Återställa on-ear- eller over-ear-hörlurar från Beats

Om du har problem med ljudet, Bluetooth eller laddning för dina hörlurar provar du med att återställa dem.

Återställa Solo Pro

 1. Håll lägesknappen och volymsänkningsknappen intryckta i tio sekunder.

  Solo Pro buttons
 2. Släpp knapparna när LED-lampan blinkar rött.

Hörlurarna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.

Återställa Studio3 Wireless

 1. Håll strömknappen och volymsänkningsknappen intryckta i tio sekunder.

  Studio 3 Wireless buttons
 2. Släpp knapparna när batterimätaren blinkar.

Hörlurarna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.

Återställa Beats Studio Pro, Studio eller Studio Wireless

 1. Håll strömknappen intryckt i 10 sekunder.

  No alt supplied for Image
 2. Släpp strömknappen.

 3. Alla LED-lampor på batterimätaren blinkar vitt och sedan blinkar en LED-lampa rött. Denna sekvens sker tre gånger. När lamporna slutar blinka återställs hörlurarna.

Studio-hörlurarna slås på automatiskt efter att återställningen har slutförts.

Återställa Solo3 Wireless

 1. Håll volymsänkningsknappen och strömknappen intryckta i tio sekunder.

  Solo 3 Wireless buttons
 2. Släpp knapparna när batterimätaren blinkar.

Hörlurarna är nu återställda och kan ställas in med dina enheter igen.

Återställa Solo2 Wireless

 1. Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna till USB-laddningskabeln.

 2. Håll strömknappen intryckt i 10 sekunder.

  Solo 2 Wireless buttons
 3. Släpp strömknappen.

 4. Alla LED-lampor på batterimätaren blinkar vitt och sedan blinkar en LED-lampa rött. Denna sekvens sker tre gånger. När lamporna slutar blinka återställs hörlurarna.

Återställa Solo Wireless

 1. Stäng av ditt headset.

 2. Håll in multifunktions- och volymsänkningsknapparna i åtta sekunder.

  Solo Wireless buttons
 3. De röda och blå indikatorerna växlar tre gånger.

Annat som du kan prova

Har du fortfarande problem med hörlurarna? Prova med detta först:

Publiceringsdatum: