Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Komma åt 802.1X-nätverk i OS X Lion och Mountain Lion

Läs om att komma åt 802.1X-nätverk i OS X Lion och Mountain Lion.

I OS X Lion och Mountain Lion utförs 802.1X-autentisering för nätverksåtkomst av den användare som för närvarande är inloggad. 802.1X-autentiseringssessioner körs av användaren och uppmanar användaren att ange information som saknas, till exempel om certifikatets säkerhet samt namn och lösenord.

I ett Wi-Fi-nätverk som kräver 802.1X kan du använda Wi-Fi-menyn (eller Wi-Fi-avsnittet i Nätverksinställningar i Inställningar) till att välja ett nätverk med ett synligt SSID. Eller så kan du använda Anslut till annat nätverk till att ansluta till ett nätverk som har ett dolt SSID eller som inte är synligt i den aktuella listan.

När du väljer ett synligt nätverk ska rätt inställningar väljas automatiskt och du ska uppmanas att ange din autentiseringsinformation. Om du försöker ansluta till ett nätverk med ett dolt SSID måste du känna till det exakta SSID:t och rätt säkerhetsinställningar.

I ett Ethernet-nätverk som kräver 802.1X påbörjas autentiseringsprocessen automatiskt när du har anslutit Ethernet-kabeln till nätverket. Du uppmanas att ange din autentiseringsinformation. Du kan inaktivera den här funktionen via 802.1X-fliken i Nätverksinställningar för Ethernet-gränssnittet och avmarkera Aktivera automatisk anslutning.

Du kan använda den här processen till att ansluta till nätverk med följande EAPOL-autentiseringstyper:

PEAP

TTLS (se anteckning 1)

LEAP

EAP-FAST (se anteckning 2)

TLS

Anteckningar

  1. TTLS använder MSCHAPv2 som den inre autentiseringsmetoden.

  2. EAP-FAST fungerar endast om servern har ett certifikat och den antingen tillåter åtkomst utan PAC eller genomför en PAC-etablering.

Läs mer

Om du vill komma åt nätverk som inte går att ansluta till med hjälp av metoden ovan eller om du vill använda en lägesprofil för inloggningsfönster eller en profil för systemläge, behöver du kontakta din nätverksadministratör för att få en MOBILECONFIG-fil som har korrekt information om nätverkskonfigurationen. Det går att skapa en MOBILECONFIG-fil med hjälp av tjänsten Profile Manager, som ingår i OS X Server.

Publiceringsdatum: