GarageBand: Det vänstra hörnet i regioner med flera tagningar kan inte justeras

När du arbetar med en region med flera tagningar, går det inte att justera längden med hjälp av regionens vänstra hörn.

Detta är normalt för regioner med flera tagningar. Det går inte att justera längden med det vänstra hörnet i en region med flera tagningar. Det högra hörnet kan justeras och både vänster och höger hörn kan justeras för regioner med en tagning.

Publiceringsdatum: