Använda S/MIME för att skicka och ta emot krypterade meddelanden i appen Mail i iOS

iOS har stöd för S/MIME så att du kan skicka krypterade e-postmeddelanden.

Installera ett S/MIME-certifikat för ditt e-postkonto för att skicka krypterade meddelanden. Du kan få S/MIME-certifikat från en certifikatutfärdare (CA) eller från din organisation om du använder ett Exchange-konto. Du behöver också mottagarens certifikat (offentlig nyckel).

Aktivera meddelandekryptering

När du konfigurerar S/MIME för kontot kan du välja alternativet Kryptering som förval för nya meddelanden:

 1. Öppna appen Inställningar.

 2. Välj Mail > Konton.

 3. Välj det konto som har meddelanden som du vill kryptera som standard.

 4. Välj Konto > Avancerat > Kryptera som standard. Aktivera sedan Kryptering som förval.

När du svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande matchar meddelandets krypteringsstatus det inkommande meddelandets status istället för systemets standardinställning. Du kan också använda den blå låsknappen No alt supplied for Image No alt supplied for Image i ​​adressfältet för att ändra krypteringsstatusen för ett utgående meddelande.

Skicka krypterade meddelanden

Om mottagaren är en användare i samma Exchange-miljö kan iOS hitta det nödvändiga certifikatet för meddelandekryptering. iOS hämtar certifikat från GAL. Du kommer att se låsknappen No alt supplied for Image i adressfältet när du skriver ett meddelande, och din mottagare kommer att kunna dekryptera den. Om du inte använder ett Exchange-konto, eller om din mottagare inte är i samma organisation, måste du skicka och ta emot signerade e-postmeddelanden innan du skickar ett krypterat meddelande.

Lita på en mottagares signatur manuellt

Om den avsedda mottagarens signatur inte är betrodd följer du dessa steg för att installera mottagarens certifikat på enheten:

 1. I ett signerat meddelande från den avsedda mottagaren trycker du på avsändarens adress. Ej betrodda signaturer har ett rött frågetecken till höger om avsändarens adress. Mail visar giltiga signaturer med en blå bock till höger om avsändarens adress.

 2. Om avsändarens certifikat har utfärdats av en okänd certifikatutfärdare kan du installera certifikatet för e-postadressen manuellt. Tryck på Visa certifikat.

 3. För att installera och lita på avsändarens signeringscertifikat trycker du på Installera.

 4. Knappen Installera ändrar färg till röd och det står i stället Ta bort. Tryck på Klar i det övre högra hörnet för att slutföra certifikatinstallationen.

 5. iOS kopplar detta digitala certifikat till mottagarens e-postadress, vilket möjliggör meddelandekryptering.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: