Så här hittar du serienumret till en AirTag

Du hittar serienumret till en AirTag med hjälp av appen Hitta genom att trycka på den på en smarttelefon med NFC-funktion eller genom att titta under batteriet.

Titta i appen Hitta

 1. Öppna appen Hitta.

 2. Tryck på Föremål.

 3. Leta upp din AirTag och tryck på dess namn.

 4. Serienumret visas under namnet.

ios-16-iphone-14-pro-find-my-airtag-serial-number

Håll din AirTag nära smarttelefonen

 1. Tryck på och håll den övre delen av din iPhone eller en smartphone med NFC-funktion1 mot den vita sidan av AirTag-enheten.

 2. Tryck på notisen som visas.

 3. En webbsida med serienumret visas.

ios-16-iphone-14-pro-safari-airtag-serial-number

Titta under batteriet

 1. Tryck ned det borstade batterihöljet i rostfritt stål på din AirTag och vrid moturs tills höljet slutar rotera.

 2. Ta av höljet och ta ut batteriet.2

 3. Hitta serienumret som är tryckt på insidan av din AirTag.

 4. Sätt tillbaka batteriet med pluspolen upp. När du hör ett ljud betyder det att batteriet är anslutet.

 5. Sätt tillbaka höljet genom att rikta in höljets tre flikar mot de tre uttagen på din AirTag.

 6. Tryck ned höljet.

 7. Vrid höljet medurs tills det slutar rotera.

airtag-serial-number-callout
 1. Har du inte en iPhone kan smarttelefonens NFC-läsare sitta någon annanstans.

 2. Varning: En AirTag, batterihöljet och batteriet kan utgöra en kvävningsrisk eller orsaka skador på små barn. Håll dessa föremål borta från små barn.

Publiceringsdatum: