Använd SD- och SDXC-kortplatsen på din Mac

Lär dig hur du använder SDXC-kortplatsen på din Mac.

Höger sida av en MacBook Pro som visar SD-kortplatsen, Thunderbolt 4-porten och HDMI-porten

Följande Mac-modeller har en SDXC-kortplats:

 • Mac Studio lanserad 2022 eller senare

 • 14-tums MacBook Pro-modeller lanserade 2021 eller senare

 • 16-tums MacBook Pro-modeller lanserade 2021 eller senare

 • MacBook Pro lanserad 2011 till 2015

 • Mac mini lanserad 2011 till 2014

 • 13-tums MacBook Air-modeller lanserade 2013 till 2017

 • 27-tums iMac-modeller lanserade 2010 eller senare

 • 21,5-tums iMac-modeller som lanserades 2010 eller senare

Kort som stöds

Följande kort kan användas i din SDXC-kortplats:

 • MMC

 • Förvald hastighet

 • Höghastighet

 • UHS-I

 • UHS‑II (endast Mac Studio lanserad 2022 eller senare, MacBook Pro lanserad 2021 eller senare, iMac lanserad 2020 och iMac Pro)

Om du ska använda mindre kort som MiniSD och MicroSD använder du en adapter:

Ett microSD-kort och en microSD-kortadapter ovanifrån
SDIO-kort (Secure Digital Input Output) stöds inte. Undvik kort som är tjockare än 2,1 mm. De kan skada SD-kortplatsen om du försöker sätta i dem.

Sätta i ett SD-kort

Se till att metallkontakterna är vända nedåt och pekar mot datorn när du sätter i ett SD-kort. Tvinga inte in SD-kortet i kortplatsen. Det kan orsaka skada.

Mata ut ett SD-kort

Dra symbolen för SD-kortet till Papperskorgen när du vill mata ut det. När symbolen försvunnit från skrivbordet kan du ta ut kortet ur datorn.

Ta inte ur ett kort medan Mac-datorn är i viloläge eftersom det kan leda till förlust av data. Väck alltid Mac-datorn och mata ut SD-kortet innan du tar ut det fysiskt.

Om det inte går att montera kortet

Om du har satt i kortet men det inte monteras, tar du bort det och sätter i det igen. Ibland monteras inte SD-kortet ordentligt om du sätter in det för långsamt eller för snabbt.

Om kortet fortfarande inte kan monteras kan du behöva formatera om ditt SD-kort.

Om ”kan inte ändras” visas

Om meddelandet ”kan inte ändras” visas när du försöker använda kortet kan SD-kortet vara låst.

Du kan låsa upp kortet genom att mata ut det och sedan ta bort det från datorn. Lås upp kortet genom att flytta låsreglaget på kortet och sätt sedan in kortet i kortplatsen igen. Information om var låsreglaget är placerat finns i tillverkarens anvisningar för kortet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: