Ställa in och använda dina BeatsX-öronsnäckor

Här är allt du behöver veta för att få ut mesta möjliga av dina BeatsX-öronsnäckor.

BeatsX-öronsnäcksmodeller

Slå på och ladda dina öronsnäckor

Strömknappen sitter på kabeln under den högra öronsnäckan. Håll ned knappen i en sekund när du vill slå på och av dina öronsnäckor.

BeatsX-strömknapp

Anslut öronsnäckorna till en strömkälla med den medföljande Lightning-kabeln för att ladda dem. Öronsnäckorna ger upp till åtta timmars uppspelning med full laddning, och upp till två timmars uppspelning från fem minuters laddning.

När öronsnäckorna är på och inställda visar LED-indikatorlampan på strömknappen hur mycket lyssningstid som återstår:

 • Vitt: Upp till åtta timmar kvar

 • Rött: Mindre än en timme kvar

 • Blinkande rött: Behöver laddas

Parkoppla dina öronsnäckor

Läs om hur du parkopplar öronsnäckor med din enhet. Om indikatorlampan på öronsnäckorna slås på men inte blinkar, har de redan ställts in med en enhet. I så fall följer du stegen för att ansluta dem till en annan enhet.

Parkoppla med en iPhone som använder iOS 10 eller senare

Följ dessa steg om du har en iPhone med iOS 10 eller senare. När du ställer in öronsnäckorna med den här metoden kommer de även att kopplas automatiskt till alla dina andra enheter som stöds och är inloggade på iCloud, och som använder iOS 10 eller senare, macOS Sierra eller senare, eller watchOS 3 eller senare.

 1. Håll öronsnäckorna bredvid din upplåsta iPhone.

 2. Tryck på strömknappen på öronsnäckorna i en sekund.

 3. Efter några sekunder frågar iPhone-enheten om att ansluta. Om den inte gör det håller du ned strömknappen på öronsnäckorna i fem sekunder.

 4. Följ anvisningarna på iPhone-enheten.

Parkoppla med en Mac eller en annan enhet som använder Bluetooth

Om du har en annan Bluetooth-enhet parkopplar du öronsnäckorna med den enheten genom att följa dessa steg:

 1. Tryck ned strömknappen i fem sekunder. När indikatorlampan blinkar är dina öronsnäckor upptäckbara.

 2. Gå till Bluetooth-inställningar på enheten.

 3. Välj öronsnäckorna i listan över upptäckta Bluetooth-enheter.

Använda dina öronsnäckor

Läs hur du spelar musik, ändrar volymen och svarar på samtal.

BeatsX-knappar
beats-play-topic-icon

Spela upp musik

Styr ljuduppspelningen med mittknappen på RemoteTalk-kabeln:

 • Tryck en gång för att starta eller pausa.

 • Gå till nästa låt genom att trycka två gånger. Tryck tre gånger för att gå till föregående låt.

 • Snabbspola framåt i den nuvarande låten genom att trycka två gånger och hålla ned den andra gången. Snabbspola bakåt i den nuvarande låten genom att trycka tre gånger och hålla ned den tredje gången.

Ändra volymen

Styr uppspelningsvolymen med volymknapparna på RemoteTalk-kabeln. Styr samtalsvolymen med volymkontrollerna på telefonen.

 • Tryck in och släpp volymhöjningsknappen, eller håll in den om du vill höja volymen kontinuerligt.

 • Tryck in och släpp volymsänkningsknappen, eller håll in den om du vill sänka volymen kontinuerligt.

Ingen bildtext för denna bild

Svara på samtal

Styr telefonsamtal med mittknappen på RemoteTalk-kabeln:

 • Tryck en gång för att svara på eller avsluta samtal.

 • Tryck en gång för att svara på ett andra inkommande samtal och parkera det första. Om du har två pågående samtal kan du växla mellan dem på det här sättet.

 • Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka och hålla ned knappen i en sekund.

 • Sluta lyssna via öronsnäckorna och skicka samtalet till telefonen genom att trycka två gånger.

Ingen bildtext för denna bild

Handsfree-kontroller

Aktivera Siri på din iOS-enhet eller röststyrningsfunktionen på en annan enhet genom att hålla ned mittknappen på RemoteTalk-kabeln tills du hör en ton. Säg sedan kommandot.

Nollställa öronsnäckorna

 1. Håll ned dessa två knappar i tio sekunder:

  • Strömknappen

  • Volymsänkningsknapp

 2. Släpp knapparna när LED-indikatorlampan blinkar. Öronsnäckorna är nu nollställda och kan ställas in med dina enheter igen.

Läs mer

Använd Beats-appen för Android.

Publiceringsdatum: