Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Återaktivera inställningarna för profilhanteraren

Inställningarna för enhetsregistrering för profilhanteraren måste återaktiveras i Server-appen när de uppdaterade villkoren är godkända.

Apple uppdaterar då och då villkoren för Apple School Manager, Apple Business Manager, enhetsregistreringsprogrammet och licensavtalen för mjukvaror. En administratör måste godkänna de nya avtalen och sedan återaktivera lämpliga inställningar i Server-appen när nya villkor är tillgängliga. När du har aktiverar inställningarna kan du tilldela profilhanteraren nya enheter och visa dem i administratörsportalen.

Godkänn uppdaterade avtal

  1. Logga in på Apple School Manager, Apple Business Manager eller enhetsregistreringsprogrammet.

  2. Granska de uppdaterade avtalen när du uppmanas till det.

  3. Rulla längst ned på varje avtal och klicka sedan på Godkänn.

Återaktivera inställningarna för enhetsregistrering

  1. Öppna Server-appen. Logga in som serveradministratör om du uppmanas till det.

  2. Välj Profilhanterare i sidofältet.

  3. Markera kryssrutan för det program som din organisation använder.

Publiceringsdatum: