Nyheter för företag i iPadOS 15

Läs mer om företagsinnehåll som Apple har släppt för iPadOS 15.

Uppdateringarna för iPadOS 15 förbättrar enhetens stabilitet, prestanda och kompatibilitet och rekommenderas för alla användare. Enhetsadministratörer kan hantera programuppdateringar genom att använda en MDM-lösning.

Läs om uppdateringar för iPadOS 15 för information om allmänna förbättringar.

Läs Säkerhetsuppdateringar från Apple för mer information om säkerhetsinnehåll i uppdateringarna.

iPadOS 15.6

 • När Yubikey 5Ci används för att kopiera en lösenordssträng hämtas nu hela strängen.

iPadOS 15.5

 • Lägger till stöd för inloggning med ett hanterat Apple-ID som är federerat med Google Workspace.

 • Åtgärdar ett problem där tel://-länkar som innehåller specialtecken inte kunde starta ett samtal.

 • URL Scheme-länkar för appar är nu aktiva i Mail, Messages och andra appar.

 • Åtgärdar ett problem där enheter som är konfigurerade för Always On VPN inte kan läsa in assistenten för låsta nätverk när de ansluter sig till nätverk.

iPadOS 15.4

Enhetshantering

 • Delning av anteckningar som sparats på ett hanterat konto till icke-hanterade mål kan nu förhindras genom befintliga Open In-hanteringsbegränsningar.

 • Appar installerade på enheter som är registrerade i användarregistrering kan nu uppdateras av MDM.

 • Löser ett problem med att ominstallation av en registreringsprofil inte var möjlig.

Buggfixar och andra förbättringar

 • AirDrop-begränsningen tillämpas nu korrekt på enheter med konfigurerade klasser i appen Klassrum.

 • Löser ett problem med att myndighetsvarningar inte kunde avaktiveras av användaren.

 • Enheter som konfigurerats för japanska fysiska tangentbord kommer inte längre att ändra tangentbordsmappning vid riktningsbyte.

 • Löser ett problem med att nya textersättningar inte kunde läggas till på vissa enheter.

 • Löser ett problem med att användarna fick flera uppmaningar vid inläsning av en webbsida som kräver ett autentiseringscertifikat.

 • Löser ett problem med att externa tangentbord inte gick att använda för att logga in på en delad iPad-enhet.

iPadOS 15.3

 • Löser ett problem som kunde leda till att deltagare i kalendermöten fick svar från äldre Exchange-kalenderevenemang efter att en enhet uppdaterats.

 • Löser ett problem där ljud och bild inte fungerade under Safari-initierade WebRTC-baserade videokonferenser.

 • Löser ett problem som kan orsaka att meddelanden om att webbsidor kräver autentisering visas flera gånger under inläsning.

iPadOS 15.2

Enhetshantering

 • Användningen av Integritetsskydd i Mail kan nu förhindras på övervakade enheter.

Buggfixar och andra förbättringar

 • Löser ett problem som gör att begränsningen av iCloud-säkerhetskopiering inte tillämpades när arbetsflödet Överför eller nollställ användes.

 • Löser ett problem som hindrar Apple Configurator 2 från att ändra hemskärmen på anslutna enheter.

 • Löser ett problem som kan göra att kalendern är långsam eller inte svarar.

 • Löser ett problem som hindrar autentisering med en proxyserver som använder NTLM.

 • Löser ett problem som hindrar vissa enheter från att installera mjukvaruuppdateringar över mobilnätet.

 • Löser ett problem som kan göra att certifikat från MDM slutar vara tillgängliga. Läs mer

iPadOS 15.1

Buggfixar och andra förbättringar

 • När en app är konfigurerad för enappsläge kan användare godkänna uppmaningar för mikrofon, kamera och andra behörigheter.

 • Åtgärdade ett problem där begränsningen Radera allt innehåll och inställningar inte förhindrade användare från att radera enheter.

iPadOS 15

iPadOS 15 innehåller nya funktioner som Managed Pasteboard, en förbättrad upplevelse av användarregistreringen, nya deklarativa hanteringsmöjligheter och andra förbättringar för enhetshantering.

Enhetshantering

 • En ny begränsning av Managed Pasteboard i iPadOS 15 säkerställer att inklistring av innehåll följer konfigurerade hanterade Open In-regler.

 • Registrering av användare möjliggör åtkomst till iCloud Drive för både personliga och hanterade Apple-ID-konton i appen Filer.

 • Ett nytt kontobaserat registreringsflöde gör det möjligt för användare att starta registreringen från sin enhet i Inställningar > Allmänt > VPN och enhetshantering med hjälp av sitt tilldelade hanterade Apple-ID.

 • Nyttolasten för expanderbar enkel inloggning kan nu ange föredragna KDC:er.

 • Med tvOS 15 kan en ny nyckel i nyttolasten TV Remote användas för att ta bort namn på Apple TV-enheter i widgeten för Apple TV-fjärrkontrollen.

 • Privat reläservice på iCloud kan förhindras på övervakade enheter. Läs om hur du förbereder ditt nätverk för Privat reläservice på iCloud.

Buggfixar och andra förbättringar

 • När ett e-postmeddelande ingår kommer nu namnet ”DisplayName” att visas för mottagare som finns upptagna i en global adresslista i Exchange.

 • Åtgärdar ett problem där VPN-anslutning per konto inte upprättades med Exchange-konton för alla tjänster.

 • Meddelanden kommer inte längre att inaktiveras efter en programuppdatering om skärmen Meddelanden och FaceTime har konfigurerats för att hoppas över under automatiserad enhetsregistrering.

 • När MDM skickar en mjukvaruuppdatering till en lösenkodsskyddad enhet i låst tillstånd kommer låsskärmen inte längre att visa ett fel.

 • Enheter förberedda med cfgutil kommer nu att avsluta inställningsassistenten felfritt när den är klar.

 • Löser ett problem där Mail-aviseringar inte visas på låsskärmen.

 • När enheter är konfigurerade för japanska och Open In-hanteringsbegränsningar är aktiverade kommer kontakterna att sorteras korrekt när man väljer mottagare i Mail

 • iPadOS 15 stöder alternativet IPv6-Only-Preferred i DHCPv4. Detta alternativ gör det möjligt för IPv6-kompatibla enheter att avstå från att tilldela en IPv4-adress.

 • Tillägget för enkel inloggning kan nu använda Face ID och Touch ID för autentisering.

 • Kerberos SSO-referenser skickas korrekt till ADFS-servrar när autentisering sker via SafariViewController API.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: