GarageBand för iOS: GarageBand kan begära åtkomst till dina Kontakter

Det kan hända att GarageBand begär att få åtkomst till kontakter på enheten, när du delar en sång eller ringsignal.

GarageBand begär att få åtkomst till information som har sparats i appen för dina Kontakter, om du vill befolka ditt namn som artist och kompositör till en sång. GarageBand begär också åtkomst så att dina ring- eller larmsignaler tilldelas en viss kontakt.

Markera Tilldela kontakt när du delar. Detta gör att du kan välja en kontakt till ring- eller textsignalen.

Publiceringsdatum: