Beats: Funktioner i Executive

Det är enkelt att använda Executives-hörlurar – det räcker med att flytta ett reglage och trycka på en knapp.

På och av igen

  • Flytta strömreglaget när du vill slå på hörlurarna och Aktiv brusreducering (ANC)

  • Slå av hörlurarna genom att flytta reglaget.– nu sparar du på batterierna

ANC och ljud

  1. Sätt in kabelns raka ände i öronkåpan.

  2. Sätt in kabelns L-formade ände i enheten.

  3. Slå på hörlurarna.

Statuslampan lyser grönt om strömmen räcker, och rött när du måste byta batterier.

Ljud av

  • Du stänger av ljud och brusreducering genom att hålla knappen b på den högra öronkåpan intryckt

  • Släpp när du vill återuppta ljudet och/eller brusreduceringen

Det går inte att stänga av ANC medan du fortsätter att spela upp ljud. Om du vill stänga av ANC måste du vara i läget för enbart ANC eller också måste du stänga av både ljud och ANC.
Publiceringsdatum: