Če se ob vklopu zunanjega preverjanja pristnosti prikaže sporočilo »This domain is currently ineligible« (Ta domena trenutno ni upravičena)

Če imaš v domeni račune Global Service Exchange (GSX), trenutno ne moreš uporabljati zunanjega preverjanja pristnosti.

Ta članek je bil premaknjen v arhiv in ga Apple ne posodablja več.

Ta članek je namenjen skrbnikom sistema.

Če se poskusiš povezati s svojim ponudnikom identitete z domeno, ki vključuje račune GSX, se prikaže sporočilo »This domain is currently ineligible« (Ta domena trenutno ni upravičena).

This document will be updated as more information becomes available.

Datum objave: