Om säkerhetsinnehållet i iOS 8.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i iOS 8.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i artikeln Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i artikeln Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iOS 8.2

 • CoreTelephony

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En fjärrangripare kan orsaka oväntad omstart av en enhet

  Beskrivning: Ett problem med null-pekarreferenser förekom i CoreTelephonys hantering av klass 0 SMS-meddelanden. Problemet åtgärdades genom förbättrad meddelandeverifiering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1063: Roman Digerberg, Sverige

 • iCloud-nyckelring

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Inverkan: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan orsaka exekvering av godtycklig kod

  Beskrivning: Flera buffertspill förekom i hanteringen av data under återställning av iCloud-nyckelringen. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1065: Andrey Belenko på NowSecure

 • IOSurface

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

  Beskrivning: Det fanns ett problem med sammanblandning av typer i IOSurfaces hantering av serienumrerade objekt. Problemet åtgärdades genom utökad typkontroll.

  CVE-ID

  CVE-2015-1061: Ian Beer på Google Project Zero

 • MobileStorageMounter

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: Ett skadligt program kan skapa mappar på betrodda platser i filsystemet

  Beskrivning: Det förekom ett problem med monteringslogiken för utvecklarenheter som ledde till att ogiltiga mappar för skivavbilder inte raderades. Det åtgärdades genom förbättrad felhantering.

  CVE-ID

  CVE-2015-1062: TaiG Jailbreak Team

 • Secure Transport

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan påverka SSL-/TLS-anslutningar

  Beskrivning: Secure Transport accepterade korta flyktiga RSA-nycklar, som vanligtvis endast används i RSA-chiffersviter med exportstyrka, via anslutningar som använder RSA-chiffersviter med full styrka. Detta problem, som även kallas för FREAK, påverkade endast anslutningar till servrar med stöd för RSA-chiffersviter med exportstyrka. Det åtgärdades genom att stöd för flyktiga RSA-nycklar togs bort.

  CVE-ID

  CVE-2015-1067: Benjamin Beurdouche, Karthikeyan Bhargavan, Antoine Delignat-Lavaud, Alfredo Pironti och Jean Karim Zinzindohoue från Prosecco på Inria Paris

 • Hemskärm

  Tillgänglig för: iPhone 4s och senare, iPod touch (5:e generationen) och senare, iPad 2 och senare

  Effekt: En person som har fysisk åtkomst till enheten kan visa enhetens hemskärm även om enheten inte är aktiverad

  Beskrivning: En oväntad programavslutning under aktiveringen kunde leda till att telefonen visade hemskärmen. Problemet åtgärdades genom förbättrad felhantering under aktiveringen.

  CVE-ID

  CVE-2015-1064

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: