Uporaba popravljenih ali zamenjanih ušesnih vstavkov za PowerBeats Pro

Uporaba popravljenih ali zamenjanih ušesnih vstavkov za Powerbeats Pro

Nastavitev nadomestnih slušalk Powerbeats Pro

  1. Oba ušesna vstavka za Powerbeats Pro vstavi v etui za polnjenje. Ne zapiraj pokrova.
  2. Preveri LED-lučko stanja na sprednjem delu etuija. Utripati bi morala rdeče.
  3. Pritisni in 5 sekund drži sistemski gumb na notranji strani etuija. Lučka stanja bi morala utripati belo. Če še vedno utripa rdeče, priključi etui na napajanje, zapri pokrov in počakaj 20 minut.
  4. Seznani slušalke Powerbeats Pro s svojo napravo.

Seznanitev s telefonom iPhone

  1. Ko sta ušesna vstavka v etuiju in je pokrov še vedno odprt, pridrži slušalke Powerbeats Pro ob odklenjenem telefonu iPhone. V telefonu iPhone se prikaže animacija za nastavitev.
  2. Upoštevaj navodila na zaslonu.

Seznanitev z drugo napravo

  1. Preveri, ali si v svoji napravi omogočil povezavo Bluetooth.
  2. Ko sta ušesna vstavka v etuiju in je pokrov še vedno odprt, pritisni sistemski gumb in ga drži toliko časa, da začne LED-lučka na slušalkah Powerbeats Pro utripati.
  3. V napravi odpri meni povezave Bluetooth. V računalniku Mac izberi na primer meni Apple () > »System Preferences« (Nastavitve sistema) in nato klikni »Bluetooth«.
  4. Na seznamu odkritih naprav Bluetooth tapni ali klikni svoje slušalke Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Vse pravice pridržane. Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. AppleCare je storitvena znamke družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Beats, Beats by Dr. Dre in logotip s črko b v krogu so blagovne/storitvene znamke podjetja Beats, podružnice družbe Apple.

Datum objave: