Nyheter i Klassrum

Läs om de senaste uppdateringarna för Klassrum för iPad och Klassrum för Mac.

Klassrum förvandlar iPad och Mac till kraftfulla lärarassistenter som hjälper lärare att genomföra lektioner med elevernas iPad-enheter, följa elevernas framsteg och hålla dem uppdaterade. Med Klassrum är det enkelt att starta samma app på alla elevenheter samtidigt eller starta olika appar för varje elevgrupp. Klassrum hjälper lärare att fokusera på att lära ut så att eleverna kan fokusera på att lära sig.

Nyheter i Klassrum 3.7 för iPad och Klassrum 2.7 för Mac

 • Dela enkelt filer med elever som en åtgärdspunkt i agendor

 • Hitta snabbt agendor med en ny listvy och möjlighet att söka och sortera

Tidigare versioner

Läs om vad som är nytt i tidigare versioner av Klassrum för Mac och Klassrum för iPad.

Nyheter i Klassrum 3.6.1 för iPad och Klassrum 2.6.1 för Mac

 • Skapa smarta lektionsplaner med agendor för att hålla koll på det dagliga schemat

 • Tilldela åtgärder för varje uppgift i agendan så att det blir ännu enklare att använda flera verktyg för att lära sig samtidigt

 • Tilldela tidsförväntningar och använd den inbyggda timern för varje uppgift för att maximera instruktionsminuterna

 • Öppna en kurs direkt från agendan och kom igång direkt

 • Spara och kopiera agendor för återanvändning med samma eller en annan kurs

 • Öppna flera Klassrum-fönster och skapa, redigera och förhandsvisa agendor och kurser i realtid

Läs mer om Klassrum-kraven för klasser synkroniserade med Apple School Manager, MDM-synkroniserade klasser och ohanterade klasser.

Klassrum 2.5 eller senare krävs för att använda Klassrum i macOS Monterey.

Nyheter i Klassrum 2.5 för Mac

 • Den här uppdateringen omfattar även buggfixar och förbättrad prestanda.

Nyheter i Klassrum 2.4.1 för Mac

Gå med i Klassrum-lektioner på distans via internet eller i närheten via närhetsbaserad Bluetooth

 • Eleverna meddelas med en ringsignal och en banderoll när det finns en begäran om att ansluta till en Klassrum-lektion på distans

 • Förbättrad styrning gör att eleverna kan koppla bort en distanslektion i Klassrum och ställa in en tid för automatiskt frånkoppling när deras enhet är i viloläge

 • Klassrum-lektioner gör det möjligt att involvera både elever som är på plats i skolan och distanselever

Förbättrad grupphantering och styrning

 • Använd navigeringen i sidofältet för att enkelt skapa, hantera och redigera grupper med färre tryckningar

 • Använd smarta grupper för att snabbt se elever baserat på närhet eller fjärranslutningar och appar i förgrunden

 • Hantera elevernas enheter baserat på enhetens status inklusive enhetstyp, online eller offline och låg batterinivå

Läs mer om kraven för Klassrum 2.4.1 för Mac.

Nyheter i Klassrum 2.3 för Mac

 • Skapa och redigera lektioner som synkroniseras med Apple School Manager

Läs mer om kraven för Klassrum 2.3 för Mac.

Nyheter i Klassrum 2.2 för Mac

 • Få tillgång till lektioner som ställts in via Apple School Manager genom att logga in på enheten med ditt hanterade Apple-ID

 • Använd AirPlay för att visa lektionsinformation på Apple TV när du bjuder in elever till en lärarskapad lektion

 • Justera storleken på elevernas skärmar med nypa-och-zooma

Läs mer om kraven för Klassrum 2.2 för Mac.

Vad är nytt i Klassrum 2.1 för Mac

 • Nu kan lärare dölja den befintliga appen på elevers enheter så att iPad-enheter återgår till hemskärmen och Mac-datorer till Finder.

 • Den här uppdateringen omfattar buggfixar och förbättrad prestanda.

Läs mer om kraven för Klassrum 2.1 för Mac.

Nyheter i Klassrum 2.0 för Mac

 • Hantera elevers Mac-datorer som kör macOS Mojave 10.14.4 eller senare

 • Navigera till djupa länkar i appar som är kompatibla med ClassKit

Läs mer om kraven för Klassrum 2.0 för Mac.

Nyheter i Klassrum 1.0.1 för Mac

Lärare uppmanas inte längre att ange administratörsinloggningsuppgifter när studenter ansluter till lektioner som skapats av administratörer.

Läs mer om kraven för Klassrum 1.0.1 för Mac.

Om Klassrum 1.0 för Mac

Klassrum är nu tillgängligt för Mac och innehåller samma funktioner som iPad-versionen.

Läs mer om kraven för Klassrum 1.0 för Mac.

Nyheter i Klassrum 3.5 för iPad

 • Den här uppdateringen omfattar även buggfixar och förbättrad prestanda.

Nyheter i Klassrum 3.4.1 för iPad

Gå med i Klassrum-lektioner på distans via internet eller i närheten via närhetsbaserad Bluetooth

 • Eleverna meddelas med en ringsignal och en banderoll när det finns en begäran om att ansluta till en Klassrum-lektion på distans

 • Förbättrad styrning gör att eleverna kan koppla bort en distanslektion i Klassrum och ställa in en tid för automatiskt frånkoppling när deras enhet är i viloläge

 • Klassrum-lektioner gör det möjligt att involvera både elever som är på plats i skolan och distanselever

Förbättrad grupphantering och styrning

 • Använd navigeringen i sidofältet för att enkelt skapa, hantera och redigera grupper med färre tryckningar

 • Använd smarta grupper för att snabbt se elever baserat på närhet eller fjärranslutningar och appar i förgrunden

 • Hantera elevernas enheter baserat på enhetens status inklusive enhetstyp, online eller offline och låg batterinivå

Läs mer om kraven för Klassrum 3.4.1 för iPad.

Nyheter i Klassrum 3.3 för iPad

 • Skapa och redigera lektioner som synkroniseras med Apple School Manager

Läs mer om kraven för Klassrum 3.3 för iPad.

Nyheter i Klassrum 3.2 för iPad

 • Få tillgång till lektioner som ställts in via Apple School Manager genom att logga in på enheten med ditt hanterade Apple-ID

 • Använd AirPlay för att visa lektionsinformation på Apple TV när du bjuder in elever till en lärarskapad lektion

 • Justera storleken på elevernas skärmar med nypa-och-zooma

Läs mer om kraven för Klassrum 3.2 för iPad.

Nyheter i Klassrum 3.1.1 för iPad

 • Den här uppdateringen innehåller stabilitetsförbättringar och buggfixar.

Läs mer om kraven för Klassrum 3.1.1 för iPad.

Nyheter i Klassrum 3.1 för iPad

 • Nu kan lärare dölja den befintliga appen på elevers enheter så att iPad-enheter återgår till hemskärmen och Mac-datorer till Finder.

 • Stöd för Mörkt läge

 • Den här uppdateringen omfattar buggfixar och förbättrad prestanda.

Läs mer om kraven för Klassrum 3.1 för iPad.

Nyheter i Klassrum 3.0 för iPad

 • Hantera elevers Mac-datorer som kör macOS Mojave 10.14.4 eller senare

 • Navigera till djupa länkar i appar som är kompatibla med ClassKit

Läs mer om kraven för Klassrum 3.0 för iPad.

Nyheter i Klassrum 2.3.1 för iPad

 • Förbättrade tillförlitligheten för elever som går med i en klassession.

Läs mer om kraven för Klassrum 2.3.1 för iPad.

Nyheter i Klassrum 2.3 för iPad

 • Kompatibilitet med iOS 12

Läs mer om kraven för Klassrum 2.3 för iPad.

Nyheter i Klassrum 2.2 för iPad

 • Navigera har nu alternativet att låsa elevenheten i den valda appen.

 • Ny iOS-begränsning som gör att lärarens samtycke krävs för att lämna en klass som skapats av en lärare från en övervakad studentenhet

Läs mer om kraven för Klassrum 2.2 för iPad.

Nyheter i Klassrum 2.1 för iPad

 • När en lärare avslutar en lektion visas en ny skärm med en översikt över elevernas aktivitetstidslinjer innan läraren dirigeras tillbaka till lektionsväljaren.

 • Dela URL:er, dokument, bilder och mer med enskilda elever eller grupper med den nya funktionen Dra och släpp i iOS 11.

 • Tre nya begränsningar för konfigurationsprofiler gör det möjligt att ställa in, konfigurera och tvinga fram inställningarna Anslut till klasser, Låsa appar och enheten och AirPlay och Visa skärmen för klasser som har skapats av lärare. Det gör att de fungerar på samma sätt som klasser som har skapats av administratörer.

Läs mer om kraven för Klassrum 2.1 för iPad.

Nyheter i Klassrum 2.0 för iPad

 • Skapa lektioner i Klassrum och bjud in elever i närheten att gå med

 • Dela dokument och länkar till elevenheter via AirDrop (ersätter Classroom Share Extension)

 • Elever kan dela dokument och länkar med läraren via AirDrop

 • Stäng av ljudet på elevenheter

Läs mer om kraven för Klassrum 2.0 för iPad.

Nyheter i Klassrum 1.1.2 för iPad

 • Korrigerat felet som i vissa fall gjorde att Klassrum inte upptäckte elevenheter i närheten.

Läs mer om kraven för Klassrum 1.1.2 för iPad.

Nyheter i Klassrum 1.1.1 för iPad

 • Förbättrat stöd för lösenkodsskyddade Apple TV-enheter.

 • Ändra en grupp i Slide Over eller Split View.

 • Filtrera appar på namn i åtgärdsdialogrutan Öppna app.

Läs mer om kraven för Klassrum 1.1.1 för iPad.

Nyheter i Klassrum 1.1 för iPad

 • Med ett nytt delningstillägg kan du skicka länkar från Safari och andra appar via Dela-formuläret.

 • Navigera till iTunes U-kurser

 • Lägga till och ta bort elever från grupper som skapats av lärare

Läs mer om funktioner och krav för Klassrum 1.1 för iPad

Om Klassrum 1.0 för iPad

Läs mer om funktioner och krav för Klassrum 1.0 för iPad.

Tilldela elever delade iPad-enheter

 • När Klassrum har konfigurerats ansluter programmet till elevenheter i närheten.

 • Klassrum tilldelar rätt elev till varje delad iPad-enhet baserat på vilken enhet eleven använde senast.

 • När eleverna är klara kan läraren enkelt logga ut dem för att förbereda de delade iPad-enheterna inför nästa lektion.

Starta, fokusera på eller pausa elevarbetet

 • Starta valfri app, webbplats eller bok på elevenheterna med en tryckning

 • Lås enheterna till en enda app för att hjälpa eleverna att fokusera

 • Lås skärmarna när du vill göra en paus i arbetet eller byta fokus

Se det eleverna ser med Skärmvy

 • Se en översikt över alla elevers skärmar samtidigt

 • Fokusera på en elevskärm

 • Eleverna blir informerade när deras skärmar visas

Dela elevarbetet på klassrummets Apple TV

 • Visa klassen vilket bra jobb eleverna gör

 • Använd AirPlay för att trådlöst visa en elevs skärm

 • Eleverna blir informerade när deras skärmar presenteras

Nollställ bortglömda lösenord direkt i klassrummet

 • Nollställ ett hanterat Apple-ID-lösenord utan att kontakta IT-avdelningen

Organisera elevenheter med hjälp av grupper

 • Klassrum skapar automatiskt elevgrupper baserat på apparna som de använder

 • Lärare kan skapa grupper för att dela in eleverna i projektgrupper

 • Utför åtgärder för hela grupper eller enskilda elever inom grupperna

Fungerar utmärkt både med enskilda enheter och delade iPad-elevenheter

 • Alla åtgärder sker bara inom det lokala nätverket

Publiceringsdatum: