Om säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.6.8

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i QuickTime 7.6.8.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen Apple produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i ”Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security”.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om säkerhetsuppdateringar finns i ”Säkerhetsuppdateringar från Apple”.

QuickTime 7.6.8

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1818

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan program avslutas oväntat eller godtycklig kod köras

  Beskrivning: Ett problem med validering av indata i QuickTime ActiveX-kontrollen. Den alternativa parametern ”_Marshaled_pUnk” kan ha skickats till ActiveX-kontrollen för att specificera ett godtyckligt heltal som senare behandlas som en pekare. Om du besöker en webbplats med skadligt innehåll kan det leda till att program avslutas oväntat eller att godtycklig kod körs. Det här problemet åtgärdas genom att ignorera parametern ”_Marshaled_pUnk”. Detta problem påverkar inte Mac OS X-system. Tack till HBelite som arbetar med TippingPoints Zero Day Initiative och rapporterade det här problemet.

 • QuickTime

  CVE-ID: CVE-2010-1819

  Tillgänglig för: Windows 7, Vista, XP SP2 eller senare

  Effekt: Visning av en bild i en katalog som preparerats med skadlig kod kan leda till att godtycklig kod körs

  Beskrivning: Ett problem med att söka på sökvägen i QuickTime Picture Viewer. Om någon placerar en uppsåtligt skapad skadlig DLL i samma katalog som en bildfil, kan det leda till att skadlig kod körs när bildfilen öppnas med QuickTime Picture Viewer. Det här problemet åtgärdas genom att den aktuella arbetskatalogen tas bort från DLL-sökvägen. Detta problem påverkar inte Mac OS X-system. Tack till Haifei Li på Fortinets FortiGuard Labs som rapporterade det här problemet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: