Om säkerhetsinnehållet i OS X Server 3.1.2

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Server 3.1.2.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Server 3.1.2

 • Ruby

  Tillgänglig för: OS X Mavericks 10.9.3 eller senare

  Effekt: Körning av ett Ruby-skript som använder opålitliga indata för att skapa ett Float-objekt kan leda till att programmet hänger sig eller exekvering av opålitlig kod

  Beskrivning: Ett heap-baserat buffertspill förekom i Ruby vid konvertering av en sträng till ett flyttalsvärde. En angripare kan skicka en specifikt utformad begäran till Profile Manager eller till ett Ruby-skript, som kan leda till att ett program hänger sig eller exekvering av opålitlig kod. Detta löstes genom ytterligare validering av flyttalsvärden.

  CVE-ID

  CVE-2013-4164

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: