Om du blir ombedd att bekräfta ditt Apple-ID när du kontaktar Apple

Av säkerhetsskäl kan du behöva bekräfta ditt Apple-ID när du kontaktar Apple-supporten.

Du kan bli ombedd att bekräfta ditt Apple-ID på något av följande sätt om du kontaktar Apple:

  • Få en notis om Apple-ID skickad direkt till din enhet och bekräfta notisen.

  • Skapa en tillfällig PIN-kod för support på din enhet.

När du bekräftar ditt Apple-ID får Apple tillgång till de serienummer som finns på din enhet och begränsat med kontoinformation kopplad till ditt Apple-ID. Detta är för att vi ska kunna hjälpa dig snabbare.

Apple ber dig aldrig att lämna ut lösenordet för ditt Apple-ID, verifieringskoder, återställningsnyckel eller uppgifter relaterade till kontosäkerhet.

Få en notis om Apple-ID

Apple kan skicka en notis till enheten som är kopplad till ditt Apple-ID:

  • Tryck bara på Bekräfta för att bekräfta ditt Apple-ID på enheten.

  • Om din enhet inte är skyddad med en lösenkod kan du behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.

  • Ett meddelande skickas även till e-postadressen som är kopplad till ditt Apple-ID, även om ditt Apple-ID inte bekräftas.

Tryck på Bekräfta inte om du får en notis om att bekräfta ditt Apple-ID men inte har bett om hjälp från Apple-supporten.

Tryck på notisen för att bekräfta ditt Apple-ID

Skapa en tillfällig PIN-kod för support

Du kan även skapa en tillfällig PIN-kod för support för att bekräfta ditt Apple-ID.

  1. Logga in på appleid.apple.com.

  2. Ange den verifieringskod som skickades till din betrodda enhet om du blir ombedd att göra det.

  3. Rulla längst ned på skärmen och tryck på PIN-kod för support. Tryck sedan på skapa PIN-kod.

  4. Uppge de fyra siffrorna när Apple ber dig om din PIN-kod för support.

Din PIN-kod skapas omedelbart och visas i ett popupfönster som också visar när PIN-koden går ut. Du kan endast använda PIN-koden du skapat en gång.

Beroende på hur du har skapat ditt Apple-ID kan du kanske skapa en PIN-kod för support utan att ange en verifieringskod (till exempel genom att svara på säkerhetsfrågor).
Tryck på PIN-kod för support för att skapa en tillfällig PIN-kod för support
Publiceringsdatum: