Om säkerhetsinnehållet i Motion 5.1

I den här artikeln beskrivs säkerhetsinnehållet i Motion 5.1.

Uppdateringen kan hämtas och installeras med Programuppdatering eller från Hämtningsbara filer från Apple.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen för Apples Product Security.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Motion 5.1

 • Motion

  Tillgängligt för: OS X Mavericks 10.9 eller senare

  Effekt: En skadlig .motn-fil kan leda till att opålitlig kod körs

  Beskrivning: Ett heltalsspill förekom i hanteringen av .motn-filer som ledde till en minnesåtkomst utanför gränserna. Problemet åtgärdades med förbättrad kontroll av gränserna.

  CVE-ID

  CVE-2013-6114: Jean Pascal Pereira

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: