GarageBand: Rundgångsskyddet kan vara väldigt känsligt med vissa USB-mikrofoner

Med vissa USB-mikrofoner kan funktionen för rundgångsskydd visa varningsmeddelanden om rundgång även om det inte finns någon rundgång.

Detta kan inträffa med mikrofoner som har en intern funktion för begränsning eller förstärkningsstyrning. I sådana fall kan det hjälpa om du ställer in popupmenyn Medhörning till istället för På (med rundgångsskydd).

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: