Preverjanje domen v programih Apple Business Manager in Apple School Manager

Oglejte si posodobljene zahteve za preverjanje domen v programih Apple Business Manager in Apple School Manager.

Ta članek je namenjen skrbnikom omrežja.

Apple od organizacij zahteva, da preverijo vse obstoječe nepreverjene in nove domene, ki so povezane z Apple Business Manager in Apple School Manager. To moraš storiti, preden ustvariš upravljane račune Apple ID.

8. decembra 2021 so bile vse nepreverjene domene odstranjene iz organizacij Apple Business Manager in Apple School Manager. Upravljani računi Apple ID v nepreverjenih domenah bodo preseljeni v rezervirano domeno. Končni uporabniki ne bodo obveščeni o tej spremembi. Vse vloge in pravice bodo ostale enake, vključno z geslom računa in povezanim e-poštnim naslovom. Če na primer uporabljaš domeno example.com in je ne preveriš pred decembrom, bodo upravljani računi Apple ID iz oseba@example.com samodejno preimenovani v oseba@examplecom.appleid.com.

To ne bo vplivalo na skrbnike.

Če želiš preprečiti motnje, preveri domeno zdaj ali preseli upravljane račune Apple ID v preverjeno ali rezervirano domeno.


Ogled domen

Če želiš ugotoviti, ali moraš preveriti domeno, se vpiši v Apple Business Manager ali Apple School Manager in izberi »Settings« (Nastavitve) > »Accounts« (Računi). Domene, ki imajo na levi strani imena zelen krog, so preverjene. Domene z rumenim krogom je treba preveriti.

Ogled domen na zavihku »Organization settings« (Nastavitve organizacije) v nastavitvah Apple Business Manager

Preveri obstoječe domene v Apple Business Manager.

Preveri obstoječe domene v Apple School Manager.


Odstranjevanje domene

Če želiš odstraniti·domeno, ki je ne moreš preveriti ali je ne nameravaš uporabiti, se prijavi v Apple Business Manager ali Apple School Manager in odpri razdelek »Settings« (Nastavitve) > »Accounts« (Računi). Klikni »Edit« (Uredi) ob možnosti »Domains« (Domene), nato pa klikni »Remove« (Odstrani). Če so v nepreverjenih ali neuporabljenih domenah upravljani računi Apple ID, klikni »Update Domain Name« (Posodobi ime domene), da upravljane račune Apple ID preseliš v preverjeno ali rezervirano domeno. Te uporabnike moraš obvestiti, da bodo morali pri naslednji prijavi uporabiti posodobljeni upravljani račun Apple ID.


Preverjene domene

Nekatere funkcije zahtevajo preverjene domene, med katere med drugim spada integracija programa Apple School Manager v informacijski sistem za učence (SIS), uvoz uporabnikov s protokolom za varen prenos datotek (SFTP) ali omogočanje zunanjega preverjanje pristnosti. Če želiš uporabljati te funkcije, moraš uporabljati preverjeno domeno.

S preverjanjem domene najvišje ravni ne preveriš poddomen. Če na primer preveriš domeno example.com, ne preveriš domene appleid.example.com. Domeno appleid.example.com moraš preveriti ločeno.

Rezervirana domena

Rezervirana domena je domena, ki jo zagotovi Apple. Uporabljaš jo lahko brez dodatnega preverjanja. Temelji na spletnem mestu, na katerem si se vpisal v program Apple Business Manager. Če si se na primer vpisal na spletnem mestu www.example.com, bi bila rezervirana domena example.appleid.com. Če več organizacij uporablja isto domeno, je imenu dodana povečana številka, na primer example2.appleid.com. Rezervirana domena je ustvarjena samodejno in je ni mogoče urediti ali odstraniti.

Če ne preveriš domene

Če ne preveriš domene, boš izpisan iz sej v napravi iPad v skupni rabi in iCloud, upravljani računi Apple ID v tej domeni pa bodo preseljeni v rezervirano domeno. Končni uporabniki ne bodo obveščeni o tej spremembi, zato je tvoja odgovornost, da jih obvestiš.


Več organizacij

Več organizacij lahko preveri isto domeno, če je bila domena povezana s programom Apple Business Manager pred marcem 2020. Vsaka organizacija mora domeno preveriti ločeno. V sodelovanju z drugimi skrbniki programa Apple Business Manager se prepričaj, da je ena organizacija končala preverjanje domene, preden postopek začne druga organizacija. Če poskuša več organizacij hkrati preveriti domeno, lahko pride do napak pri preverjanju veljavnosti zapisa TXT.

Osebni računi Apple ID

Preverjanje domene ne povzroči sporov z obstoječimi računi Apple ID, ki uporabljajo domeno. Če pa organizacija omogoči zunanje preverjanje pristnosti, bodo uporabniki morali izbrati novo ime za račune Apple ID, ki so v sporu.

Datum objave: