Använda Förstärkningsläget och Stereoläget på din Beats Pill+

Du kan använda två Beats Pill+-högtalare med appen Beats Pill+ på din iPhone, iPad eller iPod touch, eller Beats-appen för Android, för att öka volymen eller få bredare stereoseparation.

I Förstärkningsläget spelar båda Beats Pill+-högtalarna upp samma stereomusik. I Stereoläget spelar en Beats Pill+-högtalare upp vänster ljudkanal och den andra höger ljudkanal.

Använda Förstärkningsläget på din iPhone, iPad, iPod touch eller Android-enhet

Följ dessa steg för att använda Förstärkningsläget:

 1. Hämta och öppna appen Beats Pill+ på din iPhone, iPad, iPod touch eller Beats-appen på din Android-enhet.

 2. Kontrollera att en Beats Pill+-högtalare är påslagen och ansluten.

 3. Kontrollera att den andra Beats Pill+-högtalaren är påslagen och identifierbar.

 4. Öppna din enhet och tryck på Förstärk.

 5. För att skapa Förstärkningsgruppen trycker du på namnet på den andra högtalaren.

 6. Tryck på Spela på din enhet. Båda högtalarna kommer att spela samma musik.

Använda Stereoläget på din iPhone, iPad, iPod touch eller Android-enhet

Öppna appen Beats Pill+ på din iPhone, iPad, iPod touch eller Beats-appen på din Android-enhet. Sedan följer du de här stegen:

 1. Kontrollera att en Beats Pill+-högtalare är påslagen och ansluten.

 2. Kontrollera att den andra Beats Pill+-högtalaren är påslagen och identifierbar.

 3. Öppna din enhet och tryck på Stereo.

 4. För att skapa Stereogruppen trycker du på namnet på den andra högtalaren.

 5. Tryck på Spela på din enhet.

Gör så här om du vill växla ljudkanal från en högtalare till en annan:

 1. Se till att du kan se stereoparet i appen Beats Pill+ eller i Beats-appen för Android.

 2. Tryck på Switch (växla). Den Beats Pill+-högtalare som spelade upp höger ljudkanal spelar nu upp vänster kanal. Tryck på Switch (växla) igen för att växla tillbaka.

Publiceringsdatum: