Information om att Symantec-utfärdade certifikat inte längre betraktas som betrodda

Läs om de åtgärder som Apple vidtar för att inte längre betrakta Symantec-utfärdade certifikat som betrodda.

Från den 1 augusti 2018 betraktas Symantec-utfärdade certifikat till viss del inte längre som betrodda av Apple.

Webbadministratörer, systemadministratörer och mjukvaruutvecklare med Symantec-utfärdade certifikat måste få nya certifikat utfärdade av en certifikatutfärdare (CA) som Apple betraktar som betrodd.1

Gällande webbadministratörer med servercertifikat av typen Symantec Transport Layer Security (TLS) utfärdade mellan 1 juni 2016 och 1 december 2017: Dessa certifikat betraktades som betrodda fram till 25 februari 2020, då Symantec-utfärdade certifikat slutade betraktas som betrodda.

Förtroendet för alla andra TLS-servercertifikat som utfärdats av Symantec upphör.

Tidslinje

Från och med den 1 augusti 2018: Symantec-utfärdade certifikat betraktas till viss del inte längre som betrodda

 • TLS-servercertifikat som utfärdats före 1 juni 2016 eller efter 1 december 2017 betraktas inte längre som betrodda.

 • TLS-servercertifikat som utfärdats mellan 1 juni 2016 och 1 december 2017 betraktas som betrodda om de har publicerats på en betrodd CT-logg.2

25 februari 2020: Symantec-utfärdade certifikat betraktas inte som betrodda

 • TLS-servercertifikat som har utfärdas av Symantecs certifikatutfärdare i listan nedan betraktas inte som betrodda.

13 september 2021: Symantec-utfärdade certifikat betraktas fortsatt inte som betrodda

 • Inga certifikat som har utfärdas av Symantecs certifikatutfärdare i listan nedan betraktas som betrodda. Listan med undantag har uppdaterats.

November 2021

 • Listan med undantag har uppdaterats.

Februari 2022

 • Listan med undantag har uppdaterats.

Rotcertifikatutfärdare från Symantec som restriktionerna avser

Restriktioner gäller följande Symantec-rotcertifikatutfärdare:

 • GeoTrust Global CA (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)

 • VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority – G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)

 • VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority – G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)

 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)

 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)

 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority – G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)

 • VeriSign Universal Root Certification Authority (23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C)

 • thawte Primary Root CA (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)

 • GeoTrust Primary Certification Authority (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)

 • thawte Primary Root CA – G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)

 • thawte Primary Root CA – G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)

 • GeoTrust Primary Certification Authority – G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)

 • GeoTrust Primary Certification Authority – G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)

 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)

 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)

 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority – G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)

 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)

 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority – G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)

 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority – G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

Restriktionerna gäller inte Symantecs kundstyrda certifikatutfärdare

[ { "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US", "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b" }, { "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US", "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed" }, { "DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2", "SHA256FP": "2d4fad3455ab61397401abbb518922f84336b67e02fc8d2db283825c4ab981bb" }, { "DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2", "SHA256FP": "aadadd5a879d2eb8c41a89597291292709d42052f5b6399541c694c3b7353cd1" } ]

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: