Om säkerhetsinnehållet i Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003

Det här dokumentet beskriver säkerhetsinnehållet i Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Leopard säkerhetsuppdatering 2012-003

  • Internetinsticksprogram

    Tillgänglig för: Mac OS X 10.5 till 10.5.8 Intel

    Effekt: Inaktuella versioner av Adobe Flash Player aktiveras

    Beskrivning: Uppdateringen avaktiverar Adobe Flash Player om du har versionen 10.1.102.64 eller äldre genom att flytta dess filer till en ny katalog. Uppdateringen ger möjlighet att installera en uppdaterad version av Flash Player från Adobes webbplats.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: