Bygga om Loop Index i GarageBand 6 eller tidigare

I vissa situationer kan Loop Index bli instabilt och behöva byggas om.

Om det inträffar kan dessa symtom uppträda:

 • Meddelandet ”Inga Apple Loops hittades” visas när du öppnar Loopbläddrare.

 • Knappar i Loopbläddrare är nedtonade och inga loopar visas i bläddraren.

 • Det finns fler problem med Apple Loops.

Du bygger om indexfiler genom att följa dessa steg:

 1. Logga in med ett administratörskonto.

 2. Avsluta GarageBand om det är öppet.

 3. Klicka på symbolen Finder i Dock.

 4. Välj menyn och sedan Gå till mapp.

 5. Ange katalogplatsen: se den här artikeln.

 6. Klicka på Gå.

 7. Dra alla sökindexfiler från mappen Apple Loops Index till Papperskorgen. (Dessa filer kommer att byggas om senare.)

 8. Öppna GarageBand.

 9. Klicka på knappen Loopbläddrare. Meddelandet ”Inga Apple Loops hittades” kan visas.

 10. Klicka på symbolen Finder i Dock.

 11. Välj menyn och sedan Gå till mapp.

 12. Ange katalogplatsen: se den här artikeln.

 13. Klicka på Gå.

 14. Leta reda på mappen Apple Loops och dra den från Finder till Loopbläddrare i GarageBand.

 15. Tänk på att upprepa steg 11–14 och kontrollera alla möjliga platser för loopar, enligt beskrivningen i den här artikeln.

Det sista steget ser till att mappen Apple Loops får ett nytt index. Om du har installerat GarageBand Jam Pack upprepar du det sista steget för Apple Loops för GarageBand Jam Pack-mappen.

Publiceringsdatum: