Aktivera prestandaläget för macOS Server

Prestandaläget ändrar systemparametrarna på din Mac. Dessa förändringar drar bättre nytta av hårdvaran för krävande serverprogram.

Den här artikeln gäller endast för Mac-datorer med en Intel-processor.

Om du behöver köra högpresterande tjänster på en Mac med macOS Server kan du aktivera prestandaläget för att tilldela serverprogram ytterligare systemresurser.

OS X El Capitan 10.11 eller senare

Om du vill aktivera prestandaläget i OS X El Capitan 10.11 eller senare använder du kommandot nvram Om du nollställer NVRAM

Detta kommando visar NVRAM-variabeln boot-args Om du ser serverperfmode=1 är prestandaläget redan aktiverat.

nvram boot-args

Om prestandaläget inte redan är aktiverat kan du aktivera det genom att ställa in serverperfmode=1 i NVRAM-variabeln boot-args med det här kommandot:

sudo nvram boot-args="serverperfmode=1 $(nvram boot-args 2>/dev/null | cut -f 2-)"

Använd det här kommandot för att inaktivera prestandaläget:

sudo nvram boot-args="$(nvram boot-args 2>/dev/null | sed -e $'s/boot-args\t//;s/serverperfmode=1//')"

Tidigare versioner av macOS

Om du vill aktivera prestandaläget i OS X Mountain Lion, OS X Mavericks eller OS X Yosemite använder du kommandot serverinfo i Terminal.

Om du vill ta reda på det aktuella läget använder du kommandot:

serverinfo --perfmode

Om du vill aktivera prestandaläget:

serverinfo --setperfmode 1

Om du vill inaktivera prestandaläget:

serverinfo --setperfmode 0

Övergång till eller från prestandaläget kräver en omstart.

Läs mer

Om du är en utvecklare och vill läsa mer om hur prestandaläget kan optimera ditt system för serverspecifika program kan du gå till sysctl(3) i användarhandboken.

Publiceringsdatum: