Beats: Anpassa Powerbeats2 Wireless

Instruktioner för att anpassa och bära Powerbeats2 Wireless.

Öronbyglar

  • Öronbyglarna är böjliga.

  • När du har satt fast hörsnäckorna justerar du de böjliga öronbyglarna så att de sitter bra.

Sladdklämma

  • Ser till att kabeln hålls på plats.

  • Justera genom att flytta klämman uppåt eller nedåt.

  • Ta bort den genom att hålla i klämman och dra bort kabeln från vardera sida.

Kom ihåg att rengöra och förvara hörlurarna och öronsnäckorna på rätt sätt.

Publiceringsdatum: