Ställa in och använda iCloud för Windows

Med iCloud för Windows uppdateras automatiskt bilder, dokument, bokmärken och lösenord på din pc till dina Apple-enheter.

Kontrollera att minimisystemkraven är uppfyllda

Se till att du använder den senaste versionen av Windows på din pc och den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS på din iPhone, iPad, eller Mac.

Kontrollera att de rekommenderade systemkraven för iCloud för pc är uppfyllda.

iCloud kanske inte är tillgängligt i alla områden och funktionerna kan variera. iCloud för Windows har inte stöd för Hanterade Apple-ID:n.

Installera iCloud för Windows

Installera iCloud för Windows på din pc. Ange sedan ditt Apple-ID för att logga in på iCloud.

Läs om hur du hämtar iCloud för Windows på din pc.

Ställa in och använda iCloud för Windows

Välj funktionerna och innehållet som du vill hålla uppdaterade på dina enheter. Det omfattar iCloud Drive, iCloud-bilder, Mail, Kontakter, Kalendrar och Bokmärken samt iCloud-lösenord.

Läs om hur du ställer in och använder alla de olika iCloud-funktionerna i Användarhandbok till iCloud för Windows.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: