Om du använder WebDAV till att hantera Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på iPhone eller iPad

Efter att du har uppdaterat till Pages, Numbers eller Keynote 10.0 kan du inte längre överföra dokument till en WebDAV-server. Du kan se till att du inte förlorar ändringar som inte har överförts genom att spara alla väntande överföringar på din enhet, på iCloud eller en annan plats.

Om du har några väntande överföringar till din WebDAV-server efter att du har uppdaterat Pages, Numbers eller Keynote visas en varning där du får frågan om du vill återställa dokument med väntande överföringar. Tryck på Spara en kopia för att spara ett dokument eller Spara kopior för flera dokument och välj sedan en plats på din enhet, på iCloud Drive eller en annan plats. Om du inte vill spara dessa ändringar trycker du på Radera (eller Radera alla för flera dokument).

Alla dokument som du har överfört till din WebDAV-server innan du uppdaterar Pages, Numbers och Keynote på din enhet finns fortfarande kvar på din WebDAV-server.

Publiceringsdatum: