Odprite aplikacijo Control Center

  • iPhone X in novejši: Podrsajte od zgornjega desnega vogala zaslona navzdol.

  • Drugi modeli: Podrsajte s spodnjega roba zaslona navzgor.