Skapa scenarier och automatiseringar med appen Hem

Med appen Hem kan du automatisera dina tillbehör och skapa scenarier så att de gör vad du vill, när du vill.

Detta behöver du

Skapa ett scenario

Med scenarier kan du styra flera tillbehör samtidigt. Skapa ett scenario som kallas ”God natt” som släcker alla lampor och låser ytterdörren – allt på en gång. Eller ställ in ett ”Morgon”-scenario som spelar din favoritspellista på din HomePod, Apple TV1 eller AirPlay-kompatibla högtalare.

Använda ett föreslaget scenario

 1. I appen Hem trycker eller klickar du på Lägg till-knappenIngen bildtext för denna bild och väljer sedan Lägg till scenarioIngen bildtext för denna bild.

 2. Välj ett föreslaget scenario.

  ios-16-iphone-13-pro-home-add-suggested-scene.png
 3. För att justera inställningarna för ett tillbehör trycker eller klickar du på det. För att ändra vilka tillbehör som ingår i scenariot trycker eller klickar du på Lägg till eller ta bort tillbehör. Om du vill förhandsvisa scenariot trycker eller klickar du på Testa det här scenariot.

 4. Tryck eller klicka på Klar.

Skapa ett anpassat scenario

 1. I appen Hem trycker eller klickar du på Lägg till-knappenIngen bildtext för denna bild och väljer sedan Lägg till scenarioIngen bildtext för denna bild.

 2. Tryck eller klicka på Anpassat.

 3. Ge ditt scenario ett namn och tryck eller klicka sedan på Lägg till tillbehör.

 4. Välj de tillbehör som du vill lägga till och tryck eller klicka sedan på Klar.

 5. För att justera inställningarna för ett tillbehör trycker eller klickar du på det. För att ändra vilka tillbehör som ingår i scenariot trycker eller klickar du på Lägg till tillbehör. Om du vill förhandsvisa scenariot trycker eller klickar du på Testa det här scenariot.

 6. Tryck eller klicka på Klar.

Nytt scenario med namnet God natt på en iPhone

För att redigera ett scenario på din iPhone eller iPad trycker du på och håller ner den och trycker sedan på Redigera scenario. Dubbelklicka på ett scenario på din Mac.

Aktivera ett scenario genom att trycka eller klicka på det. Eller fråga Siri. Om du ställer in en hemhubb kan du också automatisera ett scenario.

Skapa en automatisering

Om du ställer in en hemhubb kan du aktivera ett tillbehör eller ett scenario baserat på tiden på dygnet, din plats, sensordetektering och mer. Skapa en automatisering som aktiverar scenariot ”Jag är här” när någon i din familj kommer hem. Du kan också tända alla lampor i ett rum när en rörelsedetektor upptäcker rörelse.

Skapa en automatisering baserad på en tillbehörsåtgärd

Du kan automatisera andra tillbehör och scenarier så att de reagerar och utför åtgärder när ett tillbehör slås på, av eller upptäcker något.

 1. I appen Hem trycker eller klickar du på Lägg till-knappenIngen bildtext för denna bild och väljer sedan Lägg till automatiseringIngen bildtext för denna bild.

 2. Välj Ett tillbehör styrs om du vill starta en automatisering när ett tillbehör slås på eller av. Du kan också välja En sensor känner av något.

 3. Välj tillbehöret som startar automatiseringen och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 4. Välj den åtgärd som utlöser automatiseringen, till exempel om ett tillbehör aktiveras eller öppnas, och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 5. Välj de tillbehör och scenarier som ska reagera på åtgärden och tryck eller klicka sedan på Nästa.

 6. För att justera ett tillbehör på en iPhone eller iPad trycker du på det och håller ned det. Klicka du på tillbehöret på en Mac.

 7. Tryck eller klicka på Klar.

No alt supplied for Image

Vill du få en notis när ett tillbehör upptäcker något? Läs om hur du ställer in notiser för dina tillbehör.

Skapa en automatisering baserat på vem som är hemma

Automatisera dina tillbehör och scenarier så att de slås på eller av när du eller en delad användare kommer till eller lämnar ditt hem.

Om du vill skapa en automatisering som utlöses av plats måste du och de personer du bjuder in för att styra ditt hem som används för att styra ditt hem. som används för att styra ditt hem.

 1. I appen Hem trycker eller klickar du på Lägg till-knappenIngen bildtext för denna bild och väljer sedan Lägg till automatiseringIngen bildtext för denna bild.

 2. Välj om du vill att automatiseringen ska aktiveras när personer kommer eller lämnar ditt hem.

 3. För att välja en specifik person för att starta automatiseringen trycker eller klickar du på InformationIngen bildtext för denna bild. Du kan också välja en plats3 och tid för automatiseringen.

 4. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och tryck eller klicka på Nästa.

 5. För att justera ett tillbehör på en iPhone eller iPad trycker du på det och håller ned det. Klicka du på tillbehöret på en Mac. För att förhandsgranska automatiseringen trycker eller klickar du på Testa denna automatisering.

 6. Tryck eller klicka på Klar.

No alt supplied for Image

Automatisera tillbehör vid en viss tidpunkt

Skapa en automatisering som körs vid en specifik tidpunkt, på vissa dagar och baserat på vem som är hemma.

 1. I appen Hem trycker eller klickar du på Lägg till-knappenIngen bildtext för denna bild och väljer sedan Lägg till automatiseringIngen bildtext för denna bild.

 2. Välj En tid på dagen och välj sedan en tidpunkt och en dag. Tryck eller klicka på Personer om du vill att automatiseringen ska ske vid en viss tidpunkt när någon är hemma. Tryck eller klicka på Nästa.

 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och tryck eller klicka på Nästa.

 4. För att justera ett tillbehör på en iPhone eller iPad trycker du på det och håller ned det. Klicka du på tillbehöret på en Mac. För att förhandsgranska automatiseringen trycker eller klickar du på Testa denna automatisering.

 5. Tryck eller klicka på Klar.

No alt supplied for Image

Aktivera eller inaktivera en automatisering

Så här aktiverar eller inaktiverar du en automatisering:

 1. Öppna Hem-appen på din iPhone, iPad eller Mac och gå till fliken Automatisering.

 2. Tryck eller klicka på automatiseringen.

 3. Slå på eller av Aktivera denna automatisering.

Tryck eller klicka på Stäng av för att välja efter hur länge tillbehör ska stängas av i en automatisering. Om du till exempel skapar en automatisering som tänder lamporna när du kommer hem kan lamporna stängas av efter en timme.

Om du vill radera en automatisering trycker eller klickar du på automatiseringen, rullar längst ned och trycker eller klickar på Radera automatisering. På din iPhone eller iPad kan du också svepa åt vänster över automatiseringen och trycka på Radera.

No alt supplied for Image

Göra mer med appen Hem

1. HomePod och Apple TV är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

2. Du kan inte utlösa en platsbaserad automatisering med en Mac.

3. Om du väljer en annan plats än ditt hem kan bara du aktivera automatiseringen och andra användare som du bjudit in att styra ditt hem tas bort från automatiseringen.

Publiceringsdatum: