Om säkerhetsinnehållet i tilläggsuppdateringen för OS X Mountain Lion 10.8.5

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i tilläggsuppdateringen för OS X Mountain Lion 10.8.5.

Den här uppdateringen kan hämtas och installeras via inställningarna för Programuppdatering eller från Hämtningsbara filer.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen för Apples Product Security.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple".

Tilläggsuppdateringen för OS X 10.8.5

 • Directory Services

  Tillgängligt för: OS X Mountain Lion 10.8 till v10.8.5

  Effekt: En lokal användare kan ändra Directory Services-poster med systembehörigheter

  Beskrivning: A logikfel förekom i Directory Services verifiering av inloggningsuppgifter så att en lokal angripare kunde kringgå lösenordsvalidering. Problemet har åtgärdats genom förbättrad validering av inloggningsuppgifter.

  CVE-ID

  CVE-2013-5163: The rookies of 42

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: