Om säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 och Safari 6.2.6

Detta dokument beskriver säkerhetsinnehållet i Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 och Safari 6.2.6.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Läs mer om Apple produktsäkerhet på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Safari 8.0.6, Safari 7.1.6 och Safari 6.2.6

 • WebKit

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Flera minnesfel förekom i WebKit. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

  CVE-2015-1154: Apple

 • WebKit-historik

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan information i filsystemet avslöjas

  Beskrivning: Det förekom ett problem med tillståndshantering i Safari som tillät åtkomst med obehörigt ursprung i filsystemet. Problemet åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1155: Joe Vennix på Rapid7 Inc. i samarbete med HP:s Zero Day Initiative

 • WebKits laddning av sidor

  Tillgänglig för: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 och OS X Yosemite 10.10.3

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll genom att klicka på en länk kan det leda till att användargränssnittet förfalskas

  Beskrivning: Det fanns ett fel i hanteringen av rel-attributet i anchor-element. Målobjekt kunde få oauktoriserad åtkomst till länkobjekt. Det här problemet åtgärdades genom förbättrad efterlevnad av länktyper.

  CVE-ID

  CVE-2015-1156: Zachary Durber på Moodle

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: