Lista över tillgängliga tillförlitliga rotcertifikat i watchOS 4

I watchOS Trust Store finns de tillförlitliga förinstallerade rotcertifikaten i watchOS.

Om tillförlitlighet och certifikat

Det finns tre kategorier med certifikat i watchOS Trust Store:

  • Tillförlitliga rotcertifikat används för att etablera en tillförlitlig kedja som i sin tur kontrollerar andra certifikat från tillförlitliga rötter, till exempel i syfte att etablera en säker anslutning till en webbserver. När IT-administratörer skapar konfigurationsprofiler för watchOS behöver de inte ta med dessa tillförlitliga rotcertifikat.

  • Fråga alltid används för certifikat som inte är tillförlitliga men som inte blockeras. När något av dessa certifikat används blir du tillfrågad om du vill lita på det eller inte.

  • Blockerade certifikat betraktas som skadliga och går aldrig att lita på.

Den här artikeln innehåller en lista över förtroendepolicyer för certifikat i watchOS. Den uppdateras när certifikatlistan ändras. Den innehåller certifikaten för watchOS Trust Store version 2018040200 som gäller för watchOS 4 och senare.

Tillförlitliga certifikat

Certifikatnamn

Utfärdat av

Skriv

Nyckelstorlek

Sig alg

Serienummer

Utgår

EV-policy

Fingeravtryck (SHA-256)

AAA Certificate Services

AAA Certificate Services

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01

31 dec 2028 kl. 23.59.59

Ej EV

D7 A7 A0 FB 5D 7E 27 31 D7 71 E9 48 4E BC DE F7 1D 5F 0C 3E 0A 29 48 78 2B C8 3E E0 EA 69 9E F4

Actalis Authentication Root CA

Actalis Authentication Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

57 0A 11 97 42 C4 E3 CC

22 sep 2030 kl. 11.22.02

1.3.159.1.17.1

55 92 60 84 EC 96 3A 64 B9 6E 2A BE 01 CE 0B A8 6A 64 FB FE BC C7 AA B5 AF C1 55 B3 7F D7 60 66

AddTrust Class 1 CA Root

AddTrust Class 1 CA Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01

30 maj 2020 kl. 10.38.31

Ej EV

8C 72 09 27 9A C0 4E 27 5E 16 D0 7F D3 B7 75 E8 01 54 B5 96 80 46 E3 1F 52 DD 25 76 63 24 E9 A7

AddTrust External CA Root

AddTrust External CA Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01

30 maj 2020 kl. 10.48.38

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1 1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1

68 7F A4 51 38 22 78 FF F0 C8 B1 1F 8D 43 D5 76 67 1C 6E B2 BC EA B4 13 FB 83 D9 65 D0 6D 2F F2

Admin-Root-CA

Admin-Root-CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

3B F3 81 D0

10 nov 2021 kl. 07.51.07

Ej EV

A3 1F 09 30 53 BD 12 C1 F5 C3 C6 EF D4 98 02 3F D2 91 4D 77 58 D0 5D 69 8C E0 84 B5 06 26 E0 E5

AffirmTrust Commercial

AffirmTrust Commercial

RSA

2 048 bitar

SHA-256

77 77 06 27 26 A9 B1 7C

31 dec 2030 kl. 14.06.06

1.3.6.1.4.1.34697.2.1

03 76 AB 1D 54 C5 F9 80 3C E4 B2 E2 01 A0 EE 7E EF 7B 57 B6 36 E8 A9 3C 9B 8D 48 60 C9 6F 5F A7

AffirmTrust Networking

AffirmTrust Networking

RSA

2 048 bitar

SHA-1

7C 4F 04 39 1C D4 99 2D

31 dec 2030 kl. 14.08.24

1.3.6.1.4.1.34697.2.2

0A 81 EC 5A 92 97 77 F1 45 90 4A F3 8D 5D 50 9F 66 B5 E2 C5 8F CD B5 31 05 8B 0E 17 F3 F0 B4 1B

AffirmTrust Premium ECC

AffirmTrust Premium ECC

ECDSA

384 bitar

SHA-384

74 97 25 8A C7 3F 7A 54

31 dec 2040 kl. 14.20.24

1.3.6.1.4.1.34697.2.4

BD 71 FD F6 DA 97 E4 CF 62 D1 64 7A DD 25 81 B0 7D 79 AD F8 39 7E B4 EC BA 9C 5E 84 88 82 14 23

AffirmTrust Premium

AffirmTrust Premium

RSA

4 096 bitar

SHA-384

6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE

31 dec 2040 kl. 14.10.36

1.3.6.1.4.1.34697.2.3

70 A7 3F 7F 37 6B 60 07 42 48 90 45 34 B1 14 82 D5 BF 0E 69 8E CC 49 8D F5 25 77 EB F2 E9 3B 9A

Amazon Root CA 1

Amazon Root CA 1

RSA

2 048 bitar

SHA-256

06 6C 9F CF 99 BF 8C 0A 39 E2 F0 78 8A 43 E6 96 36 5B CA

00:00:00 17 jan, 2038

2.23.140.1.1

8E CD E6 88 4F 3D 87 B1 12 5B A3 1A C3 FC B1 3D 70 16 DE 7F 57 CC

Amazon Root CA 2

Amazon Root CA 2

RSA

4 096 bitar

SHA-384

06 6C 9F D2 96 35 86 9F 0A 0F E5 86 78 F8 5B 26 BB 8A 37

00:00:00 26 maj, 2040

2.23.140.1.1

1B A5 B2 AA 8C 65 40 1A 82 96 01 18 F8 0B EC 4F 62 30 4D 83 CE C4 71 3A 19 C3 9C 01 1E A4 6D B4

Amazon Root CA 3

Amazon Root CA 3

ECDSA

256 bitar

SHA-256

06 6C 9F D5 74 97 36 66 3F 3B 0B 9A D9 E8 9E 76 03 F2 4A

00:00:00 26 maj, 2040

2.23.140.1.1

18 CE 6C FE 7B F1 4E 60 B2 E3 47 B8 DF E8 68 CB 31 D0 2E BB 3A DA 27 15 69 F5 03 43 B4 6D B3 A4

Amazon Root CA 4

Amazon Root CA 4

ECDSA

384 bitar

SHA-384

06 6C 9F D7 C1 BB 10 4C 29 43 E5 71 7B 7B 2C C8 1A C1 0E

00:00:00 26 maj, 2040

2.23.140.1.1

E3 5D 28 41 9E D0 20 25 CF A6 90 38 CD 62 39 62 45 8D A5 C6 95 FB DE A3 C2 2B 0B FB 25 89 70 92

ANF Global Root CA

ANF Global Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

01 3F 2F 31 77 E6

5 jun 2033 kl. 17.45.38

1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22

E3 26 8F 61 06 BA 8B 66 5A 1A 96 2D DE A1 45 9D 2A 46 97 2F 1F 24 40 32 9B 39 0B 89 57 49 AD 45

Apple Root CA – G2

Apple Root CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-384

01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0

30 apr 2039 kl. 18.10.09

Ej EV

C2 B9 B0 42 DD 57 83 0E 7D 11 7D AC 55 AC 8A E1 94 07 D3 8E 41 D8 8F 32 15 BC 3A 89 04 44 A0 50

Apple Root CA – G3

Apple Root CA – G3

ECDSA

384 bitar

SHA-384

2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95

30 apr 2039 kl 18.19.06

Ej EV

63 34 3A BF B8 9A 6A 03 EB B5 7E 9B 3F 5F A7 BE 7C 4F 5C 75 6F 30 17 B3 A8 C4 88 C3 65 3E 91 79

Apple Root CA

Apple Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

02

9 feb 2035 kl. 21.40.36

Ej EV

B0 B1 73 0E CB C7 FF 45 05 14 2C 49 F1 29 5E 6E DA 6B CA ED 7E 2C 68 C5 BE 91 B5 A1 10 01 F0 24

Apple Root Certificate Authority

Apple Root Certificate Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01

10 feb 2025 kl. 00.18.14

Ej EV

0D 83 B6 11 B6 48 A1 A7 5E B8 55 84 00 79 53 75 CA D9 2E 26 4E D8 E9 D7 A7 57 C1 F5 EE 2B B2 2D

ApplicationCA2 Root

ApplicationCA2 Root

RSA

2 048 bitar

SHA-256

31 32 35 33 37 32 38 32 38 32 38

12 mar 2033 kl. 15.00.00

Ej EV

12 6B F0 1C 10 94 D2 F0 CA 2E 35 23 80 B3 C7 24 29 45 46 CC C6 55 97 BE F7 F1 2D 8A 17 1F 19 84

Atos TrustedRoot 2011

Atos TrustedRoot 2011

RSA

2 048 bitar

SHA-256

5C 33 CB 62 2C 5F B3 32

31 dec 2030 kl. 23.59.59

Ej EV

F3 56 BE A2 44 B7 A9 1E B3 5D 53 CA 9A D7 86 4A CE 01 8E 2D 35 D5 F8 F9 6D DF 68 A6 F4 1A A4 74

Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068

Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068

RSA

4 096 bitar

SHA-1

53 EC 3B EE FB B2 48 5F

31 dec 2030 kl. 08.38.15

1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10

04 04 80 28 BF 1F 28 64 D4 8F 9A D4 D8 32 94 36 6A 82 88 56 55 3F 3B 14 30 3F 90 14 7F 5D 40 EF

Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano

Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano

RSA

4 096 bitar

SHA-384

01

17 dec 2030 kl. 23.59.59

Ej EV

0E D3 FF AB 6C 14 9C 8B 4E 71 05 8E 86 68 D4 29 AB FD A6 81 C2 FF F5 08 20 76 41 F0 D7 51 A3 E5

Baltimore CyberTrust Root

Baltimore CyberTrust Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

02 00 00 B9

12 maj 2025 kl. 23.59.00

1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1

16 AF 57 A9 F6 76 B0 AB 12 60 95 AA 5E BA DE F2 2A B3 11 19 D6 44 AC 95 CD 4B 93 DB F3 F2 6A EB

Belgium Root CA2

Belgium Root CA2

RSA

2 048 bitar

SHA-1

2A FF BE 9F A2 F0 E9 87

15 dec 2021 kl. 08.00.00

Ej EV

9F 97 44 46 3B E1 37 14 75 4E 1A 3B EC F9 8C 08 CC 20 5E 4A B3 20 28 F4 E2 83 0C 4A 1B 27 75 B8

Buypass Class 2 Root CA

Buypass Class 2 Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

02

26 okt 2040 kl. 08.38.03

Ej EV

9A 11 40 25 19 7C 5B B9 5D 94 E6 3D 55 CD 43 79 08 47 B6 46 B2 3C DF 11 AD A4 A0 0E FF 15 FB 48

Buypass Class 3 Root CA

Buypass Class 3 Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

02

26 okt 2040 kl. 08.28.58

2.16.578.1.26.1.3.3

ED F7 EB BC A2 7A 2A 38 4D 38 7B 7D 40 10 C6 66 E2 ED B4 84 3E 4C 29 B4 AE 1D 5B 93 32 E6 B2 4D

CA Disig Root R1

CA Disig Root R1

RSA

4 096 bitar

SHA-1

00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28

19 jul 2042 kl. 09.06.56

Ej EV

F9 6F 23 F4 C3 E7 9C 07 7A 46 98 8D 5A F5 90 06 76 A0 F0 39 CB 64 5D D1 75 49 B2 16 C8 24 40 CE

CA Disig Root R2

CA Disig Root R2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63

19 jul 2042 kl. 09.15.30

Ej EV

E2 3D 4A 03 6D 7B 70 E9 F5 95 B1 42 20 79 D2 B9 1E DF BB 1F B6 51 A0 63 3E AA 8A 9D C5 F8 07 03

Certigna

Certigna

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF

29 jun 2027 kl. 15.13.05

1.2.250.1.177.1.18.2.2

E3 B6 A2 DB 2E D7 CE 48 84 2F 7A C5 32 41 C7 B7 1D 54 14 4B FB 40 C1 1F 3F 1D 0B 42 F5 EE A1 2D

Certinomis - Autorité Racine

Certinomis - Autorité Racine

RSA

4 096 bitar

SHA-1

01

17 sep 2028 kl. 08.28.59

Ej EV

FC BF E2 88 62 06 F7 2B 27 59 3C 8B 07 02 97 E1 2D 76 9E D1 0E D7 93 07 05 A8 09 8E FF C1 4D 17

Certinomis – Root CA

Certinomis – Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

01

21 okt 2033 kl. 09.17.18

Ej EV

2A 99 F5 BC 11 74 B7 3C BB 1D 62 08 84 E0 1C 34 E5 1C CB 39 78 DA 12 5F 0E 33 26 88 83 BF 41 58

Certplus Root CA G1

Certplus Root CA G1

RSA

4 096 bitar

SHA-512

11 20 55 83 E4 2D 3E 54 56 85 2D 83 37 B7 2C DC 46 11

00:00:00 15 jan, 2038

1.3.6.1.4.1.22234.3.5.3.1

15 2A 40 2B FC DF 2C D5 48 05 4D 22 75 B3 9C 7F CA 3E C0 97 80 78 B0 F0 EA 76 E5 61 A6 C7 43 3E

Certplus Root CA G2

Certplus Root CA G2

ECDSA

384 bitar

SHA-384

11 20 D9 91 CE AE A3 E8 C5 E7 FF E9 02 AF CF 73 BC 55

00:00:00 15 jan, 2038

1.3.6.1.4.1.22234.3.5.3.1

6C C0 50 41 E6 44 5E 74 69 6C 4C FB C9 F8 0F 54 3B 7E AB BB 44 B4 CE 6F 78 7C 6A 99 71 C4 2F 17

certSIGN ROOT CA

certSIGN ROOT CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

20 06 05 16 70 02

4 jul 2031 kl. 17.20.04

Ej EV

EA A9 62 C4 FA 4A 6B AF EB E4 15 19 6D 35 1C CD 88 8D 4F 53 F3 FA 8A E6 D7 C4 66 A9 4E 60 42 BB

Certum CA

Certum CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01 00 20

11 jun 2027 kl. 10.46.39

1.2.616.1.113527.2.5.1.1

D8 E0 FE BC 1D B2 E3 8D 00 94 0F 37 D2 7D 41 34 4D 99 3E 73 4B 99 D5 65 6D 97 78 D4 D8 14 36 24

Certum Trusted Network CA 2

Certum Trusted Network CA 2

RSA

4 096 bitar

SHA-512

21 D6 D0 4A 4F 25 0F C9 32 37 FC AA 5E 12 8D E9

6 okt 2046 kl. 08.39.56

1.2.616.1.113527.2.5.1.1

B6 76 F2 ED DA E8 77 5C D3 6C B0 F6 3C D1 D4 60 39 61 F4 9E 62 65 BA 01 3A 2F 03 07 B6 D0 B8 04

Certum Trusted Network CA

Certum Trusted Network CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

04 44 C0

31 dec 2029 kl. 12.07.37

1.2.616.1.113527.2.5.1.1

5C 58 46 8D 55 F5 8E 49 7E 74 39 82 D2 B5 00 10 B6 D1 65 37 4A CF 83 A7 D4 A3 2D B7 68 C4 40 8E

CFCA EV ROOT

CFCA EV ROOT

RSA

4 096 bitar

SHA-256

18 4A CC D6

31 dec 2029 kl. 03.07.01

2.16.156.112554.3

5C C3 D7 8E 4E 1D 5E 45 54 7A 04 E6 87 3E 64 F9 0C F9 53 6D 1C CC 2E F8 00 F3 55 C4 C5 FD 70 FD

Chambers of Commerce Root – 2008

Chambers of Commerce Root – 2008

RSA

4 096 bitar

SHA-1

00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA

31 jul 2038 kl. 12.29.50

1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2

06 3E 4A FA C4 91 DF D3 32 F3 08 9B 85 42 E9 46 17 D8 93 D7 FE 94 4E 10 A7 93 7E E2 9D 96 93 C0

Chambers of Commerce Root

Chambers of Commerce Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

30 sep 2037 kl. 16.13.44

Ej EV

0C 25 8A 12 A5 67 4A EF 25 F2 8B A7 DC FA EC EE A3 48 E5 41 E6 F5 CC 4E E6 3B 71 B3 61 60 6A C3

Cisco Root CA 2048

Cisco Root CA 2048

RSA

2 048 bitar

SHA-1

5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF

14 maj 2029 kl. 20.25.42

Ej EV

83 27 BC 8C 9D 69 94 7B 3D E3 C2 75 11 53 72 67 F5 9C 21 B9 FA 7B 61 3F AF BC CD 53 B7 02 40 00

Class 2 Primary CA

Class 2 Primary CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 85 BD 4B F3 D8 DA E3 69 F6 94 D7 5F C3 A5 44 23

6 jul 2019 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.22234.2.5.2.3.1

0F 99 3C 8A EF 97 BA AF 56 87 14 0E D5 9A D1 82 1B B4 AF AC F0 AA 9A 58 B5 D5 7A 33 8A 3A FB CB

COMODO Certification Authority

COMODO Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D

31 dec 2029 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

0C 2C D6 3D F7 80 6F A3 99 ED E8 09 11 6B 57 5B F8 79 89 F0 65 18 F9 80 8C 86 05 03 17 8B AF 66

COMODO ECC Certification Authority

COMODO ECC Certification Authority

ECDSA

384 bitar

SHA-384

1F 47 AF AA 62 00 70 50 54 4C 01 9E 9B 63 99 2A

18 jan 2038 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

17 93 92 7A 06 14 54 97 89 AD CE 2F 8F 34 F7 F0 B6 6D 0F 3A E3 A3 B8 4D 21 EC 15 DB BA 4F AD C7

COMODO RSA Certification Authority

COMODO RSA Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-384

4C AA F9 CA DB 63 6F E0 1F F7 4E D8 5B 03 86 9D

18 jan 2038 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

52 F0 E1 C4 E5 8E C6 29 29 1B 60 31 7F 07 46 71 B8 5D 7E A8 0D 5B 07 27 34 63 53 4B 32 B4 02 34

ComSign CA

ComSign CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44

19 mar 2029 kl. 15.02.18

Ej EV

AE 44 57 B4 0D 9E DA 96 67 7B 0D 3C 92 D5 7B 51 77 AB D7 AC 10 37 95 83 56 D1 E0 94 51 8B E5 F2

ComSign Global Root CA

ComSign Global Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE

16 jul 2036 kl. 10.24.55

Ej EV

26 05 87 5A FC C1 76 B2 D6 6D D6 6A 99 5D 7F 8D 5E BB 86 CE 12 0D 0E 7E 9E 7C 6E F2 94 A2 7D 4C

ComSign Secured CA

ComSign Secured CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9

16 mar 2029 kl. 15.04.56

Ej EV

50 79 41 C7 44 60 A0 B4 70 86 22 0D 4E 99 32 57 2A B5 D1 B5 BB CB 89 80 AB 1C B1 76 51 A8 44 D2

D-TRUST Root CA 3 2013

D-TRUST Root CA 3 2013

RSA

2 048 bitar

SHA-256

0F DD AC

08:25:51 20 sep, 2028

Ej EV

A1 A8 6D 04 12 1E B8 7F 02 7C 66 F5 33 03 C2 8E 57 39 F9 43 FC 84 B3 8A D6 AF 00 90 35 DD 94 57

D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009

D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009

RSA

2 048 bitar

SHA-256

09 83 F3

5 nov 2029 kl. 08.35.58

Ej EV

49 E7 A4 42 AC F0 EA 62 87 05 00 54 B5 25 64 B6 50 E4 F4 9E 42 E3 48 D6 AA 38 E0 39 E9 57 B1 C1

D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009

D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009

RSA

2 048 bitar

SHA-256

09 83 F4

5 nov 2029 kl. 08.50.46

1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1

EE C5 49 6B 98 8C E9 86 25 B9 34 09 2E EC 29 08 BE D0 B0 F3 16 C2 D4 73 0C 84 EA F1 F3 D3 48 81

Deutsche Telekom Root CA 2

Deutsche Telekom Root CA 2

RSA

2 048 bitar

SHA-1

26

9 jul 2019 kl. 23.59.00

Ej EV

B6 19 1A 50 D0 C3 97 7F 7D A9 9B CD AA C8 6A 22 7D AE B9 67 9E C7 0B A3 B0 C9 D9 22 71 C1 70 D3

DigiCert Assured ID Root CA

DigiCert Assured ID Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39

10 nov 2031 kl. 00.00.00

Ej EV

3E 90 99 B5 01 5E 8F 48 6C 00 BC EA 9D 11 1E E7 21 FA BA 35 5A 89 BC F1 DF 69 56 1E 3D C6 32 5C

DigiCert Assured ID Root G2

DigiCert Assured ID Root G2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B

15 jan 2038 kl. 12.00.00

2.16.840.1.114412.2.1

7D 05 EB B6 82 33 9F 8C 94 51 EE 09 4E EB FE FA 79 53 A1 14 ED B2 F4 49 49 45 2F AB 7D 2F C1 85

DigiCert Assured ID Root G3

DigiCert Assured ID Root G3

ECDSA

384 bitar

SHA-384

0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC

15 jan 2038 kl. 12.00.00

2.16.840.1.114412.2.1

7E 37 CB 8B 4C 47 09 0C AB 36 55 1B A6 F4 5D B8 40 68 0F BA 16 6A 95 2D B1 00 71 7F 43 05 3F C2

DigiCert Global Root CA

DigiCert Global Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A

10 nov 2031 kl. 00.00.00

Ej EV

43 48 A0 E9 44 4C 78 CB 26 5E 05 8D 5E 89 44 B4 D8 4F 96 62 BD 26 DB 25 7F 89 34 A4 43 C7 01 61

DigiCert Global Root G2

DigiCert Global Root G2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5

15 jan 2038 kl. 12.00.00

2.16.840.1.114412.2.1

CB 3C CB B7 60 31 E5 E0 13 8F 8D D3 9A 23 F9 DE 47 FF C3 5E 43 C1 14 4C EA 27 D4 6A 5A B1 CB 5F

DigiCert Global Root G3

DigiCert Global Root G3

ECDSA

384 bitar

SHA-384

05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72

15 jan 2038 kl. 12.00.00

2.16.840.1.114412.2.1

31 AD 66 48 F8 10 41 38 C7 38 F3 9E A4 32 01 33 39 3E 3A 18 CC 02 29 6E F9 7C 2A C9 EF 67 31 D0

DigiCert High Assurance EV Root CA

DigiCert High Assurance EV Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77

10 nov 2031 kl. 00.00.00

2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1

74 31 E5 F4 C3 C1 CE 46 90 77 4F 0B 61 E0 54 40 88 3B A9 A0 1E D0 0B A6 AB D7 80 6E D3 B1 18 CF

DigiCert Trusted Root G4

DigiCert Trusted Root G4

RSA

4 096 bitar

SHA-384

05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C

15 jan 2038 kl. 12.00.00

2.16.840.1.114412.2.1

55 2F 7B DC F1 A7 AF 9E 6C E6 72 01 7F 4F 12 AB F7 72 40 C7 8E 76 1A C2 03 D1 D9 D2 0A C8 99 88

DST Root CA X3

DST Root CA X3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B

30 sep 2021 kl. 14.01.15

Ej EV

06 87 26 03 31 A7 24 03 D9 09 F1 05 E6 9B CF 0D 32 E1 BD 24 93 FF C6 D9 20 6D 11 BC D6 77 07 39

DST Root CA X4

DST Root CA X4

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 D0 1E 46 50 00 00 29 8C 00 00 00 02 00 00 00 02

13 sep 2020 kl. 06.22.50

Ej EV

9A 73 92 9A 50 0F 1A 0B F4 9D CB 04 6E 80 39 16 96 96 55 73 45 E9 F8 13 F1 0F F9 38 0D B2 26 95

E-Tugra Certification Authority

E-Tugra Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-256

6A 68 3E 9C 51 9B CB 53

3 mar 2023 kl. 12.09.48

2.16.792.3.0.4.1.1.4

B0 BF D5 2B B0 D7 D9 BD 92 BF 5D 4D C1 3D A2 55 C0 2C 54 2F 37 83 65 EA 89 39 11 F5 5E 55 F2 3C

Echoworx Root CA2

Echoworx Root CA2

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

7 okt 2030 kl. 10.49.13

Ej EV

66 39 D1 3C AB 85 DF 1A D9 A2 3C 44 3B 3A 60 90 1E 2B 13 8D 45 6F A7 11 83 57 81 08 88 4E C6 BF

EE Certification Centre Root CA

EE Certification Centre Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

54 80 F9 A0 73 ED 3F 00 4C CA 89 D8 E3 71 E6 4A

17 dec 2030 kl. 23.59.59

Ej EV

3E 84 BA 43 42 90 85 16 E7 75 73 C0 99 2F 09 79 CA 08 4E 46 85 68 1F F1 95 CC BA 8A 22 9B 8A 76

Entrust Root Certification Authority – EC1

Entrust Root Certification Authority – EC1

ECDSA

384 bitar

SHA-384

00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9

18 dec 2037 kl. 15.55.36

2.16.840.1.114028.10.1.2

02 ED 0E B2 8C 14 DA 45 16 5C 56 67 91 70 0D 64 51 D7 FB 56 F0 B2 AB 1D 3B 8E B0 70 E5 6E DF F5

Entrust Root Certification Authority – G2

Entrust Root Certification Authority – G2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

4A 53 8C 28

7 dec 2030 kl. 17.55.54

2.16.840.1.114028.10.1.2

43 DF 57 74 B0 3E 7F EF 5F E4 0D 93 1A 7B ED F1 BB 2E 6B 42 73 8C 4E 6D 38 41 10 3D 3A A7 F3 39

Entrust Root Certification Authority

Entrust Root Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

45 6B 50 54

27 nov 2026 kl. 20.53.42

2.16.840.1.114028.10.1.2

73 C1 76 43 4F 1B C6 D5 AD F4 5B 0E 76 E7 27 28 7C 8D E5 76 16 C1 E6 E6 14 1A 2B 2C BC 7D 8E 4C

Entrust.net Certification Authority (2048)

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2 048 bitar

SHA-1

38 63 B9 66

24 dec 2019 kl. 18.20.51

Ej EV

D1 C3 39 EA 27 84 EB 87 0F 93 4F C5 63 4E 4A A9 AD 55 05 01 64 01 F2 64 65 D3 7A 57 46 63 35 9F

Entrust.net Certification Authority (2048)

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2 048 bitar

SHA-1

38 63 DE F8

24 jul 2029 kl. 14.15.12

2.16.840.1.114028.10.1.2

6D C4 71 72 E0 1C BC B0 BF 62 58 0D 89 5F E2 B8 AC 9A D4 F8 73 80 1E 0C 10 B9 C8 37 D2 1E B1 77

ePKI Root Certification Authority

ePKI Root Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-1

15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D

20 dec 2034 kl. 02.31.27

Ej EV

C0 A6 F4 DC 63 A2 4B FD CF 54 EF 2A 6A 08 2A 0A 72 DE 35 80 3E 2F F5 FF 52 7A E5 D8 72 06 DF D5

Federal Common Policy CA

Federal Common Policy CA

RSA

2 048 bitar

SHA-256

01 30

1 dec 2030 kl. 16.45.27

Ej EV

89 4E BC 0B 23 DA 2A 50 C0 18 6B 7F 8F 25 EF 1F 6B 29 35 AF 32 A9 45 84 EF 80 AA F8 77 A3 A0 6E

GeoTrust Global CA

GeoTrust Global CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

02 34 56

21 maj 2022 kl. 04.00.00

Ej EV

FF 85 6A 2D 25 1D CD 88 D3 66 56 F4 50 12 67 98 CF AB AA DE 40 79 9C 72 2D E4 D2 B5 DB 36 A7 3A

GeoTrust Primary Certification Authority – G2

GeoTrust Primary Certification Authority – G2

ECDSA

384 bitar

SHA-384

3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B

18 jan 2038 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.14370.1.6

5E DB 7A C4 3B 82 A0 6A 87 61 E8 D7 BE 49 79 EB F2 61 1F 7D D7 9B F9 1C 1C 6B 56 6A 21 9E D7 66

GeoTrust Primary Certification Authority – G3

GeoTrust Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-256

15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F

1 dec 2037 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.14370.1.6

B4 78 B8 12 25 0D F8 78 63 5C 2A A7 EC 7D 15 5E AA 62 5E E8 29 16 E2 CD 29 43 61 88 6C D1 FB D4

GeoTrust Primary Certification Authority

GeoTrust Primary Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1

16 jul 2036 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.14370.1.6

37 D5 10 06 C5 12 EA AB 62 64 21 F1 EC 8C 92 01 3F C5 F8 2A E9 8E E5 33 EB 46 19 B8 DE B4 D0 6C

Global Chambersign Root – 2008

Global Chambersign Root – 2008

RSA

4 096 bitar

SHA-1

00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE

31 jul 2038 kl. 12.31.40

1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2

13 63 35 43 93 34 A7 69 80 16 A0 D3 24 DE 72 28 4E 07 9D 7B 52 20 BB 8F BD 74 78 16 EE BE BA CA

Global Chambersign Root

Global Chambersign Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

30 sep 2037 kl. 16.14.18

Ej EV

EF 3C B4 17 FC 8E BF 6F 97 87 6C 9E 4E CE 39 DE 1E A5 FE 64 91 41 D1 02 8B 7D 11 C0 B2 29 8C ED

GlobalSign Root CA

GlobalSign Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94

28 jan 2028 kl. 12.00.00

Ej EV

EB D4 10 40 E4 BB 3E C7 42 C9 E3 81 D3 1E F2 A4 1A 48 B6 68 5C 96 E7 CE F3 C1 DF 6C D4 33 1C 99

GlobalSign

GlobalSign

ECDSA

256 bitar

SHA-256

2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02

19 jan 2038 kl. 03.14.07

Ej EV

BE C9 49 11 C2 95 56 76 DB 6C 0A 55 09 86 D7 6E 3B A0 05 66 7C 44 2C 97 62 B4 FB B7 73 DE 22 8C

GlobalSign

GlobalSign

ECDSA

384 bitar

SHA-384

60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C

19 jan 2038 kl. 03.14.07

Ej EV

17 9F BC 14 8A 3D D0 0F D2 4E A1 34 58 CC 43 BF A7 F5 9C 81 82 D7 83 A5 13 F6 EB EC 10 0C 89 24

GlobalSign

GlobalSign

RSA

2 048 bitar

SHA-1

04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D

15 dec 2021 kl. 08.00.00

1.3.6.1.4.1.4146.1.1

CA 42 DD 41 74 5F D0 B8 1E B9 02 36 2C F9 D8 BF 71 9D A1 BD 1B 1E FC 94 6F 5B 4C 99 F4 2C 1B 9E

GlobalSign

GlobalSign

RSA

2 048 bitar

SHA-256

04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2

18 mar 2029 kl. 10.00.00

1.3.6.1.4.1.4146.1.1

CB B5 22 D7 B7 F1 27 AD 6A 01 13 86 5B DF 1C D4 10 2E 7D 07 59 AF 63 5A 7C F4 72 0D C9 63 C5 3B

Go Daddy Class 2 Certification Authority

Go Daddy Class 2 Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

29 jun 2034 kl. 17.06.20

2.16.840.1.114413.1.7.23.3

C3 84 6B F2 4B 9E 93 CA 64 27 4C 0E C6 7C 1E CC 5E 02 4F FC AC D2 D7 40 19 35 0E 81 FE 54 6A E4

Go Daddy Root Certificate Authority – G2

Go Daddy Root Certificate Authority – G2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

00

31 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.114413.1.7.23.3

45 14 0B 32 47 EB 9C C8 C5 B4 F0 D7 B5 30 91 F7 32 92 08 9E 6E 5A 63 E2 74 9D D3 AC A9 19 8E DA

Government Root Certification Authority

Government Root Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2

31 dec 2037 kl. 15.59.59

Ej EV

70 B9 22 BF DA 0E 3F 4A 34 2E 4E E2 2D 57 9A E5 98 D0 71 CC 5E C9 C3 0F 12 36 80 34 03 88 AE A5

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

1 dec 2031 kl. 13.49.52

Ej EV

BC 10 4F 15 A4 8B E7 09 DC A5 42 A7 E1 D4 B9 DF 6F 05 45 27 E8 02 EA A9 2D 59 54 44 25 8A FE 71

Hongkong Post Root CA 1

Hongkong Post Root CA 1

RSA

2 048 bitar

SHA-1

03 E8

15 maj 2023 kl. 04.52.29

Ej EV

F9 E6 7D 33 6C 51 00 2A C0 54 C6 32 02 2D 66 DD A2 E7 E3 FF F1 0A D0 61 ED 31 D8 BB B4 10 CF B2

I.CA – Qualified Certification Authority, 09/2009

I.CA – Qualified Certification Authority, 09/2009

RSA

2 048 bitar

SHA-256

00 A0 37 A0

1 sep 2019 kl. 00.00.00

Ej EV

C0 C0 5A 8D 8D A5 5E AF 27 AA 9B 91 0B 0A 6E F0 D8 BB DE D3 46 92 8D B8 72 E1 82 C2 07 3E 98 02

IdenTrust Commercial Root CA 1

IdenTrust Commercial Root CA 1

RSA

4 096 bitar

SHA-256

0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02

16 jan 2034 kl. 18.12.23

Ej EV

5D 56 49 9B E4 D2 E0 8B CF CA D0 8A 3E 38 72 3D 50 50 3B DE 70 69 48 E4 2F 55 60 30 19 E5 28 AE

IdenTrust Public Sector Root CA 1

IdenTrust Public Sector Root CA 1

RSA

4 096 bitar

SHA-256

0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02

16 jan 2034 kl. 17.53.32

Ej EV

30 D0 89 5A 9A 44 8A 26 20 91 63 55 22 D1 F5 20 10 B5 86 7A CA E1 2C 78 EF 95 8F D4 F4 38 9F 2F

ISRG Root X1

ISRG Root X1

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 82 10 CF B0 D2 40 E3 59 44 63 E0 BB 63 82 8B 00

4 jun 2035 kl. 11.04.38

Ej EV

96 BC EC 06 26 49 76 F3 74 60 77 9A CF 28 C5 A7 CF E8 A3 C0 AA E1 1A 8F FC EE 05 C0 BD DF 08 C6

Izenpe.com

Izenpe.com

RSA

4 096 bitar

SHA-1

06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5

13 dec 2037 kl. 08.27.25

1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2

23 80 42 03 CA 45 D8 CD E7 16 B8 C1 3B F3 B4 48 45 7F A0 6C C1 02 50 99 7F A0 14 58 31 7C 41 E5

Izenpe.com

Izenpe.com

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D

13 dec 2037 kl. 08.27.25

Ej EV

25 30 CC 8E 98 32 15 02 BA D9 6F 9B 1F BA 1B 09 9E 2D 29 9E 0F 45 48 BB 91 4F 36 3B C0 D4 53 1F

KISA RootCA 1

KISA RootCA 1

RSA

2 048 bitar

SHA-1

04

24 aug 2025 kl. 08.05.46

Ej EV

6F DB 3F 76 C8 B8 01 A7 53 38 D8 A5 0A 7C 02 87 9F 61 98 B5 7E 59 4D 31 8D 38 32 90 0F ED CD 79

Microsec e-Szigno Root CA 2009

Microsec e-Szigno Root CA 2009

RSA

2 048 bitar

SHA-256

00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19

30 dec 2029 kl. 11.30.18

Ej EV

3C 5F 81 FE A5 FA B8 2C 64 BF A2 EA EC AF CD E8 E0 77 FC 86 20 A7 CA E5 37 16 3D F3 6E DB F3 78

NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány

NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány

RSA

2 048 bitar

SHA-256

49 41 2C E4 00 10

6 dec 2028 kl. 15.08.21

Ej EV

6C 61 DA C3 A2 DE F0 31 50 6B E0 36 D2 A6 FE 40 19 94 FB D1 3D F9 C8 D4 66 59 92 74 C4 46 EC 98

Network Solutions Certificate Authority

Network Solutions Certificate Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0

31 dec 2029 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1

15 F0 BA 00 A3 AC 7A F3 AC 88 4C 07 2B 10 11 A0 77 BD 77 C0 97 F4 01 64 B2 F8 59 8A BD 83 86 0C

OISTE WISeKey Global Root GA CA

OISTE WISeKey Global Root GA CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A

11 dec 2037 kl. 16.09.51

Ej EV

41 C9 23 86 6A B4 CA D6 B7 AD 57 80 81 58 2E 02 07 97 A6 CB DF 4F FF 78 CE 83 96 B3 89 37 D7 F5

OISTE WISeKey Global Root GB CA

OISTE WISeKey Global Root GB CA

RSA

2 048 bitar

SHA-256

76 B1 20 52 74 F0 85 87 46 B3 F8 23 1A F6 C2 C0

1 dec 2039 kl. 15.10.31

2.16.756.5.14.7.4.8

6B 9C 08 E8 6E B0 F7 67 CF AD 65 CD 98 B6 21 49 E5 49 4A 67 F5 84 5E 7B D1 ED 01 9F 27 B8 6B D6

OpenTrust Root CA G1

OpenTrust Root CA G1

RSA

4 096 bitar

SHA-256

11 20 B3 90 55 39 7D 7F 36 6D 64 C2 A7 9F 6B 63 8E 67

00:00:00 15 jan, 2038

1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11

56 C7 71 28 D9 8C 18 D9 1B 4C FD FF BC 25 EE 91 03 D4 75 8E A2 AB AD 82 6A 90 F3 45 7D 46 0E B4

OpenTrust Root CA G2

OpenTrust Root CA G2

RSA

4 096 bitar

SHA-512

11 20 A1 69 1B BF BD B9 BD 52 96 8F 23 E8 48 BF 26 11

00:00:00 15 jan, 2038

1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11

27 99 58 29 FE 6A 75 15 C1 BF E8 48 F9 C4 76 1D B1 6C 22 59 29 25 7B F4 0D 08 94 F2 9E A8 BA F2

OpenTrust Root CA G3

OpenTrust Root CA G3

ECDSA

384 bitar

SHA-384

11 20 E6 F8 4C FC 24 B0 BE 05 40 AC DA 83 1B 34 60 3F

00:00:00 15 jan, 2038

1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11

B7 C3 62 31 70 6E 81 07 8C 36 7C B8 96 19 8F 1E 32 08 DD 92 69 49 DD 8F 57 09 A4 10 F7 5B 62 92

QuoVadis Root CA 1 G3

QuoVadis Root CA 1 G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93

12 jan 2042 kl. 17.27.44

Ej EV

8A 86 6F D1 B2 76 B5 7E 57 8E 92 1C 65 82 8A 2B ED 58 E9 F2 F2 88 05 41 34 B7 F1 F4 BF C9 CC 74

QuoVadis Root CA 2 G3

QuoVadis Root CA 2 G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28

12 jan 2042 kl. 18.59.32

1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2

8F E4 FB 0A F9 3A 4D 0D 67 DB 0B EB B2 3E 37 C7 1B F3 25 DC BC DD 24 0E A0 4D AF 58 B4 7E 18 40

QuoVadis Root CA 2

QuoVadis Root CA 2

RSA

4 096 bitar

SHA-1

05 09

24 nov 2031 kl. 18.23.33

1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2

85 A0 DD 7D D7 20 AD B7 FF 05 F8 3D 54 2B 20 9D C7 FF 45 28 F7 D6 77 B1 83 89 FE A5 E5 C4 9E 86

QuoVadis Root CA 3 G3

QuoVadis Root CA 3 G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D

12 jan 2042 kl. 20.26.32

Ej EV

88 EF 81 DE 20 2E B0 18 45 2E 43 F8 64 72 5C EA 5F BD 1F C2 D9 D2 05 73 07 09 C5 D8 B8 69 0F 46

QuoVadis Root CA 3

QuoVadis Root CA 3

RSA

4 096 bitar

SHA-1

05 C6

24 nov 2031 kl. 19.06.44

Ej EV

18 F1 FC 7F 20 5D F8 AD DD EB 7F E0 07 DD 57 E3 AF 37 5A 9C 4D 8D 73 54 6B F4 F1 FE D1 E1 8D 35

QuoVadis Root Certification Authority

QuoVadis Root Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

3A B6 50 8B

17 mar 2021 kl. 18.33.33

1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2

A4 5E DE 3B BB F0 9C 8A E1 5C 72 EF C0 72 68 D6 93 A2 1C 99 6F D5 1E 67 CA 07 94 60 FD 6D 88 73

Secure Global CA

Secure Global CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5

31 dec 2029 kl. 19.52.06

2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1

42 00 F5 04 3A C8 59 0E BB 52 7D 20 9E D1 50 30 29 FB CB D4 1C A1 B5 06 EC 27 F1 5A DE 7D AC 69

SecureTrust CA

SecureTrust CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0

31 dec 2029 kl. 19.40.55

2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1

F1 C1 B5 0A E5 A2 0D D8 03 0E C9 F6 BC 24 82 3D D3 67 B5 25 57 59 B4 E7 1B 61 FC E9 F7 37 5D 73

Security Communication EV RootCA1

Security Communication EV RootCA1

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

6 jun 2037 kl. 02.12.32

1.2.392.200091.100.721.1

A2 2D BA 68 1E 97 37 6E 2D 39 7D 72 8A AE 3A 9B 62 96 B9 FD BA 60 BC 2E 11 F6 47 F2 C6 75 FB 37

Security Communication RootCA1

Security Communication RootCA1

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

30 sep 2023 kl. 04.20.49

1.2.392.200091.100.721.1

E7 5E 72 ED 9F 56 0E EC 6E B4 80 00 73 A4 3F C3 AD 19 19 5A 39 22 82 01 78 95 97 4A 99 02 6B 6C

Security Communication RootCA2

Security Communication RootCA2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

00

29 maj 2029 kl. 05.00.39

1.2.392.200091.100.721.1

51 3B 2C EC B8 10 D4 CD E5 DD 85 39 1A DF C6 C2 DD 60 D8 7B B7 36 D2 B5 21 48 4A A4 7A 0E BE F6

Sonera Class2 CA

Sonera Class2 CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

1D

6 apr 2021 kl. 07.29.40

Ej EV

79 08 B4 03 14 C1 38 10 0B 51 8D 07 35 80 7F FB FC F8 51 8A 00 95 33 71 05 BA 38 6B 15 3D D9 27

Staat der Nederlanden EV Root CA

Staat der Nederlanden EV Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 98 96 8D

8 dec 2022 kl. 11.10.28

2.16.528.1.1003.1.2.7

4D 24 91 41 4C FE 95 67 46 EC 4C EF A6 CF 6F 72 E2 8A 13 29 43 2F 9D 8A 90 7A C4 CB 5D AD C1 5A

Staat der Nederlanden Root CA – G2

Staat der Nederlanden Root CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 98 96 8C

25 mar 2020 kl. 11.03.10

Ej EV

66 8C 83 94 7D A6 3B 72 4B EC E1 74 3C 31 A0 E6 AE D0 DB 8E C5 B3 1B E3 77 BB 78 4F 91 B6 71 6F

Staat der Nederlanden Root CA – G3

Staat der Nederlanden Root CA – G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 98 A2 39

13 nov 2028 kl. 23.00.00

Ej EV

3C 4F B0 B9 5A B8 B3 00 32 F4 32 B8 6F 53 5F E1 72 C1 85 D0 FD 39 86 58 37 CF 36 18 7F A6 F4 28

Starfield Class 2 Certification Authority

Starfield Class 2 Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00

29 jun 2034 kl. 17.39.16

2.16.840.1.114414.1.7.23.3

14 65 FA 20 53 97 B8 76 FA A6 F0 A9 95 8E 55 90 E4 0F CC 7F AA 4F B7 C2 C8 67 75 21 FB 5F B6 58

Starfield Root Certificate Authority – G2

Starfield Root Certificate Authority – G2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

00

31 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.114414.1.7.23.3

2C E1 CB 0B F9 D2 F9 E1 02 99 3F BE 21 51 52 C3 B2 DD 0C AB DE 1C 68 E5 31 9B 83 91 54 DB B7 F5

Starfield Services Root Certificate Authority – G2

Starfield Services Root Certificate Authority – G2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

00

31 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.114414.1.7.24.3

56 8D 69 05 A2 C8 87 08 A4 B3 02 51 90 ED CF ED B1 97 4A 60 6A 13 C6 E5 29 0F CB 2A E6 3E DA B5

StartCom Certification Authority G2

StartCom Certification Authority G2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

3B

31 dec 2039 kl. 23.59.01

1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1

C7 BA 65 67 DE 93 A7 98 AE 1F AA 79 1E 71 2D 37 8F AE 1F 93 C4 39 7F EA 44 1B B7 CB E6 FD 59 95

StartCom Certification Authority

StartCom Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-1

01

17 sep 2036 kl. 19.46.36

1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1

C7 66 A9 BE F2 D4 07 1C 86 3A 31 AA 49 20 E8 13 B2 D1 98 60 8C B7 B7 CF E2 11 43 B8 36 DF 09 EA

StartCom Certification Authority

StartCom Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-256

2D

17 sep 2036 kl. 19.46.36

1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1

E1 78 90 EE 09 A3 FB F4 F4 8B 9C 41 4A 17 D6 37 B7 A5 06 47 E9 BC 75 23 22 72 7F CC 17 42 A9 11

Swisscom Root CA 1

Swisscom Root CA 1

RSA

4 096 bitar

SHA-1

5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36

18 aug 2025 kl. 22.06.20

Ej EV

21 DB 20 12 36 60 BB 2E D4 18 20 5D A1 1E E7 A8 5A 65 E2 BC 6E 55 B5 AF 7E 78 99 C8 A2 66 D9 2E

Swisscom Root CA 2

Swisscom Root CA 2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6

25 jun 2031 kl. 07.38.14

Ej EV

F0 9B 12 2C 71 14 F4 A0 9B D4 EA 4F 4A 99 D5 58 B4 6E 4C 25 CD 81 14 0D 29 C0 56 13 91 4C 38 41

Swisscom Root EV CA 2

Swisscom Root EV CA 2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58

25 jun 2031 kl. 08.45.08

2.16.756.1.83.21.0

D9 5F EA 3C A4 EE DC E7 4C D7 6E 75 FC 6D 1F F6 2C 44 1F 0F A8 BC 77 F0 34 B1 9E 5D B2 58 01 5D

SwissSign Gold CA – G2

SwissSign Gold CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-1

00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0

25 okt 2036 kl. 08.30.35

2.16.756.1.89.1.2.1.1

62 DD 0B E9 B9 F5 0A 16 3E A0 F8 E7 5C 05 3B 1E CA 57 EA 55 C8 68 8F 64 7C 68 81 F2 C8 35 7B 95

SwissSign Gold Root CA – G3

SwissSign Gold Root CA – G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 DE C4 F2 44 F3 1D A6 FC

4 aug 2037 kl. 13:31:47

2.16.756.1.89.1.2.1.1

7A F6 EA 9F 75 3A 1E 70 9B D6 4D 0B EB 86 7C 11 E8 C2 95 A5 6E 24 A6 E0 47 14 59 DC CD AA 15 58

SwissSign Platinum CA – G2

SwissSign Platinum CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-1

4E B2 00 67 0C 03 5D 4F

25 okt 2036 kl. 08.36.00

Ej EV

3B 22 2E 56 67 11 E9 92 30 0D C0 B1 5A B9 47 3D AF DE F8 C8 4D 0C EF 7D 33 17 B4 C1 82 1D 14 36

SwissSign Platinum Root CA – G3

SwissSign Platinum Root CA – G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

22 3F A9 17 20 DE 81 94

4 aug 2037 kl. 13.34.04

Ej EV

59 B3 82 9F 1F F4 43 34 49 58 FA E8 BF F6 21 B6 84 C8 48 CF BF 7E AD 6B 63 A6 CA 50 F2 79 4F 89

SwissSign Silver CA – G2

SwissSign Silver CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-1

4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B

25 okt 2036 kl. 08.32.46

Ej EV

BE 6C 4D A2 BB B9 BA 59 B6 F3 93 97 68 37 42 46 C3 C0 05 99 3F A9 8F 02 0D 1D ED BE D4 8A 81 D5

SwissSign Silver Root CA – G3

SwissSign Silver Root CA – G3

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 AA 88 B0 5A 0B B1 76 9B

4 aug 2037 kl. 13.19.14

Ej EV

1E 49 AC 5D C6 9E 86 D0 56 5D A2 C1 30 5C 41 93 30 B0 B7 81 BF EC 50 E5 4A 1B 35 AF 7F DD D5 01

Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4

Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4

ECDSA

384 bitar

SHA-384

21 6E 33 A5 CB D3 88 A4 6F 29 07 B4 27 3C C4 D8

18 jan 2038 kl. 23.59.59

Ej EV

36 3F 3C 84 9E AB 03 B0 A2 A0 F6 36 D7 B8 6D 04 D3 AC 7F CF E2 6A 0A 91 21 AB 97 95 F6 E1 76 DF

Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6

Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6

RSA

2 048 bitar

SHA-256

24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98

1 dec 2037 kl. 23.59.59

Ej EV

9D 19 0B 2E 31 45 66 68 5B E8 A8 89 E2 7A A8 C7 D7 AE 1D 8A AD DB A3 C1 EC F9 D2 48 63 CD 34 B9

Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4

Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4

ECDSA

384 bitar

SHA-384

34 17 65 12 40 3B B7 56 80 2D 80 CB 79 55 A6 1E

18 jan 2038 kl. 23.59.59

Ej EV

FE 86 3D 08 22 FE 7A 23 53 FA 48 4D 59 24 E8 75 65 6D 3D C9 FB 58 77 1F 6F 61 6F 9D 57 1B C5 92

Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6

Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6

RSA

2 048 bitar

SHA-256

64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41

1 dec 2037 kl. 23.59.59

Ej EV

CB 62 7D 18 B5 8A D5 6D DE 33 1A 30 45 6B C6 5C 60 1A 4E 9B 18 DE DC EA 08 E7 DA AA 07 81 5F F0

Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4

Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4

ECDSA

384 bitar

SHA-384

4C 79 B5 9A 28 9C 76 31 64 F5 89 44 D0 91 02 DE

1 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

53 DF DF A4 E2 97 FC FE 07 59 4E 8C 62 D5 B8 AB 06 B3 2C 75 49 F3 8A 16 30 94 FD 64 29 D5 DA 43

Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6

Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6

RSA

4 096 bitar

SHA-384

65 63 71 85 D3 6F 45 C6 8F 7F 31 F9 09 87 92 82

1 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

B3 23 96 74 64 53 44 2F 35 3E 61 62 92 BB 20 BB AA 5D 23 B5 46 45 0F DB 9C 54 B8 38 61 67 D5 29

SZAFIR ROOT CA

SZAFIR ROOT CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1

6 dec 2031 kl. 11.10.57

Ej EV

FA BC F5 19 7C DD 7F 45 8A C3 38 32 D3 28 40 21 DB 24 25 FD 6B EA 7A 2E 69 B7 48 6E 8F 51 F9 CC

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

RSA

2 048 bitar

SHA-256

01

1 okt 2033 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1

91 E2 F5 78 8D 58 10 EB A7 BA 58 73 7D E1 54 8A 8E CA CD 01 45 98 BC 0B 14 3E 04 1B 17 05 25 52

T-TeleSec GlobalRoot Class 3

T-TeleSec GlobalRoot Class 3

RSA

2 048 bitar

SHA-256

01

1 okt 2033 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1

FD 73 DA D3 1C 64 4F F1 B4 3B EF 0C CD DA 96 71 0B 9C D9 87 5E CA 7E 31 70 7A F3 E9 6D 52 2B BD

TeliaSonera Root CA v1

TeliaSonera Root CA v1

RSA

4 096 bitar

SHA-1

00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96

18 okt 2032 kl. 12.00.50

Ej EV

DD 69 36 FE 21 F8 F0 77 C1 23 A1 A5 21 C1 22 24 F7 22 55 B7 3E 03 A7 26 06 93 E8 A2 4B 0F A3 89

thawte Primary Root CA – G2

thawte Primary Root CA – G2

ECDSA

384 bitar

SHA-384

35 FC 26 5C D9 84 4F C9 3D 26 3D 57 9B AE D7 56

18 jan 2038 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.48.1

A4 31 0D 50 AF 18 A6 44 71 90 37 2A 86 AF AF 8B 95 1F FB 43 1D 83 7F 1E 56 88 B4 59 71 ED 15 57

thawte Primary Root CA – G3

thawte Primary Root CA – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-256

60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB

1 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.48.1

4B 03 F4 58 07 AD 70 F2 1B FC 2C AE 71 C9 FD E4 60 4C 06 4C F5 FF B6 86 BA E5 DB AA D7 FD D3 4C

thawte Primary Root CA

thawte Primary Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D

16 jul 2036 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.48.1

8D 72 2F 81 A9 C1 13 C0 79 1D F1 36 A2 96 6D B2 6C 95 0A 97 1D B4 6B 41 99 F4 EA 54 B7 8B FB 9F

TRUST2408 OCES Primary CA

TRUST2408 OCES Primary CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

4B 8E 60 03

3 dec 2037 kl. 13.11.34

Ej EV

92 D8 09 2E E7 7B C9 20 8F 08 97 DC 05 27 18 94 E6 3E F2 79 33 AE 53 7F B9 83 EE F0 EA E3 EE C8

Trustis FPS Root CA

Trustis FPS Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59

21 jan 2024 kl. 11.36.54

Ej EV

C1 B4 82 99 AB A5 20 8F E9 63 0A CE 55 CA 68 A0 3E DA 5A 51 9C 88 02 A0 D3 A6 73 BE 8F 8E 55 7D

TWCA Global Root CA

TWCA Global Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

0C BE

31 dec 2030 kl. 15.59.59

1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3

59 76 90 07 F7 68 5D 0F CD 50 87 2F 9F 95 D5 75 5A 5B 2B 45 7D 81 F3 69 2B 61 0A 98 67 2F 0E 1B

TWCA Root Certification Authority

TWCA Root Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01

31 dec 2030 kl. 15.59.59

1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3

BF D8 8F E1 10 1C 41 AE 3E 80 1B F8 BE 56 35 0E E9 BA D1 A6 B9 BD 51 5E DC 5C 6D 5B 87 11 AC 44

UCA Global Root

UCA Global Root

RSA

4 096 bitar

SHA-1

08

31 dec 2037 kl. 00.00.00

Ej EV

A1 F0 5C CB 80 C2 D7 10 EC 7D 47 9A BD CB B8 79 E5 8D 7E DB 71 49 FE 78 A8 78 84 E3 D0 BA D0 F9

UCA Root

UCA Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

09

31 dec 2029 kl. 00.00.00

Ej EV

93 E6 5E C7 62 F0 55 DC 71 8A 33 25 82 C4 1A 04 43 0D 72 E3 CB 87 E8 B8 97 B6 75 16 F0 D1 AA 39

USERTrust ECC Certification Authority

USERTrust ECC Certification Authority

ECDSA

384 bitar

SHA-384

5C 8B 99 C5 5A 94 C5 D2 71 56 DE CD 89 80 CC 26

18 jan 2038 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

4F F4 60 D5 4B 9C 86 DA BF BC FC 57 12 E0 40 0D 2B ED 3F BC 4D 4F BD AA 86 E0 6A DC D2 A9 AD 7A

USERTrust RSA Certification Authority

USERTrust RSA Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-384

01 FD 6D 30 FC A3 CA 51 A8 1B BC 64 0E 35 03 2D

18 jan 2038 kl. 23.59.59

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

E7 93 C9 B0 2F D8 AA 13 E2 1C 31 22 8A CC B0 81 19 64 3B 74 9C 89 89 64 B1 74 6D 46 C3 D4 CB D2

UTN – DATACorp SGC

UTN – DATACorp SGC

RSA

2 048 bitar

SHA-1

44 BE 0C 8B 50 00 21 B4 11 D3 2A 68 06 A9 AD 69

24 jun 2019 kl. 19.06.30

Ej EV

85 FB 2F 91 DD 12 27 5A 01 45 B6 36 53 4F 84 02 4A D6 8B 69 B8 EE 88 68 4F F7 11 37 58 05 B3 48

UTN-USERFirst-Client Authentication and Email

UTN-USERFirst-Client Authentication and Email

RSA

2 048 bitar

SHA-1

44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 25 25 67 C9 89

9 jul 2019 kl. 17.36.58

Ej EV

43 F2 57 41 2D 44 0D 62 74 76 97 4F 87 7D A8 F1 FC 24 44 56 5A 36 7A E6 0E DD C2 7A 41 25 31 AE

UTN-USERFirst-Hardware

UTN-USERFirst-Hardware

RSA

2 048 bitar

SHA-1

44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2A FE 65 0A FD

9 jul 2019 kl. 18.19.22

Ej EV

6E A5 47 41 D0 04 66 7E ED 1B 48 16 63 4A A3 A7 9E 6E 4B 96 95 0F 82 79 DA FC 8D 9B D8 81 21 37

UTN-USERFirst-Object

UTN-USERFirst-Object

RSA

2 048 bitar

SHA-1

44 BE 0C 8B 50 00 24 B4 11 D3 36 2D E0 B3 5F 1B

9 jul 2019 kl. 18.40.36

Ej EV

6F FF 78 E4 00 A7 0C 11 01 1C D8 59 77 C4 59 FB 5A F9 6A 3D F0 54 08 20 D0 F4 B8 60 78 75 E5 8F

VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3

VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4

16 jul 2036 kl. 23.59.59

Ej EV

CB B5 AF 18 5E 94 2A 24 02 F9 EA CB C0 ED 5B B8 76 EE A3 C1 22 36 23 D0 04 47 E4 F3 BA 55 4B 65

VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3

VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A

16 jul 2036 kl. 23.59.59

Ej EV

92 A9 D9 83 3F E1 94 4D B3 66 E8 BF AE 7A 95 B6 48 0C 2D 6C 6C 2A 1B E6 5D 42 36 B6 08 FC A1 BB

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57

16 jul 2036 kl. 23.59.59

Ej EV

EB 04 CF 5E B1 F3 9A FA 76 2F 2B B1 20 F2 96 CB A5 20 C1 B9 7D B1 58 95 65 B8 1C B9 A1 7B 72 44

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4

ECDSA

384 bitar

SHA-384

2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3

18 jan 2038 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

69 DD D7 EA 90 BB 57 C9 3E 13 5D C8 5E A6 FC D5 48 0B 60 32 39 BD C4 54 FC 75 8B 2A 26 CF 7F 79

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5

RSA

2 048 bitar

SHA-1

18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A

16 jul 2036 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

9A CF AB 7E 43 C8 D8 80 D0 6B 26 2A 94 DE EE E4 B4 65 99 89 C3 D0 CA F1 9B AF 64 05 E4 1A B7 DF

VeriSign Universal Root Certification Authority

VeriSign Universal Root Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-256

40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D

1 dec 2037 kl. 23.59.59

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

23 99 56 11 27 A5 71 25 DE 8C EF EA 61 0D DF 2F A0 78 B5 C8 06 7F 4E 82 82 90 BF B8 60 E8 4B 3C

Visa eCommerce Root

Visa eCommerce Root

RSA

2 048 bitar

SHA-1

13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62

24 jun 2022 kl. 00.16.12

Ej EV

69 FA C9 BD 55 FB 0A C7 8D 53 BB EE 5C F1 D5 97 98 9F D0 AA AB 20 A2 51 51 BD F1 73 3E E7 D1 22

Visa Information Delivery Root CA

Visa Information Delivery Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2

29 jun 2025 kl. 17.42.42

Ej EV

C5 7A 3A CB E8 C0 6B A1 98 8A 83 48 5B F3 26 F2 44 87 75 37 98 49 DE 01 CA 43 57 1A F3 57 E7 4B

VRK Gov. Root CA

VRK Gov. Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01 86 A0

18 dec 2023 kl. 13.51.08

Ej EV

F0 08 73 3E C5 00 DC 49 87 63 CC 92 64 C6 FC EA 40 EC 22 00 0E 92 7D 05 3C E9 C9 0B FA 04 6C B2

XRamp Global Certification Authority

XRamp Global Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD

1 jan 2035 kl. 05.37.19

2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1

CE CD DC 90 50 99 D8 DA DF C5 B1 D2 09 B7 37 CB E2 C1 8C FB 2C 10 C0 FF 0B CF 0D 32 86 FC 1A A2

Certifikat av typen Fråga alltid

Certifikatnamn

Utfärdat av

Skriv

Nyckelstorlek

Sig alg

Serienummer

Utgår

EV-policy

Fingeravtryck (SHA-256)

TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2

TRIAL PKIoverheid TEST Root CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

01 31 05 FF

24 mar 2020 kl. 16.00.39

Ej EV

EA 0E AA 71 08 93 CC 16 04 7B F2 1C 62 4B DC 6F 0A 7C F1 10 67 52 E9 AD AE B0 19 BB 90 D9 EB 1F

Blockerade certifikat

Certifikatnamn

Utfärdat av

Skriv

Nyckelstorlek

Sig alg

Serienummer

Utgår

EV-policy

Fingeravtryck (SHA-256)

*.EGO.GOV.TR

TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri

RSA

2 048 bitar

SHA-1

08 27

6 jul 2021 kl. 07.07.51

Ej EV

42 18 77 27 BE 39 FA F6 67 AE B9 2B F0 CC 4E 26 8F 6E 2E AD 2C EF BE C5 75 BD C9 04 30 02 4F 69

*.google.com

*.EGO.GOV.TR

RSA

1 024 bitar

SHA-1

0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB

7 jun 2013 kl. 19.43.27

Ej EV

60 B3 5C 92 F6 C7 CF 23 AC 61 52 A8 96 5A FE 16 50 B5 E0 A2 A8 1A 9E C2 D6 DA B2 54 F2 88 A0 4D

*.mail.me.com

Entrust Certification Authority – L1C

RSA

2 048 bitar

SHA-1

4C 1F F0 CE

4 aug 2015 kl. 04.02.43

Ej EV

2C FE 71 E0 DD 30 BC 74 6B 30 C5 69 9E 20 25 D9 AA 78 3C 87 74 D2 4F E4 DF E1 3C 62 25 48 21 DD

*.sslip.io

COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

RSA

4 096 bitar

SHA-256

00 EC 60 FA FC A1 CA 06 AE E9 B7 36 48 0A 28 2F AA

19 aug 2018 kl. 23.59.59

Ej EV

F3 BA E5 E9 C0 AD BF BF B6 DB F7 E0 4E 74 BE 6E AD 3C A9 8A 56 04 FF E5 91 CE A8 6C 24 18 48 EC

Class 3 Public Primary Certification Authority

Class 3 Public Primary Certification Authority

RSA

1 024 bitar

SHA-1

3C 91 31 CB 1F F6 D0 1B 0E 9A B8 D0 44 BF 12 BE

2 aug 2028 kl. 23.59.59

Ej EV

A4 B6 B3 99 6F C2 F3 06 B3 FD 86 81 BD 63 41 3D 8C 50 09 CC 4F A3 29 C2 CC F0 E2 FA 1B 14 03 05

DigiNotar Cyber CA

GTE CyberTrust Global Root

RSA

4 096 bitar

SHA-1

07 27 0F F9

20 sep 2013 kl. 09.44.06

Ej EV

FD ED B5 BD FC B6 74 11 51 3A 61 AE E5 CB 5B 5D 7C 52 AF 06 02 8E FC 99 6C C1 B0 5B 1D 6C EA 2B

DigiNotar Cyber CA

GTE CyberTrust Global Root

RSA

4 096 bitar

SHA-1

07 27 10 03

27 sep 2011 kl. 10.52.30

Ej EV

A6 86 FE E5 77 C8 8A B6 64 D0 78 7E CD FF F0 35 F4 80 6F 3D E4 18 DC 9E 4D 51 63 24 FF F0 20 83

DigiNotar Cyber CA

GTE CyberTrust Global Root

RSA

4 096 bitar

SHA-1

07 27 10 0D

4 okt 2011 kl. 10.53.11

Ej EV

9E D8 F9 B0 E8 E4 2A 16 56 B8 E1 DD 18 F4 2B A4 2D C0 6F E5 26 86 17 3B A2 FC 70 E7 56 F2 07 DC

DigiNotar Extended Validation CA

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4

14 maj 2017 kl. 16.50.27

Ej EV

A2 7A A9 79 25 54 C9 DE 20 87 3D DB 7E 94 5E B0 AC 38 F4 5E 3D A7 9C 62 8D 0D FB 64 3D 94 26 B4

DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie – G2

Staat der Nederlanden Organisatie CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

01 31 34 BF

23 mar 2020 kl. 09.50.04

Ej EV

B8 68 67 23 E4 15 53 4B C0 DB D1 63 26 F9 48 6F 85 B0 B0 79 9B F6 63 93 34 E6 1D AA E6 7F 36 CD

DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven

Staat der Nederlanden Overheid CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

01 31 69 B0

27 jul 2015 kl. 08.39.46

Ej EV

39 46 90 1F 46 B0 07 1E 90 D7 82 79 E8 2F AB AB CA 17 72 31 A7 04 BE 72 C5 B0 E8 91 85 66 EA 66

DigiNotar Public CA 2025

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04

28 mar 2025 kl. 16.07.02

Ej EV

16 85 BA 27 FD F2 4C EC E2 03 FD 82 9A C3 FE D5 C8 54 60 ED 07 35 B2 D1 57 51 01 9E 95 15 40 C0

DigiNotar Qualified CA

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41

21 apr 2025 kl. 17.18.31

Ej EV

5B F3 A3 B7 93 46 5F 37 67 D7 C7 B4 A0 3D 80 36 7C 89 57 C4 98 29 9C 29 B9 03 F3 3F E3 40 AF 7A

DigiNotar Root CA G2

DigiNotar Root CA G2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E

3 jul 2029 kl. 13.59.02

Ej EV

29 4F 55 EF 3B D7 24 4C 6F F8 A6 8A B7 97 E9 18 6E C2 75 82 75 1A 79 15 15 E3 29 2E 48 37 2D 61

DigiNotar Root CA

DigiNotar Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-1

00 E9 41 4E AA 63 E3 65 C4 0A 2F E3 FD 52 2E E2 99

14 maj 2027 kl. 16.27.01

Ej EV

6B F5 53 3D 0D DE AF 02 3D 58 E4 01 27 7C 26 44 2B 1F 1A F1 A0 F2 DB BD 9B 2E 3B A3 A2 92 FB 23

DigiNotar Root CA

DigiNotar Root CA

RSA

4 096 bitar

SHA-1

0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C

31 mar 2025 kl. 18.19.21

Ej EV

0D 13 6E 43 9F 0A B6 E9 7F 3A 02 A5 40 DA 9F 06 41 AA 55 4E 1D 66 EA 51 AE 29 20 D5 1B 2F 72 17

DigiNotar Root CA

Entrust.net Secure Server Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-1

46 9C 2C AF

26 aug 2013 kl. 16.27.39

Ej EV

8A 1B D2 16 61 C6 00 15 06 52 12 CC 98 B1 AB B5 0D FD 14 C8 72 A2 08 E6 6B AE 89 0F 25 C4 48 AF

DigiNotar Root CA

Entrust.net Secure Server Certification Authority

RSA

4 096 bitar

SHA-1

46 9C 3C C9

14 aug 2013 kl. 20.12.36

Ej EV

4F EE 01 63 68 6E CB D6 5D B9 68 E7 49 4F 55 D8 4B 25 48 6D 43 8E 9D E5 58 D6 29 D2 8C D4 D1 76

DigiNotar Services 1024 CA

DigiNotar Root CA

RSA

1 024 bitar

SHA-1

36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38

29 mar 2025 kl. 13.27.58

Ej EV

71 25 34 59 E5 E6 4D 1F 90 77 A5 C4 58 99 9B 67 D7 D9 E7 07 06 AF 68 0B 04 5E B1 D2 7B 79 E3 8F

DigiNotar Services 1024 CA

Entrust.net Secure Server Certification Authority

RSA

1 024 bitar

SHA-1

46 9C 2C B0

26 aug 2013 kl. 16.29.00

Ej EV

45 0F 1B 42 1B B0 5C 86 09 85 48 84 55 9C 32 33 19 61 9E 8B 06 B0 01 EA 2D CB B7 4A 23 AA 3B E2

DigiNotar Services CA

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49

28 mar 2025 kl. 16.53.46

Ej EV

A6 A2 21 7C 1D 19 2F E7 1F CE 87 87 01 67 01 1C 26 E1 A9 B8 58 2F 5F 08 D8 EC B9 B3 20 9F 5F DB

Digisign Server ID (Enrich)

GTE CyberTrust Global Root

RSA

1 024 bitar

SHA-1

07 27 14 A9

17 jul 2012 kl. 15.16.54

Ej EV

76 A4 5A 49 60 31 E4 DD 2D 7E D2 3E 8F 6F F9 7D BD EA 98 0B AA C8 B0 BA 94 D7 ED B5 51 34 86 45

Digisign Server ID – (Enrich)

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2 048 bitar

SHA-1

4C 0E 63 6A

16 jul 2015 kl. 17.53.37

Ej EV

4C BB F8 25 6B C9 88 8A 80 07 B2 F3 86 94 0A 2E 39 43 78 B0 D9 03 CB B3 86 3C 5A 63 94 B8 89 CE

e-islem.kktcmerkezbankasi.org

TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri

RSA

2 048 bitar

SHA-1

08 64

5 aug 2021 kl. 07.07.51

Ej EV

37 24 47 C4 31 85 C3 8E DD 2C E0 E9 C8 53 F9 AC 15 76 DD D1 70 4C 2F 54 D9 60 76 C0 89 CB 42 27

EASEE-gas CA

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9

3 jul 2019 kl. 13.45.10

Ej EV

E9 5B 2D FB 7D 75 FB 14 EA A1 F3 CA 2E B0 F8 9F 05 94 F0 33 A5 71 D0 8F 91 2A B0 E7 85 68 80 FE

Egypt Trust Class 3 Managed PKI Enterprise Administrator CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

4C 00 36 1B E5 08 2B A9 AA CE 74 0A 05 3E FB 34

17 maj 2018 kl. 23.59.59

Ej EV

1F 17 F2 CB B1 09 F0 1C 88 5C 94 D9 E7 4A 48 62 5A E9 65 96 65 D6 D7 E7 BC 5A 10 33 29 76 37 0F

Egypt Trust Class 3 Managed PKI Operational Administrator CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

3E 0C 9E 87 69 AA 95 5C EA 23 D8 45 9E D4 5B 51

17 maj 2018 kl. 23.59.59

Ej EV

3E 26 49 2E 20 B5 2D E7 9E 15 76 6E 6C B4 25 1A 1D 56 6B 0D BF B2 25 AA 7D 08 DD A1 DC EB BF 0A

Egypt Trust Class 3 Managed PKI SCO Administrator CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3

RSA

2 048 bitar

SHA-1

12 BD 26 A2 AE 33 C0 7F 24 7B 6A 58 69 F2 0A 76

17 maj 2018 kl. 23.59.59

Ej EV

7A BD 72 A3 23 C9 D1 79 C7 22 56 4F 4E 27 A5 1D D4 AF D2 40 06 B3 8A 40 CE 91 8B 94 96 0B CF 18

MCSHOLDING TEST

CNNIC ROOT

RSA

2 048 bitar

SHA-256

49 33 00 8E

3 apr 2015 kl. 06.20.09

Ej EV

27 40 D9 56 B1 12 7B 79 1A A1 B3 CC 64 4A 4D BE DB A7 61 86 A2 36 38 B9 51 02 35 1A 83 4E A8 61

Micros CA

Trustwave Organization Issuing CA, Level 2

RSA

2 048 bitar

SHA-1

6B 49 D2 05

29 mar 2020 kl. 18.23.53

Ej EV

2E E7 46 85 8D 3F EE A3 5C FD 15 AD 8D 0F A8 CE 26 B7 DC E3 46 42 AB F2 E3 3F E1 3E 70 9C 1C F5

Nederlandse Orde van Advocaten – nederländska advokatföreningen

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1

31 mar 2015 kl. 19.21.33

Ej EV

B8 9E 6F EF EB C0 3F A6 E8 14 43 2E 65 6B 18 6D D8 B0 40 93 75 7C 27 32 BD DE A7 5B AC 24 97 B9

RCS Certification Authority

RCS Certification Authority

RSA

1 024 bitar

SHA-1

00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D

5 maj 2022 kl. 07.17.13

Ej EV

77 F3 DB FD 80 67 08 8D EF 93 D6 FC EC 5C E9 1B 88 40 0B 75 36 01 FB 68 96 5E 3E E4 E5 23 6D F1

The Walt Disney Company Root CA

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2 048 bitar

SHA-1

4C 0E 84 56

16 jan 2019 kl. 22.22.12

Ej EV

61 24 90 83 7F 2E 7B 61 B9 9E 94 25 AA 93 2D 0F 16 5C 65 6B E8 44 6B FB A7 32 E9 9D 81 C4 92 89

TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2

TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA – G2

RSA

4 096 bitar

SHA-256

01 C9 9D DC

23 mar 2020 kl. 11.36.29

Ej EV

26 4E E6 66 72 0C 8D 37 80 46 3A 97 C0 78 A7 F3 6D 3F C2 EA 10 4D EB 5D E7 E2 61 A3 2F 38 F0 88

Trustwave Organization Issuing CA, Level 2

XRamp Global Certification Authority

RSA

2 048 bitar

SHA-1

41 90 AB BC

22 dec 2028 kl. 23.47.42

Ej EV

77 DE CE 80 00 96 4A 74 AE ED 68 5C 0C 93 01 F0 81 A2 9B 6F 18 03 B1 42 30 DB D0 BA C7 A3 9C FC

TU Delft CA

DigiNotar Root CA

RSA

2 048 bitar

SHA-1

36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18

26 mar 2017 kl. 14.31.06

Ej EV

3D 82 4D FB 07 00 91 EC 29 3D CE F4 6B E3 CE 5A 53 85 CC F9 67 97 25 F9 49 EC 0E 84 B9 08 14 90

WoSign CA Free SSL Certificate G2

Certification Authority of WoSign

RSA

2 048 bitar

SHA-256

38 F6 45 C1 E2 5D 91 2C CE 3B 2B 39 12 31 74 0D

8 nov 2029 kl. 00.58.58

Ej EV

41 A2 35 AB 60 F0 64 3E 75 2A 2D B4 E9 14 D6 8C 05 42 16 7D E9 CA 28 DF 25 FD 79 A6 93 C2 90 72

www.live.fi

COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

RSA

2 048 bitar

SHA-256

0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1

26 apr 2015 kl. 23.59.59

Ej EV

C6 7D 72 2C 14 95 BE 02 CB F9 EF 11 59 F5 CA 4A A7 82 DC 83 2D C6 AA 60 C9 AA 07 6A 0A D1 E6 9D

Tidigare versioner av watchOS

Hitta information om tillförlitliga certifikat i tidigare versioner av watchOS.

Publiceringsdatum: