Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Använd Mail-appen på din Mac för att flytta, ta bort eller kopiera e-postmeddelanden från iCloud

Om du använder Mail-appen för din e-post i iCloud, kan du flytta eller kopiera e-postmeddelanden från iCloud till din dator. Du kan även ta bort meddelanden från iCloud.

Flytta eller kopiera e-postmeddelanden från iCloud till Mac

Det kan vara praktiskt att flytta e-postmeddelanden från iCloud till datorn om utrymmet är slut i din iCloud-brevlåda eller om du vill frigöra lagringsutrymme i iCloud. Följ nedanstående instruktioner om du vill flytta meddelanden från iCloud och lagra dem på din Mac i stället.

 1. Välj Brevlåda > Ny brevlåda i Mail.

 2. En dialogruta för en ny brevlåda öppnas. Välj På min Mac i menyn Plats. Ange ett namn för den nya brevlådan. Klicka på OK.

 3. Välj din iCloud-inkorg i listan med brevlådor i sidofältet. Markera sedan de meddelanden som ska flyttas.

 4. Flytta meddelanden genom att dra valda meddelanden till din nya brevlåda. Eller välj Meddelande > Flytta till > din nya brevlåda.

 5. Om du vill kopiera meddelanden håller du ned alternativtangenten samtidigt som du drar meddelanden som du valt till din nya brevlåda. Eller välj Meddelande > Kopiera till > din nya brevlåda.

Om du vill göra en säkerhetskopia av hela brevlådan i iCloud tar du med alla meddelanden och mappar i brevlådan:

 1. Välj din iCloud-inkorg i listan med brevlådor i sidofältet. Din iCloud-inkorg kan heta Inkorg om iCloud Mail är det enda e-postkontot som du använder. Om du har flera e-postkonton kan du behöva klicka på pilen bredvid Alla inkorgar för att visa inkorgen för varje konto, inklusive ditt iCloud-konto.

 2. Välj Brevlåda > Exportera brevlåda.

 3. Välj en målmapp för mbox-arkivet. Spara sedan filen genom att klicka på Välj.

Radera meddelanden från iCloud

Följ nedanstående instruktioner om du vill radera meddelanden från iCloud permanent, utan att behålla några kopior på datorn.

 1. Välj din iCloud-inkorg i listan med brevlådor i sidofältet.

 2. Markera meddelanden du vill ta bort och tryck sedan på Radera eller välj Redigera > Radera. Meddelandena flyttas till papperskorgen i iCloud.

 3. Välj Brevlåda > Radera borttagna objekt för att ta bort meddelandena permanent från papperskorgen.

Publiceringsdatum: