GarageBand: ”Felkoden -2 returnerades från drivrutinen CoreAudio”

När du öppnar GarageBand kan du få följande varningsmeddelande:

”Felkoden -2 returnerades från drivrutinen CoreAudio.”

Om du klickar på knappen Fortsätt spelas inte ljudet upp i projektet.

Det här problemet påverkar GarageBand 3.0.2 eller senare.

Lös problemet så här:

  1. Stäng varningsmeddelandet genom att klicka på Fortsätt.

  2. Från programmenyn i GarageBand väljer du Inställningar.

  3. Välj panelen Ljud/MIDI.

  4. Ställ in menyerna Ljud in och Ljud ut till rätt ljudgränssnitt. För de flesta användare är det detsamma som Inbyggt ljud.

  5. Stäng fönstret Inställningar.

Publiceringsdatum: