iPhone: o odklepanju

Upoštevajte navodila v tem članku za odklepanje naprave iPhone. Če odklenete napravo iPhone, jo lahko uporabljate z različnimi operaterji.

Upoštevajte spodnja navodila za odklepanje naprave iPhone:

  1. Prevrite, ali vaš operater ponuja možnost odklepanja. Napravo iPhone lahko odklene samo operater.
  2. Operaterju pošljite zahtevo za odklepanje naprave.
    • Za izpolnitev pogojev za odklepanje boste morda morali izpolniti nekaj zahtev. Ta postopek lahko traja največ sedem dni.
  3. Ko prejmete potrdilo, da je bila vaša zahteva za odklepanje naprave iPhone obdelana, varnostno kopirajte podatke v svoji napravi iPhone.
  4. Izbrišite vsebino v svoji napravi iPhone.
  5. Upoštevajte navodila pomočnika za nastavitev in obnovite varnostno kopijo.

Če pride do težav ali če se v programu iTunes ali napravi prikaže spodnje sporočilo o napaki, upoštevajte spodnja navodila:

»Kartica SIM v tej napravi iPhone verjetno ni podprta. Napravo iPhone je mogoče aktivirati samo z združljivimi karticami SIM podprtega operaterja. Vstavite kartico SIM, ki je bila priložena napravi iPhone, ali obiščite trgovino podprtega operaterja.«

  1. Obnovite svojo napravo iPhone.
  2. Obrnite se na svojega operaterja in preverite, ali je bilo odklepanje zaznano v sistemu operaterja.
Datum objave: