Om säkerhetsinnehållet i OS X Mavericks 10.9

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i OS X Mavericks 10.9.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Mer information om Apples PGP-nyckel för produktsäkerhet finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns på Säkerhetsuppdateringar från Apple.

OS X Mavericks 10.9

 • Brandvägg för program

  Effekt: socketfilterfw --blockApp kanske inte förhindrar att program godkänner nätverksanslutningar

  Beskrivning: Alternativet --blockApp i kommandoradverktyget socketfilterfw kanske inte förhindrar att program godkänner nätverksanslutningar. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av --blockApp-alternativen.

  CVE-ID

  CVE-2013-5165: Alexander Frangis från PopCap Games

 • Sandlådan

  Effekt: Sandlådan kan kringgås

  Beskrivning: LaunchServices-gränssnittet för start av program tillät att program i begränsat läge (sandlådan) angav argumentlistan som skickades till den nya processen. Med ett modifierat program i sandlådeläge var det möjligt att kringgå sandlådebegränsningen. Problemet har avhjälpts genom att program i sandlådeläge inte tillåts ange argument.

  CVE-ID

  CVE-2013-5179: Friedrich Graeter från The Soulmen GbR

 • Bluetooth

  Effekt: Ett skadligt lokalt program kan orsaka oväntad datoravstängning

  Beskrivning: Bluetooth USB-styrenheten raderade gränssnitt som behövdes för andra åtgärder. Vi har åtgärdat problemet genom att bevara gränssnittet tills det inte behövs längre.

  CVE-ID

  CVE-2013-5166: Stefano Bianchi Mazzone, Mattia Pagnozzi, och Aristide Fattori från Computer and Network Security Lab (LaSER), Università degli Studi di Milano

 • CFNetwork

  Effekt: Sessionscookies kan finnas kvar även efter återställning av Safari

  Beskrivning: I Safari kunde sessionscookies behållas även efter en nollställning, tills Safari stängdes. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av sessionscookies.

  CVE-ID

  CVE-2013-5167: Graham Bennett, Rob Ansaldo på Amherst College

 • CFNetwork SSL

  Effekt: En angripare kunde avkryptera delar av en SSL-anslutning

  Beskrivning: Endast SSLv3- och TLS 1.0-versionerna av SSL användes. Dessa versioner är föremål för en protokollsvaghet när blockchiffer används. En MITM-angripare (man-in-the-middle) kunde mata in ogiltiga data, vilket kunde leda till att anslutningen bröts men att viss information om tidigare data spriddes. Om angriparen försökte sig på samma anslutning upprepade gånger kunde han eller hon eventuellt ha avkrypterat de data som skickades, till exempel ett lösenord. Problemet har åtgärdats genom aktivering av TLS 1.2.

  CVE-ID

  CVE-2011-3389

 • Systemmeddelanden

  Effekt: Program kunde startas oväntat om användaren klickade på en skadlig loggpost.

  Beskrivning: Med den här uppdateringen ändras systemmeddelandeloggens beteende i situationer då användaren klickar på en loggpost med en bifogad URL. Istället för att webbsidan öppnas, förhandsgranskas sidan med hjälp av Överblick.

  CVE-ID

  CVE-2013-5168: Aaron Sigel på vtty.com

 • CoreGraphics

  Effekt: Fönster kanske är synliga över låsbilden även efter att bildskärmen har försatts i viloläge

  Beskrivning: Det fanns ett logikproblem i CoreGraphics-hanteringen av bildskärmsvila, vilket resulterade i att fönster kunde synas framför låsbilden. Problemet har åtgärdats genom förbättrad hantering av bildskärmsvila.

  CVE-ID

  CVE-2013-5169

 • CoreGraphics

  Effekt: Visning av en uppsåtligt skapad PDF-fil kan leda till oväntad programavslutning eller körning av opålitlig kod

  Beskrivning: Det fanns ett problem med buffertunderskott vid hantering av PDF-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-5170: Will Dormann på CERT/CC

 • CoreGraphics

  Effekt: Program som saknar behörighet kunde registrera tangenttryckningar i andra program, även när säkert inmatningsläge användes

  Beskrivning: Genom att vänta på en kortkommandohändelse kunde obehöriga program logga knapptryckningar i andra program, även när säkert inmatningsläge användes. Problemet har åtgärdats genom extra verifiering av kortkommandohändelser.

  CVE-ID

  CVE-2013-5171

 • curl

  Effekt: Fler sårbarheter i curl

  Beskrivning: Det fanns flera sårbarheter i curl, av vilka den allvarligaste kunde leda till körning av opålitlig kod. Vi har åtgärdat problemet genom att uppdatera curl till version 7.30.0

  CVE-ID

  CVE-2013-0249

  CVE-2013-1944

 • dyld

  Effekt: En angripare som kan orsaka körning av opålitlig kod på en enhet kan ha möjlighet att spara kodexekvering över omstarter

  Beskrivning: Buffertspill förekom i openSharedCacheFile()-funktionen för dynamisk inläsning. Dessa problem åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-3950: Stefan Esser

 • IOKitUser

  Effekt: Ett skadligt lokalt program kan orsaka oväntad datoravstängning

  Beskrivning: Det förekom en nullpekarreferens i IOCatalogue. Problemet åtgärdades genom förbättrad typkontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-5138: Will Estes

 • IOSerialFamily

  Effekt: Körning av ett skadligt program kan leda till körning av opålitlig kod i operativsystemkärnan

  Beskrivning: Matrisåtkomst utanför gränserna förekom i IOSerialFamily-drivrutinen. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-5139: @dent1zt

 • Kärna

  Effekt: Användning av SHA-2-sammandrag i kärnan kunde orsaka oväntad avstängning av datorn

  Beskrivning: En felaktig utdatalängd användes i SHA-2-familjen av sammandragsfunktioner, vilket resulterade i ”kernel panic” när sådana funktioner användes, särskilt med IPSec-anslutningar. Problemet åtgärdades genom användning av förväntad utdatalängd.

  CVE-ID

  CVE-2013-5172: Christoph Nadig från Lobotomo Software

 • Kärna

  Effekt: Operativsystemkärnans stackminne kan visas för lokala användare

  Beskrivning: Problem med avslöjande av information förekom i API:erna för msgctl och segctl. Problemet åtgärdades genom initiering av datastrukturer som returnerats från operativsystemkärnan.

  CVE-ID

  CVE-2013-5142: Kenzley Alphonse från Kenx Technology, Inc

 • Kärna

  Effekt: En lokal användare kan orsaka problem med nekad tjänst

  Beskrivning: Kärnans slumptalsgenerator låstes vid bearbetning av begäranden från användarrymden, vilket innebar att lokala användare kunde skicka stora kommandon och därmed upprätthålla låsningen under lång tid, så att andra personer inte kunde använda slumptalsgeneratorn. Problemet åtgärdades genom att låsningen släpps och återupptas oftare för stora kommandon.

  CVE-ID

  CVE-2013-5173: Jaakko Pero från Aalto University

 • Kärna

  Effekt: En lokal obehörig användare kan orsaka oväntad avstängning av datorn

  Beskrivning: Ett heltalsteckenproblem kunde inträffa vid hantering av TTY-läsning. Problemet har åtgärdats genom förbättrad hantering av TTY-läsning.

  CVE-ID

  CVE-2013-5174: CESG

 • Kärna

  Effekt: En lokal användare kan orsaka röjning av kärnminnesinformation eller göra så att datorn stängs av oväntat

  Beskrivning: Det fanns ett problem med läsning utanför gränserna vid hantering av Mach-O-filer. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-5175

 • Kärna

  Effekt: En lokal användare kan orsaka datorlåsning

  Beskrivning: Ett heltalstrunkeringsproblem kunde uppstå vid hantering av TTY-enheter. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-5176: CESG

 • Kärna

  Effekt: En lokal användare kan orsaka oväntad avstängning av datorn

  Beskrivning: En ”kernel panic” kunde uppstå om en ogiltig iovec-struktur från en användare upptäcktes. Problemet har åtgärdats genom förbättrad verifiering av iovec-strukturer.

  CVE-ID

  CVE-2013-5177: CESG

 • Kärna

  Effekt: Obehöriga processer kan orsaka oväntad datoravstängning eller körning av godtycklig kod i operativsystemkärnan

  Beskrivning: Ett problem med skadat minne förekom i hanteringen av argument till API för posix_spawn. Problemet åtgärdades genom förbättrad gränskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2013-3954: Stefan Esser

 • Kärna

  Effekt: Källspecifika grupputskicksprogram kan orsaka oväntad datoravstängning när Wi-Fi-nätverk används

  Beskrivning: Det fanns ett felkontrollproblem vid hantering av grupputskickspaket. Problemet har åtgärdats genom förbättrad hantering av grupputskickspaket.

  CVE-ID

  CVE-2013-5184: Octoshape

 • Kärna

  Effekt: En angripare i ett lokalt nätverk kan orsaka en attack som leder till nekade tjänster

  Beskrivning: En angripare i ett lokalt nätverk kan orsaka hög processorbelastning genom att skicka särskilt anpassade IPv6 ICMP-paket. Problemet åtgärdades genom frekvensbegränsning av ICMP-paket före verifiering av kontrollsumman.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Kärna

  Effekt: Ett skadligt lokalt program kan orsaka låsning av datorn

  Beskrivning: Ett problem med heltalstrunkering i kärnans socketgränssnitt kunde leda till att processorn tvingades in i en oändlig loop. Problemet åtgärdades genom en större variabel.

  CVE-ID

  CVE-2013-5141: CESG

 • Kext-hantering

  Effekt: En obehörig process kan inaktivera vissa inlästa kärntillägg

  Beskrivning: Vid kext-hanteringen av IPC-meddelanden från ej autentiserade användare kunde problem inträffa. Det här problemet åtgärdades med ytterligare autentiseringskontroller.

  CVE-ID

  CVE-2013-5145: Rainbow PRISM

 • LaunchServices

  Effekt: Fel tillägg kunde visas vid filer.

  Beskrivning: Ett problem kunde inträffa vid hantering av vissa unicode-tecken. Det kunde leda till att fel filnamnstillägg visades vid filnamnen. Vi har åtgärdat problemet genom att filtrera bort visning av osäkra unicode-tecken i filnamn.

  CVE-ID

  CVE-2013-5178: Jesse Ruderman från Mozilla Corporation, Stephane Sudre från Intego

 • Libc

  Effekt: Under ovanliga förhållanden kan det gå att förutsäga vissa slumptal

  Beskrivning: Om kärnans slumptalsgenerator inte var åtkomligt för srandomdev(), användes en alternativ metod som hade tagits bort vid genom optimering. Det här kunde leda till försämrad slumpmässighet. Vi åtgärdade problemet genom att ändra till rätt kod under optimering.

  CVE-ID

  CVE-2013-5180: Xi Wang

 • Mail-konton

  Effekt: Den säkraste autentiseringsmetoden kanske inte valdes i Mail

  Beskrivning: Vid automatisk konfigurering av e-postkonton på vissa servrar, valde Mail-programmet autentisering med vanlig text i stället för CRAM-MD5. Problemet har åtgärdats genom förbättrad logikhantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-5181

 • Headervisning i Mail

  Effekt: Ett osignerat meddelande kan se ut som om det har en giltig signatur.

  Beskrivning: Det fanns ett logikfel i Mails hantering av osignerade meddelanden. Dessa kunde, trots att de inte var signerade, innehålla en signerad del. Problemet har åtgärdats genom förbättrad hantering av osignerade meddelanden.

  CVE-ID

  CVE-2013-5182: Michael Roitzsch från Technische Universität Dresden

 • Mail och nätverk

  Effekt: Information kan överföras i textform när kryptering utan TLS konfigureras.

  Beskrivning: När Kerberos-autentisering aktiverades och Transport Layer Security inaktiverades, kunde Mail skicka okrypterade data till e-postservern, vilket kunde orsaka oväntad avstängning av anslutningen. Problemet har åtgärdats genom förbättrad hantering av konfigureringen.

  CVE-ID

  CVE-2013-5183: Richard E. Silverman från www.qoxp.net

 • OpenLDAP

  Effekt: Kommandoradsverktyget ldapsearch förbisåg minssf-konfigurationen

  Beskrivning: Kommandoradsverktyget ldapsearch förbisåg minssf-konfigurationen, vilket kunde leda till att svag kryptering tilläts. Problemet åtgärdades genom förbättrad hantering av minssf-konfigurationen.

  CVE-ID

  CVE-2013-5185

 • perl

  Effekt: Perl-skript kan vara mottagliga för nekad tjänst-attacker.

  Beskrivning: En hashmekanism i äldre versioner av Perl kan vara mottagliga för nekad tjänst-attacker i skript som innehåller opålitliga indata som hashnycklar. Problemet åtgärdas genom uppdatering till Perl 5.16.2.

  CVE-ID

  CVE-2013-1667

 • Strömhantering

  Effekt: Skärmlåset kanske inte aktiveras efter en viss tidsperiod

  Beskrivning: Det fanns ett låsningsproblem i strömhanteringsfunktionen. Problemet har åtgärdats genom förbättrad låshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-5186: David Herman från Sensible DB Design

 • python

  Effekt: Fler sårbarheter i python 2.7

  Beskrivning: Det finns flera sårbarheter i python 2.7.2, av vilka den allvarligaste kan leda till dekryptering av innehållet i en SSL-anslutning. Med den här uppdateringen uppdateras python till version 2.7.5 där problemet är åtgärdat. Ytterligare information finns tillgänglig via python-webbplatsen på http://www.python.org/download/releases//

  CVE-ID

  CVE-2011-3389

  CVE-2011-4944

  CVE-2012-0845

  CVE-2012-0876

  CVE-2012-1150

 • python

  Effekt: Fler sårbarheter i python 2.6

  Beskrivning: Det finns flera sårbarheter i python 2.6.7, av vilka den allvarligaste kan leda till dekryptering av innehållet i en SSL-anslutning. Den här uppdateringen åtgärdar problemet genom att uppdatera python till version 2.6.8 och installera korrigeringen för CVE-2011-4944 från Python-projektet. Ytterligare information finns tillgänglig via python-webbplatsen på http://www.python.org/download/releases/

  CVE-ID

  CVE-2011-3389

  CVE-2011-4944

  CVE-2012-0845

  CVE-2012-0876

  CVE-2012-1150

 • ruby

  Effekt: En angripare med en privilegierad nätverksposition kan påverka användarinformation eller annan känslig information

  Beskrivning: Det fanns ett problem med värdnamnsverifiering i Rubys funktioner för hantering av SSL-certifikat. Vi har åtgärdat problemet genom att uppdatera Ruby till version 2.0.0p247.

  CVE-ID

  CVE-2013-4073

 • Säkerhet

  Effekt: Stöd för X.509-certifikat med MD5-hash kan leda till att användarna utsätts för falsk information och till spridning av information när attackerna utvecklas

  Beskrivning: Certifikat som har signerats med MD5-hashalgoritmen godkändes i OS X. Algoritmen har dock vissa kryptografiska svagheter. Vidare forskning eller en felkonfigurerad certifikatsutfärdare kunde ha tillåtit att X.509-certifikat skapades med angriparkontrollerade värden som systemet skulle ha behandlat som tillförlitliga. Detta skulle göra det möjligt att utsätta X.509-baserade protokoll för falsk information, MITM-attacker (Man-In-The-Middle) och spridning av information. Denna uppdatering inaktiverar stödet för ett X.509-certifikat med en MD5-hash för all annan användning än som ett tillförlitligt root-certifikat.

  CVE-ID

  CVE-2011-3427

 • Säkerhet – auktorisering

  Effekt: En administratörs säkerhetsinställningar kunde kringgås

  Beskrivning: Med inställningen Kräv administratörslösenord för att justera låsta inställningar, kan administratörer lägga till ett extra säkerhetslager för viktiga systeminställningar. Även om administratören hade aktiverat inställningen, kunde den i vissa fall stängas av via programuppdateringar eller uppgraderingar. Vi åtgärdade problemet genom att förbättra hanteringen av auktorisering.

  CVE-ID

  CVE-2013-5189: Greg Onufer

 • Säkerhet – Smart Card-tjänster

  Effekt: Tillgång till Smart Card-tjänsterna kanske tas bort om kontroll av certifikatåterkallande aktiveras

  Beskrivning: Det finns ett logikfel i OS X-systemets kontrollfunktioner för återkallande av Smart Card-certifikat. Problemet har åtgärdats genom förbättrat stöd för certifikatåterkallande.

  CVE-ID

  CVE-2013-5190: Yongjun Jeon från Centrify Corporation

 • Skärmlås

  Effekt: Kommandot Lås skärm kanske inte fungerar omedelbart

  Beskrivning: Kommandot Lås skärm bland alternativen för nyckelringsstatus kanske inte fungerade omedelbart när inställningen Kräv lösenord [tidsperiod] efter att viloläge eller skärmsläckare aktiveras hade löpt ut.

  CVE-ID

  CVE-2013-5187: Michael Kisor från OrganicOrb.com, Christian Knappskog från NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Stefan Grönke (CCC Trier), Patrick Reed

 • Skärmlås

  Effekt: Det krävdes inget lösenord för att väcka en Mac-dator i viloläge med automatisk inloggning

  Beskrivning: En Mac-dator i viloläge och med aktiverad funktion för automatisk inloggning gick att väcka utan att ange lösenordet. Problemet har åtgärdats genom förbättrad låshantering.

  CVE-ID

  CVE-2013-5188: Levi Musters

 • Skärmdelningsserver

  Effekt: En angripare kan orsaka körning av godtycklig kod

  Beskrivning: Det fanns en formatsträngsrelaterad sårbarhet i skärmdelningsserverns hantering av VNC-användarnamn.

  CVE-ID

  CVE-2013-5135: SilentSignal med iDefense VCP

 • syslog

  Effekt: En gästanvändare kan visa systemmeddelanden från tidigare gästanvändares sessioner

  Beskrivning: Systemmeddelanden var tillgängliga för gästanvändaren som därmed kunde läsa meddelanden från tidigare gästanvändarsessioner. Vi åtgärdade problemet genom att göra gästanvändares systemmeddelanden tillgängliga endast för administratören.

  CVE-ID

  CVE-2013-5191: Sven-S. Porst från earthlingsoft

 • USB

  Effekt: Ett skadligt lokalt program kan orsaka oväntad datoravstängning

  Beskrivning: USB-hubbens styrenhet kontrollerade inte porten och portnumret vid förfrågningar. Vi har åtgärdat problemet genom att lägga till kontroller av portar och portnummer.

  CVE-ID

  CVE-2013-5192: Stefano Bianchi Mazzone, Mattia Pagnozzi, och Aristide Fattori från Computer and Network Security Lab (LaSER), Università degli Studi di Milano

Obs! OS X Mavericks innehåller Safari 7.0, med visst säkerhetsinnehåll från Safari 6.1. Mer information finns i Om säkerhetsinnehållet i Safari 6.1 på http://support.apple.com/kb/HT6000?viewlocale=sv_SE

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: