Novosti za podjetja v sistemu iPadOS 14

Oglej si več o vsebinah za podjetja, ki jih je Apple izdal za sistem iPadOS 14.

Posodobitve sistema iPadOS 14 izboljšajo stabilnost, zmogljivost ali združljivost tvoje naprave in so priporočljive za vse uporabnike. Skrbniki naprav lahko upravljajo posodobitve programske opreme z rešitvijo MDM. 

Za informacije o splošnih izboljšavah si oglej več o posodobitvah za iPadOS 14.

Za podrobnosti o varnostni vsebini teh posodobitev si oglej Varnostne posodobitve družbe Apple.

iPadOS 14.7

Popravki napak in izboljšave

 • Odpravlja težavo v pomočniku za nastavitev, ki je preskočil podokno za vnos gesla, če je bilo preskočeno podokno funkcij Touch ID in Face ID.
 • Pomočnik za nastavitev se po ponovnem zagonu naprave ne prikaže več.
 • Promet aplikacij je pravilno usmerjen prek konfiguriranega omrežja VPN na zahtevo s tunelom razdelitve.

 

iPadOS 14.6

Popravki napak in izboljšave

 • Odpravlja težavo, ki bi lahko povzročila, da naprave med iskanjem razpoložljivih omrežij prekinejo povezavo z omrežji Wi-Fi 802.1X.
 • Odpravlja težavo, ki je upravljanim napravam preprečevala obdelavo ukazov MDM, ko so prejele ukaz »ManagedMediaList«.
 • Odpravlja težavo, ki je upravljanim napravam preprečevala vklop po posodobitvi programske opreme.

 

iPadOS 14.5

Upravljanje naprav

 • V nadzorovanih napravah je zdaj mogoče omogočiti funkcijo »On-Device Dictation« (Narek v napravi).
 • Naprave iPad v skupni rabi je zdaj mogoče konfigurirati tako, da so dovoljene samo seje gostov.

Popravki napak in izboljšave

 • Uporabnik lahko ročno odstrani račune za Exchange, če je funkcija MDM odstranila povezan konfiguracijski profil.
 • Safari uspešno naloži spletna mesta, če je filter za razširitev omrežja uporabljen skupaj s koristno vsebino globalnega posredniškega strežnika. 
 • Stikalo za vzpostavitev povezave z omrežjem VPN na zahtevo je zdaj pravilno onemogočeno, če je to določeno.
 • Aplikacije, ki uporabljajo ogrodje CallKit, lahko zdaj prikažejo podatke o klicatelju na podlagi lokalne interne številke. 
 • Naprave, konfigurirane z aplikacijo Apple Configurator, obidejo pozdravni zaslon in tako zagotovijo, da je konfiguracija naprave dokončana.
 • Namesto uporabe ikone bližnjice s spletnega mesta je zdaj ohranjena ikona, določena za spletni posnetek
 • Računi za Exchange so zdaj uspešno sinhronizirani, če je za račun omogočena sinhronizacija opomb.
 • Odpravljena je težava, ki je preprečevala preverjanje pristnosti Exchangeevih nabiralnikov v skupni rabi, ki so konfigurirani kot IMAP.

 

iPadOS 14.4

 • Odpravlja težavo, zaradi katere funkcija Quick Look (Hitri prikaz) ni mogla prikazati z gesli zaščitenih datotek iz programov zbirke Microsoft Office.
 • Aplikacije, zgrajene na ogrodju Xamarin in nameščene prek funkcije MDM, nimajo več težav pri zagonu.

 

iPadOS 14.3

 • Odpravlja težavo, ki bi lahko povzročila, da pri upravljanju tiskalnikov s konfiguracijskim profilom naprave AirPrint niso prikazane.
 • Naprave bodo pravilno pozvale uporabnike k spremembi gesla, ko poteče najdaljša veljavnost gesla, opredeljena v nastavitvi Passcode MDM Payload (Koristna vsebina gesla MDM).

 

iPadOS 14.2

 • Ko rešitev MDM opredeli omrežje prek nastavitev za Wi-Fi MDM in onemogoči možnost naključnih naslovov MAC, uporabniki ne morejo več ročno upravljati funkcije zasebnega naslova.
 • Če je koristna vsebina za globalni posredniški strežnik HTTP MDM konfigurirana tako, da ne dovoli neposrednega prometa za povratek, naprave ne bodo več dovolile neposrednega prometa, ko konfiguracije PAC ne bo mogoče doseči. 
 • Ko je za brezžično omrežje omogočen zasebni naslov, naslov MAC za strojno opremo ne bo več prikazan v prometu ARP.

 

iPadOS 14.1

 • Konfiguracije omrežja VPN, ki je vedno vklopljen, brez storitve CellularServices bodo povezavo z omrežjem VPN zdaj vzpostavile prek mobilne podatkovne povezave. 
 • Aplikacije neodvisnih ponudnikov datotek v aplikaciji Files (Datoteke) ne bodo več prikazovale sporočila »Content Unavailable« (Vsebina ni na voljo). 
 • Aplikacije VPN neodvisnih ponudnikov uspešno znova vzpostavijo povezavo po omrežnem prehodu.

 

iPadOS 14

iPadOS 14 vključuje nove funkcije, kot so VPN za posamezni račun, izboljšave enotne prijave in druge izboljšave upravljanja naprave. 

Upravljanje naprav

 • Poizvedba za nameščeno aplikacijo MDM zmanjša učinek na obremenitev naprave, tako da opredeli nabor elementov za vračilo.
 • iPadOS 14 predstavlja novo funkcijo zasebnosti za omrežje Wi-Fi. Ko iPad vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se identificira z naključnih naslovom MAC. Vedenje naključnih naslovov MAC le enkrat ustvari nov naslov MAC za vsako omrežje Wi-Fi, s katerim naprava vzpostavi povezavo. Nov naključni naslov bo ustvarjen le za poznano omrežje po tem, ko se izvede dejanje »Reset Network Settings« (Ponastavitev omrežnih nastavitev), »Erase All Content and Settings« (Brisanje vse vsebine in nastavitev) ali »Reset All Settings« (Ponastavi vse nastavitve)«. Za omrežja, ki jih opredeli nastavitev za Wi-Fi MDM, je to mogoče onemogočiti prek možnosti DisableAssociationMACRandomization.
 • Koristna vsebina pomočnika za nastavitev MDM omogoča seznam elementov za nastavitev, ki jih je mogoče preskočiti po avtomatizirani registraciji in prihodnjih posodobitvah. 
 • Uporabnik zdaj lahko opredeli posamezne upravljane aplikacije kot neodstranljive. 
 • Pisave, nameščene prek konfiguracijskega profila, bodo vidne le aplikacijam, ki izvajajo API-je za pisave iz sistema iPadOS 13. 
 • Naprave zdaj vrnejo ustrezne vrednosti DeviceCapacity za poizvedbe DeviceInformation rešitve MDM
 • Funkcija Web Clips, ki jo je namestila rešitev MDM, se bo v opredeljeni aplikaciji odprla brez poziva za uporabnikovo odobritev. 
 • Zaradi ponovne namestitve koristne vsebine Exchange ActiveSync MDM se v napravi ne bo pojavil poziv za preverjanje pristnosti. 
 • Naprava lahko uspešno posodobi na sistem iPadOS 14 prek rešitve MDM v načinu ene aplikacije. 
 • Apple Configurator zdaj lahko spremeni postavitev začetnega zaslona v napravah s sistemom iPadOS. 
 • Za račun, konfiguriran s koristno vsebino Exchange ActiveSync MDM, bo strežnik, vrnjen prek samodejnega odkrivanja, prezrt, če je strežnik naveden v profilu s ključem imena gostitelja za Exchange. 
 • Datoteko iz upravljanega vira lahko naložiš v upravljano domeno v brskalniku Safari. 
 • Ukaz MDM ListAvailableUpdates je veljaven le v nadzorovanih napravah.

Mail (Pošta)

 • Računi Exchange v sistemu iPadOS 14, ki so konfigurirani za OAuth z Microsoftovimi storitvami v oblaku, na primer Office365 ali outlook.com, bodo samodejno nadgrajeni na uporabo Microsoftove platforme za identitete OAuth2 (v2.0).
 • Za e-poštna sporočila za povabila v koledarju Exchange, ki vsebujejo opombe, se ne bo več prikazalo sporočilo »This message is only partially downloaded« (To sporočilo je le delno preneseno). 
 • Račun za pošiljanje pri sestavljanju novega e-poštnega sporočila ne bo samodejno posodobljen z upravljanega računa na neupravljanega. 
 • Odpravi težavo v aplikaciji Mail (Pošta), pri kateri nova sporočila morda niso prikazana v nabiralniku.
 • Aplikacija Mail (Pošta) ob spremembi gesla ne pošilja več ponavljajočih se pozivov. 

Odpravljanje napak in druge izboljšave

 • Če koristna vsebina IKEv2 VPN MDM izpusti vrednosti v parametrih Dynamic SA, bodo privzete vrednosti v sistemu iPadOS 14 nastavljene na:
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit zdaj vključuje podporo za trajne žetone. Trajni žetoni razširitvam neodvisnih ponudnikov omogočijo uporabo kriptografskih elementov, shranjenih na pametni kartici ali v omrežnem varnostnem modulu strojne opreme (HSM). 
 • Safari prikaže opozorilo ob vzpostavljanju povezave s spletnimi mestni, ki uporabljajo TLS v1.0 ali v1.1. 
 • Obravnava težavo, pri kateri lahko naprava postane neodzivna ob začetku seje zrcaljenja AirPlay z napravo Apple TV.
 • Odpravi težavo, ki povezavam VPN prepreči ponovno vzpostavitev povezave 
 • Odpravlja težavo, ki bi lahko povzročila nepričakovano zapiranje aplikacije Contacts (Stiki), če je nastavljenih več računov vira.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: