Om du hör ljudsignaler när din Mac startar

Vissa tillstånd relaterade till minne eller fast mjukvara kan göra att du hör en eller flera ljudsignaler när din Mac startar.

På vissa Mac-modeller kan du höra någon av följande ljudsignaler när datorn startar, medan skärmen fortfarande är tom. Det är inte samma ljud som startljud som kan höras när en Mac startar normalt.

En ljudsignal var femte sekund

Din Mac hittar inget minne (RAM). Om du lade till eller bytte ut minnet nyligen kontrollerar du att minnet har installerats korrekt.

Tre ljudsignaler, sedan en paus på fem sekunder, och sedan samma sak igen

Minnet på din Mac klarade inte en integritetskontroll. Om du lade till eller bytte ut minnet kontrollerar du att minnet har installerats korrekt.

Tre långa, tre korta, sedan tre långa ljudsignaler

Din Mac återskapar sin fasta mjukvara för att lösa ett problem med den fasta mjukvaran. En förloppsindikator kan visas. Efter det borde din Mac starta normalt.

Publiceringsdatum: