GarageBand för Mac (10.0): Oväntat beteende med Audio Units-insticksfiler

Vissa Audio Units-insticksfiler i GarageBand för Mac (10.0) kan bete sig på ett oväntat sätt.

GarageBand för Mac är ett 64-bitars program och fungerar med 64-bitars Audio Units-insticksfiler. 32-bitars Audio Units-insticksfiler är inte kompatibla.

Kontakta tillverkaren för en uppdaterad version av insticksfilen som är kompatibel med GarageBand för Mac

Om du har problem med en 64-bitars insticksfil för Audio Units i GarageBand uppdaterar du till GarageBand 10.0.1.

För vissa Audio Units-insticksprogram som kräver auktorisering kan du behöva auktorisera dem igen innan du kan använda dem.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: