Konfiguracija strežnikov L2TP VPN za delovanje z odjemalskimi napravami s sistemoma iOS 14 in macOS Big Sur

Skrbniki omrežja morajo biti seznanjeni z izboljšavami konfiguracije strežnika L2TP VPN za uporabo z odjemalskimi napravami s sistemoma iOS 14 in macOS Big Sur.

IPsec bo z izdajo sistemov iOS 14 in macOS Big Sur začel podpirati zgoščeno vrednost HMAC-SHA-256 s strežnikom L2TP VPN.

Če želiš v odjemalskih napravah VPN s sistemoma iOS 14 in macOS Big Sur omogočiti, da bodo lahko vzpostavile povezavo s strežnikom L2TP VPN, konfiguriraj strežnik tako, da rezultat zgoščene vrednosti SHA-256 prireže na 128 bitov. Če bo zgoščena vrednost prirezana na manj kot 128 bitov, strežnik L2TP VPN ne bo mogel vzpostaviti povezave.

 

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: