Beats − RemoteTalk-kabel

Använd RemoteTalk-kabeln så du inte behöver trassla med din enhet.

Volym

 • Tryck på den övre knappen för att höja volymen.

 • Tryck på den nedre knappen för att sänka.

Samtal

Svara eller avsluta ett samtal

 1. Tryck på mittknappen en gång när du vill svara.

 2. Tryck på mittknappen igen för att avsluta samtalet.

Avböj ett samtal

 1. Håll mittknappen intryckt i två sekunder.

 2. Släpp mittknappen.

 3. Två ljudsignaler indikerar att samtalet har avvisats.

Parkera ett samtal

 • Tryck in och släpp mittknappen för att växla mellan samtal.

 • Växla och avsluta ett pågående samtal genom att hålla in mittknappen i två sekunder. Två låga pip signalerar att du avslutat det andra samtalet.

Använd röststyrning

 • Håll mittknappen intryckt tills röstaktiveringen startar.

Medier

Spela upp eller pausa en låt eller en video

 1. Håll mittknappen intryckt.

 2. Tryck in och släpp mittknappen igen för att fortsätta.

Hoppa framåt till den låt du vill ha

Hoppa framåt

 • Tryck två gånger på mittknappen i snabb följd om du vill hoppa framåt.

 • Håll ned vid andra tryckningen om du vill snabbspola framåt.

Hoppa bakåt

 • Tryck tre gånger på mittknappen i snabb följd.

 • Håll inne den tredje knapptryckningen för att bläddra bakåt.

Kabeln är helt kompatibel med iOS-familjen. Funktionen kan variera beroende på enhet.
Publiceringsdatum: