Zasebnost in ocenjevanje v povezavi s Siri

   

Zavedamo se, da so stranke zaskrbljene zaradi nedavnih izjav glede postopka ocenjevanja kakovosti pomočnice Siri, pri katerem poslušanje zvočnih zapisov opravljajo ljudje. Upoštevali smo njihove pomisleke, nemudoma prekinili človeško ocenjevanje zahtev za Siri ter začeli s temeljitim pregledom naših praks in pravilnikov. Posledično smo se odločili opraviti nekaj sprememb v pomočnici Siri, ki bodo v jeseni na voljo v posodobitvi programske opreme. Več o teh spremembah lahko preberete v tej objavi na platformi Apple Newsroom.

Poleg tega lahko spodaj preberete nekaj odgovorov na pogosta vprašanja o zasebnosti in ocenjevanju v povezavi s Siri.
 

Kaj je ocenjevanje?

Preden smo ukinili ocenjevanje, je naš postopek vključeval pregled majhnega vzorca zvočnih zapisov iz zahtev za Siri (manj kot 0,2 odstotka) in njihovih računalniško ustvarjenih prepisov, ki smo jih uporabljali za oceno odzivnosti Siri in izboljšanje njene zanesljivosti. Ali je uporabnik na primer nameraval zbuditi Siri? Ali je Siri pravilno razumela zahtevo? Ali se je Siri pravilno odzvala na zahtevo? Z ocenjevanjem majhnega vzorca zahtev za Siri v določenem časovnem obdobju lahko družba Apple naredi velike izboljšave, ki zagotavljajo najboljšo možno izkušnjo s pomočnico Siri za stranke po vsem svetu.
 

Po čem se pravilniki o zasebnosti za Siri razlikujejo od drugih pametnih pomočnic? 

V družbi Apple verjamemo, da je zasebnost osnovna človekova pravica. Naše izdelke oblikujemo tako, da zagotavljajo varstvo osebnih podatkov uporabnikov, in si nenehno prizadevamo izboljšati te varovalne mehanizme. To velja tudi za naše storitve.

Naš cilj s pomočnico Siri je strankam zagotoviti najboljšo izkušnjo, pri tem pa pozorno varovati njihovo zasebnost. Prepričani smo, da strankam varstvo zvočnih zapisov pripada privzeto, ne da bi morali v ta namen spreminjati nastavitve naprave. Pri družbi Apple bodo stranke morale privoliti v souporabo svojih zvočnih zapisov, ki bodo pomagali izboljšati pomočnice Siri.

Siri je oblikovana tako, da od začetka varuje zasebnost uporabnikov, ker družba Apple ni odvisna od zbiranja podatkov o kateri koli osebi. Za zagotavljanje odlične storitve uporabljamo čim manj podatkov, te podatke, vključno z zahtevami za Siri, pa poskušamo v čim večji meri obdelati v napravi.

Namesto da bi Siri za sledenje podatkom med obdelavo te povezala z vašo identiteto prek oznake Apple ID ali telefonske številke, uporablja naključni identifikator – dolg niz črk in številk, povezanih s posamezno napravo. Menimo, da je ta postopek edinstven med sodobnimi digitalnimi pomočnicami. Za zagotovitev nadaljnjega varstva se povezava podatkov o napravi z naključnim identifikatorjem po šestih mesecih prekine.

V sistemu iOS zagotavljamo podrobnosti o podatkih, do katerih dostopa Siri, in o načinu njihovega varstva v prostopku. Izberite »Settings« (Nastavitve) > »Siri & Search« (Siri in iskanje) > »About Ask Siri & Privacy« (Več o funkciji »Vprašajte Siri« in zasebnosti).
 

Ali Siri vedno posluša? Kaj lahko naredite, da Siri preprečite poslušanje, če niste rekli »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri)? 

Ne. Siri je oblikovana tako, da se aktivira in pošilja zvočne zapise družbi Apple šele potem, ko sprožite napravo tako, da rečete »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri), uporabite funkcijo dviga za govor v aplikaciji Apple Watch ali fizično sprožite Siri z namenskimi gumbi v napravi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods ali HomePod.

Za prepoznavanje besed »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri) obdelamo zvočne zapise izključno v napravi z uporabo večstopenjske analize, ki določi, ali se zapis ujema z vzorcem »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri). Šele ko naprava prepozna vzorec »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri), je zvočni zapis poslan strežniku. Na strežniku še dodatno ublažimo analizo celotne zahteve, da preverimo, ali je namenjena za Siri.

Občasno pride do tako imenovanega »napačnega sproženja«, ki povzroči, da se Siri aktivira, čeprav tega niste nameravali. Prizadevamo si zmanjšati napačna sproženja, postopek pregledovanja pa smo posodobili tako, da so jim ocenjevanja čim manj izpostavljena. Ko bomo nadaljevali ocenjevanje, bo naša skupina izbrisala vse zapise, za katere bo ugotovljeno, da so nenamerno sprožili Siri.


Kaj pomeni vaša izjava o zmanjšanju količine podatkov, do katerih lahko dostopajo pregledovalci? Kaj bodo še vedno lahko slišali?

Postopek poslušanja, ki vključuje ljudi, spreminjamo tako, da bomo še dodatno zmanjšali količino podatkov, do katerih lahko dostopajo pregledovalci, ki bodo lahko videli samo podatke, potrebne za učinkovito opravljanje dela. Pregledovalec bo lahko dostopal na primer do imen naprav in sob, ki jih nastavite v aplikaciji »Home« samo, če zahteva, ki se ocenjuje, vključuje nadzorovanje naprav v domu.


Zakaj potrebuje Siri dostop do podatkov o uporabniku, na primer stikov, imen osebnih seznamov predvajanja ter imen sob in naprav, nastavljenih v aplikaciji »Home«? Ali me Apple lahko prepozna ali nadzoruje moje naprave HomeKit?

Da bi Siri lahko natančneje izvajala prilagojena opravila, zbira in shranjuje določene podatke iz vaše naprave. Če Siri na primer naleti na nenavadno ime, lahko z imeni iz aplikacije »Contacts« preveri, ali je ime pravilno prepoznala. V sistemu iOS zagotavljamo podrobnosti o podatkih, do katerih dostopa Siri, in o načinu varstva vaših podatkov v procesu. Izberite »Settings« (Nastavitve) > »Siri & Search« (Siri in iskanje) > »About Ask Siri & Privacy« (Več o funkciji »Vprašajte Siri« in zasebnosti).

Siri za zagotavljanje točnega rezultata uporablja kar najmanj podatkov. Če na primer zastavite vprašanje o športnem dogodku, Siri prikaže primerne rezultate na podlagi vaše splošne lokacije. Toda če povprašate o najbližji trgovini, so uporabljeni bolj specifični lokacijski podatki.

Če Siri prosite, da prebere neprebrana sporočila, preprosto ukaže napravi, naj jih naglas prebere. Vsebina sporočil se ne prenese na strežnike za Siri, ker to ni potrebno za izpolnitev vaše zahteve.


Kdo izvaja ocenjevanje? 

Če stranke privolijo v sodelovanje, lahko vzorce zvočnih zapisov interakcij s pomočnico Siri poslušajo samo uslužbenci družbe Apple. Naša skupina bo izbrisala vse zapise, za katere bo ugotovljeno, da so nenamerno sprožili Siri.


Zakaj hranite prepise za stranke, ki niso privolile v sodelovanje?

Računalniško ustvarjene prepise uporabljamo za izboljšanje pomočnice Siri in njene zanesljivosti. Uporabljamo jih v postopku strojnega učenja, s katerim izboljšujemo Siri, določamo splošne vzorce uporabe ter posodabljamo jezikovne modele in modele razumevanja. Uporabimo jih lahko tudi za razreševanje kritičnih težav, ki vplivajo na zanesljivost Siri.


Ali lahko hranjenje svojih zvočnih zapisov in prepisov preprečim samo tako, da onemogočim Siri?

Družba Apple s prihodom izdaje programske opreme v jeseni 2019 ne bo več privzeto hranila zvočnih zapisov vaših zahtev za Siri. Računalniško ustvarjene prepise vaših zvočnih zahtev bomo lahko uporabili za izboljšanje pomočnice Siri. Ti prepisi so do šest mesecev povezani z naključnim identifikatorjem in ne z vašo oznako Apple ID. Če ne želite, da hranimo vaše zvočne zapise za Siri, lahko pod izbiro »Settings« (Nastavitve) onemogočite Siri in možnost »Dictation« (Narek).

 

Datum objave: