Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Om säkerhetsinnehållet i iTunes 7.4

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i iTunes 7.4. som kan hämtas och installeras via inställningarna för programuppdatering eller från Apples hämtningsbara filer.

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. Mer information om Apples produktsäkerhet finns på webbplatsen för Apples produktsäkerhet.

Information om PGP-nyckeln från Apple Product Security finns i Så här använder du en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Om möjligt används CVE-ID:n som referenser till ytterligare information om säkerhetsproblem.

Mer information om andra säkerhetsuppdateringar finns i Säkerhetsuppdateringar från Apple.

iTunes 7.4

iTunes

CVE-ID: CVE-2007-3752

Tillgänglig för: Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.7 eller senare, Windows XP/Vista

Effekt: När en skadlig musikfil öppnas kan det leda till att appen oväntat avslutas eller att opålitlig kod körs.

Beskrivning: Det finns ett buffertspill i iTunes vid bearbetning av albumomslag. Genom att uppmana en användare att öppna en skadlig musikfil kan en angripare utlösa problemet som kan leda till att program oväntat avslutas eller att opålitlig kod körs. Den här uppdateringen åtgärdar problemet genom att utföra rätt gränskontroller. Tack till David Thiel från iSEC Partners för som rapporterade det här problemet.

Publiceringsdatum: