Om mikrofonerna på din iPhone inte fungerar

Läs om vad du kan göra om ljudet är otydligt under telefonsamtal, FaceTime-samtal, i videoinspelningar eller i appar.

Rensa mikrofonerna

 1. Ta bort alla bildskärmsskydd, skyddsfilmer eller skal från din iPhone.

 2. Ta bort skräp från öppningarna på iPhone.

Kontakta Apple-supporten

Om du fortfarande låter otydlig under samtal, inspelningar eller appanvändning kan du kontakta Apple-supporten för att diskutera servicealternativ.

Om du vill prova fler steg på egen hand

Om du föredrar är här några fler steg som du kan prova på egen hand. Du kanske fortfarande behöver kontakta Apple-supporten efter att ha följt dessa steg.

Om andra inte han höra dig vid samtal över telefon eller FaceTime

 1. Öppna appen Röstmemon.

 2. Tryck på inspelningsknappenIngen bildtext för denna bild, säg något längst ned på telefonen och stoppa sedan inspelningen.

 3. När du spelar upp röstmemot ska du höra din egen röst tydligt.

Om andra inte han höra dig när du använder högtalartelefonen

 1. Öppna appen Kamera.

 2. Spela in en video samtidigt som du pratar vid ovansidan av iPhone.

 3. Tryck på kameraväljarenIngen bildtext för denna bild om du vill växla till den andra kameran. Spela sedan in ytterligare en video samtidigt som du pratar vid ovansidan av iPhone.

 4. När du spelar upp videorna ska du höra din egen röst tydligt.

Om mikrofonen inte fungerar i en specifik app

 1. Gå till Inställningar > Integritet > Mikrofon.

 2. Se till att appen är aktiverad.

 3. Om appen inte har rätt att komma åt mikrofonen eller om appen inte är listad, kontakta utvecklaren av appen.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Publiceringsdatum: