O zasebnosti in varnosti za izdelke Apple v izobraževalnih ustanovah

V družbi Apple verjamemo, da je zasebnost osnovna človekova pravica, zato je vsak izdelek Apple od začetka do konca izdelan tako, da varuje osebne podatke in vsaki stranki omogoči, da izbere, katere podatke želi deliti in s kom jih želi deliti. Zato imajo vsi naši izdelki, tudi tisti, narejeni za izobraževanje, vgrajene funkcije in kontrolnike za zasebnost. Naši izdelki so zasnovani tako, da omejujejo zbiranje in uporabo podatkov, uporabljajo obdelavo v napravi, če je to mogoče, ter zagotavljajo preglednost in nadziranje načina skupne rabe podatkov.

Beri dalje in uporabi spodnje povezave, če želiš izvedeti več o naših aplikacijah in storitvah za šole, kako varujemo podatke učencev, ter najti dodatne informacije in vire za šole in starše.

Aplikacije in storitve za šole

Družba Apple je razvila zmogljiva orodja, izrecno namenjena uporabi v šolah, ki so v pomoč skrbnikom pri uvajanjih, učiteljem pri delu v učilnicah, učencem pa omogočajo prilagojeno učno izkušnjo.

 • Apple School Manager je brezplačna spletna storitev, ki upraviteljem tehnologij pomaga pri uvajanju naprav iPad in računalnikov Mac v šolah, ustvarjanju upravljanih računov Apple ID za učence in osebje, sestavljanju seznamov učencev za aplikaciji Schoolwork in Classroom, beleženju napredka v aplikaciji Schoolwork ter upravljanju aplikacij in knjig za poučevanje in učenje. Apple School Manager je osnova za storitve in aplikacije Apple za izobraževalne ustanove. 
 • Upravljane račune Apple ID ustvarijo, imajo v lasti in upravljajo šole ter z njimi učencem omogočajo dostop do pogona iCloud Drive, knjižnice fotografij, varnostnega kopiranja, aplikacije Schoolwork in funkcije iPad v skupni rabi. Tako lahko učenci dostopajo do učnih vsebin in dela, ki so ga ustvarili v kateri koli napravi. 
 • iPad v skupni rabi je funkcija, ki omogoča, da več učencev uporablja isto napravo iPad, hkrati pa zagotavlja osebno učno izkušnjo ter podatke vsakega učenca hrani ločeno in varno. 
 • Schoolwork učiteljem in učencem omogoča skupno rabo in prejemanje gradiva z navodili, spremljanje napredka učencev in zagotavljanje takojšnjih povratnih informacij ter učiteljem omogoča prilagajanje navodil. Schoolwork zagotavlja jasen pogled na napredek učencev pri nalogah, tako da je učitelj vedno seznanjen s tem, ali učenec potrebuje dodaten izziv ali dodatno pomoč. Učenci si lahko na enem mestu ogledajo naloge, oddajo delo in spremljajo svoj napredek. 
 • Classroom učiteljem omogoča upravljanje naprav iPad učencev v učilnici ter jim z odpiranjem aplikacij in povezav pomaga voditi učence skozi učno uro. Učitelji si lahko s pošiljanjem in prejemanjem preprosto izmenjujejo dokumente s komerkoli v razredu ter spremljajo delo učencev z ogledom njihovega zaslona.
 • iTunes U učiteljem pomaga ustvarjati in podajati zanimiva predavanja v razredu ter vsakomur z napravo iPhone ali iPad omogoča učenje iz velike zbirke izobraževalnih vsebin vodilnih šol, univerz in kulturnih organizacij.

Zmogljive aplikacije za produktivnost in kreativnost v napravi iPad in računalniku Mac učencem pomagajo pri edinstvenem osebnem izražanju.

 • Pages, Numbers in Keynote so idealne aplikacije za učence in učitelje, ki želijo ustvariti čudovita poročila in knjige, podrobne preglednice ter vrhunske predstavitve. Učenci lahko na projektu delajo samostojno ali v skupini s sprotnim sodelovanjem.
 • GarageBand, iMovie in Clips lahko učenci in učitelji uporabljajo za ustvarjanje glasbe, urejanje dokumentarnih filmov ali snemanje kratkih videoposnetkov.
 • Z aplikacijo Swift Playgrounds v napravi iPad je začetek uporabe našega zmogljivega programskega jezika Swift zabaven in interaktiven. Poleg tega celovit učni načrt Everyone Can Code (Vsak lahko programira) vključuje lekcije v napravi iPad in računalniku Mac, priročnike za učitelje in aplikacije za preprostejše poučevanje programiranja. Ker verjamemo, da je programiranje ključna veščina. Z učenjem programiranja se učenci naučijo, kako rešiti težave in ustvarjalno sodelovati. Prav tako jim pomaga pri gradnji aplikacij, ki oživijo njihove zamisli. 

Preberi več o izdelkih Apple za izobraževanje.

Kako varujemo podatke učencev

Verjamemo, da je zasebnost osnovna človekova pravica. Varujemo zasebnost vseh strank, ki uporabljajo naše izdelke. Kam gredo z napravo iPad, katera spletna mesta obiščejo in katere aplikacije uporabljajo — to so osebni podatki, ki jih za zagotavljanje odličnih uporabniških izkušenj ne želimo in ne potrebujemo. Zato imajo vsi naši izdelki, tudi tisti, narejeni za izobraževanje, kot so Apple School Manager, Schoolwork in upravljani računi Apple ID, vgrajene funkcije in kontrolnike za zasebnost. Podatkov o učencih ne prodajamo in ne delimo s tretjimi osebami za namene trženja ali oglaševanja. Prav tako profilov nikoli ne ustvarjamo na podlagi e-pošte ali spletnega brskanja učencev.

Preberi Pregled zasebnosti za starše

Podatki o učencih, povezani z aplikacijami in storitvami Apple za izobraževanje

Ko šole za dostop učencev do storitev uporabljajo Apple School Manager, družba Apple deluje kot obdelovalec podatkov v imenu šole. Lastništvo in nadzor nad podatki o učencu ohrani šola.

Apple v imenu šole le prejme in obdela podatke o učencu, kakor določi šola. Ko nam šole zaupajo osebne podatke učencev, so lahko prepričane, da bodo osebni podatki uporabljeni le v izobraževalne namene. Profilov učencev ne ustvarjamo na podlagi njihovega spletnega vedenja, prav tako podatkov o učencih ne bomo nikoli prodali za kakršen koli namen.

Apple School Manager, skrbniški portal družbe Apple za informacijsko tehnologijo, upošteva zasebnost učencev. Skrbniki lahko na primer nastavijo upravljane račune Apple ID in sezname učencev v storitvi Apple School Manager tako, da uvozijo kar najmanj podatkov, kot so ime učenca in izbrani predmeti; drugi podatki o učencu, ki jih ima morda šola v svojem sistemu podatkov o učencih, niso uvoženi, če šola v to izrecno ne privoli.

Vsak upravljan račun Apple ID, ustvarjen v storitvi Apple School Manager, lahko vključuje naslednje podatke, povezane z njim, ki si jih lahko ogleda šola na seznamu računov ali ko je račun izbran v storitvi Apple School Manager:

 • alfanumerični ID, edinstven za ta račun, ime, drugo ime in priimek, lokacija dodeljene šole, izbrani predmeti, vloga (na primer učenec, učitelj, skrbnik in drugo.), vir podatkov (uvoz SiS, ročno ustvarjen in drugo), datum nastanka, datum spremembe, razred (če je naveden) in e-poštni naslov (če je naveden).
 • Preberi več o upravljanih računih Apple ID.

Schoolwork učiteljem pomaga deliti gradiva z navodili in bolje razumeti napredek učencev v aplikacijah in knjigah, ki jih uporabljajo z učenci. Schoolwork uporablja podatke učencev in seznamov učencev, ki jih skrbniki nastavijo v storitvi Apple School Manager. Šola lahko poljubno omogoči beleženje napredka učencev z aplikacijo Schoolwork v storitvi Apple School Manager, tako da lahko razvijalci aplikacij z učitelji zasebno in varno delijo napredek učencev pri dejavnostih, kot so branje poglavja v knjigi, izpolnjevanje sklopa matematičnih enačb ali izpolnjevanje preskusa znanja, dodeljenih v šolskih okoljih. Ti podatki učiteljem in učencem omogočajo boljše razumevanje učnega napredka pri dodeljenih dejavnostih, učiteljem pa omogočajo zagotavljanje razširjenih dejavnosti ali dodatne pomoči glede na potrebe učenca.

Informacije o napredku, deljene z učiteljem pri uporabi aplikacije Schoolwork za dodeljevanje dejavnosti, so odvisne od vrste podatkov, ki jih ustvari sodelujoča aplikacija, ti pa lahko vključujejo: porabljeni čas, začetni in končni čas, rezultat preskusa znanja, napredek, pridobljene točke in binarno vrednost, na primer Da/Ne, Res/Ni res ali Dokončano/Nedokončano.

Pregled podatkov in zasebnosti za šole ponuja dodatne podrobnosti o tem, kako Apple obravnava podatke in zasebnost učencev za upravljane račune Apple ID ter povezane izobraževalne funkcije.

Varstvo zasebnosti podatkov študentov

Izdelki in storitve Apple za izobraževanje so narejeni z integriranim pristopom do zasebnosti, ki je osnova tudi za oblikovanje strojne opreme, programske opreme in storitev Apple. Profilov učencev ne ustvarjamo na podlagi njihovega spletnega vedenja, prav tako podatkov o učencih ne bomo nikoli prodali za kakršen koli namen. Uporabljamo lokalno obdelavo, če je to mogoče, za omogočanje svojih funkcij in storitev uporabljamo najmanjše možno količino podatkov, prav tako pa zagotavljamo preglednost in nadziranje načina skupne rabe podatkov.

Ko se na primer učencem med tipkanjem sporočila učitelju prikazujejo predlogi QuickType, to omogoča inteligenca v napravi in naši strežniki ne potrebujejo nobenih podatkov. Ko učitelj v aplikaciji Classroom opazuje zaslon učenca ali ko učenec dokonča nalogo z beleženjem napredka v aplikaciji Schoolwork, se učencu na vrhu zaslona prikaže obvestilo, ki zagotovi preglednost. Prav tako lahko učenci pri uporabi upravljanih računov Apple ID za sodelovanje v dokumentih aplikacije Pages (Strani), Numbers (Številke) ali Keynote (Predstavitve) sodelujejo le z drugimi uporabniki v svoji šoli. 

Upravljani računi Apple ID, ki jih učenci v šoli uporabljajo za vpis v naprave, dostop do učnih gradiv in uporabo ključnih storitev iCloud, so posebej zasnovani za varstvo zasebnosti učencev, vključno z omejitvami pri nakupovanju in komunikaciji. Posamezni nakupi v trgovinah App Store, iBooks Store, iTunes in Apple Music so onemogočeni, učna gradiva in aplikacije pa jim zagotovi šola. Šola ima v lasti in nadzoruje podatke o učencih in lahko z aplikacijo Schoolwork omogoči ali onemogoči storitve, kot so iMessage, FaceTime ali beleženje napredka učenca.

Aplikacija Schoolwork je zasnovana tako, da varuje zasebnost učencev. Ko šola omogoči beleženje napredka za Schoolwork v storitvi Apple School Manager, so podatki napredka učenca dani v skupno rabo samo za dejavnosti, ki jih učitelj izrecno dodeli kot izroček z aplikacijo Schoolwork, in samo takrat, ko učenci uporabljajo svoje upravljane račune Apple ID, ki jih je zanje v njihovi napravi ustvarila šola. Napredek učenca pri kateri koli dejavnosti, ki ni bila dodeljena, ne bo dan v skupno rabo ali drugače prikazan. Če na primer učitelj učencem dodeli nalogo, da morajo v aplikaciji iBooks prebrati uvod knjige Romeo in Julija, učenec pa prebere še knjigo Veliki Gatsby, bosta učenec in učitelj videla le podatke o napredku pri branju uvoda, saj je bilo to dodeljeno branje. Za zagotavljanje preglednosti pri aktivnem beleženju napredka se bodo učencem prikazovala obvestila o tem, da se njihov napredek beleži.

V trgovini App Store družba Apple od razvijalcev aplikacij zahteva, da se strinjajo z določenimi smernicami, zasnovanimi za zaščito zasebnosti in varnosti uporabnika. Za vse razvijalce, ki ustvarjajo okvir za beleženje napredka učencev z aplikacijo Schoolwork, imenovan ClassKit, smo uvedli dodatne zahteve. Poleg naših standardnih zahtev za objavo aplikacije v trgovini App Store od razvijalcev zahtevamo, da okvir ClassKit ustvarijo samo v primeru, da je njihova uporaba okvirja ClassKit zasnovana za zagotavljanje izobraževalnih storitev. Ne smejo se posluževati vedenjskega oglaševanja, prav tako pa morajo zagotoviti ustrezen pravilnik o zasebnosti, ki zajema celotno uporabo osebnih podatkov. 

Preberi več o zavezi družbe Apple za vašo zasebnost

Pregled podatkov in zasebnosti za šole ponuja dodatne podrobnosti o tem, kako Apple obravnava podatke in zasebnost učencev za upravljane račune Apple ID ter povezane izobraževalne funkcije.

Vodnik o zasebnosti za starše lahko staršem in skrbnikom pomaga razumeti, kako družba Apple pomaga varovati zasebnost podatkov o učencih.

Pogodba za Apple School Manager določa pogoje v zvezi z zbiranjem in shranjevanjem podatkov o učencih, vključno z določili o zasebnosti podatkov za stranke v izobraževanju. 

Zaščita varnosti podatkov učencev

Vsi podatki učencev, ki jih družbi Apple pošlje šola, so v mirovanju in pri prenosu šifrirani. Apple ključe za šifriranje hrani v varnih podatkovnih centrih.

Datoteke, shranjene v napravi iPad ali računalniku Mac, na primer opombe, dokumenti ali kreativni projekti, so zavarovane s šifriranjem. Šifriranje je v napravi iPad omogočeno samodejno, edinstven ključ za šifriranje pa je ustvarjen iz uporabnikovega gesla za varstvo podatkov na ravni datoteke z 256-bitnim šifriranjem AES. V računalniku Mac se šifriranje lahko omogoči s funkcijo FileVault. 

iCloud, storitev v oblaku družbe Apple, uporabnikove podatke pri pošiljanju prek interneta varuje s šifriranjem z varnim omrežnim protokolom TLS 1.2, s čimer zagotovi integriteto zasebnosti in podatkov, ter jih v strežniku shrani v obliki zapisa šifriranja, za preverjanje pristnosti pa uporablja varne žetone. To pomeni, da so podatki učencev med prenosom v naprave in shranjevanjem v storitvi iCloud zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom. iCloud uporablja najmanj 128-bitno šifriranje AES – enako raven varnosti, kot jo uporabljajo glavne finančne organizacije – in ključev za šifriranje nikoli ne posreduje tretjim osebam. Apple ključe za šifriranje hrani v varnih podatkovnih centrih. iCloud tudi gesla in poverilnice učencev shranjuje tako, da jih Apple ne more prebrati ali dostopati do njih.

Preberi več o varnosti in zasebnosti v storitvi iCloud.

Shranjevanje in hramba podatkov učencev

Apple podatke iz upravljanih računov Apple ID ter storitev Apple School Manager, Schoolwork, iTunes U in iCloud shranjuje v varnih podatkovnih centrih, za katere veljajo strogi standardi in zahteve za shranjevanje podatkov. Certifikate ohranjamo v skladu s splošno priznanima, mednarodno sprejetima standardoma ISO 27001 za infrastrukturo in sisteme v oblaku ter ISO 27018 za varstvo osebno prepoznavnih podatkov (PII) v javnih storitvah v oblaku. Več informacij o certifikatih za internetne storitve družbe Apple.

Pooblaščeni šolski uslužbenci lahko v storitvi Apple School Manager po potrebi ustvarijo in izbrišejo upravljane račune Apple ID, vsi podatki, povezani z izbrisanimi računi, pa bodo v 30 dneh izbrisani iz strežnikov družbe Apple.

Podatki o napredku učenca, ki jih zbere aplikacija Schoolwork, so shranjeni, dokler učenec glede na seznam učencev v storitvi Apple School Manager ne zapusti razreda. Ko učenec zapusti razred, se podatki iz tega razreda izbrišejo. Starš lahko šolo zaprosi, da onemogoči beleženje napredka njegovega otroka v aplikaciji Schoolwork, posledično se izbrišejo tudi vse prej zabeleženi podatki za vse razrede. Podatki, ki jih šola na tak način izbriše, bodo v 30 dneh izbrisani iz strežnikov družbe Apple.

Ko šola želi prenehati uporabljati storitev Apple School Manager, bodo vsi povezani podatki učencev izbrisani v 180 dneh.

Kontrolniki podatkov o lokaciji

Apple uporabnikom zagotavlja natančen nadzor nad upravljanjem in skupno rabo podatkov o lokaciji z aplikacijami in storitvami v oblaku. Lokacijske storitve so privzeto izklopljene, učenec pa jih lahko z dovoljenjem šole vklopi. 

Vgrajene aplikacije Apple, denimo Maps (Zemljevidi), Weather (Vreme) ali Camera (Kamera), prav tako potrebujejo dovoljenje za zbiranje in uporabo podatkov, ki označujejo lokacijo. Podatki o lokaciji, ki jih zbere družba Apple, se zbirajo v obliki, ki učenca osebno ne prepozna. Tudi druge aplikacije, ki jih ponudi šola, morajo zahtevati dovoljenje za dostop do lokacijskih podatkov. Učenci lahko podobno kot druge stranke dovolijo in prekličejo dostop za vsako aplikacijo, ki prosi za uporabo storitve.

Vsakič, ko aplikacija v napravi iPad uporablja lokacijske storitve, se v menijski vrstici prikaže ikona puščice, ki uporabnika obvesti, da je njegova lokacija v skupni rabi. 

Uporabnikova lokacija šoli ni rutinsko na voljo prek funkcij in storitev Apple. Lahko pa lokacijske storitve šoli pomagajo najti izgubljeno ali ukradeno napravo. V šolski napravi lahko skrbnik MDM na daljavo omogoči funkcijo Lost Mode (Izgubljena naprava). Ko je funkcija Lost Mode omogočena, je trenutni uporabnik izpisan, naprave pa ni mogoče odkleniti. Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki ga skrbnik lahko prilagodi, na primer prikaže telefonsko številko za klic, če je naprava najdena. Ko je naprava preklopljena v način Lost Mode, lahko skrbnik od nje zahteva, da v strežnik MDM pošlje trenutno lokacijo. Ko skrbnik za napravo izklopi funkcijo Lost Mode, bo poslana lokacija naprave, uporabnik pa bo o tem dejanju obveščen. 

Dostop do podatkov učencev iz aplikacij in storitev Apple

Apple School Manager omogoča podrobne kontrolnike za dostop, pri čemer so lahko različnim posameznikom glede na njihovo vlogo (učenec, učitelj, upravitelj ali skrbnik) odobrene različne pravice. Pooblaščeni skrbniki in upravitelji šole lahko ustvarjajo račune, definirajo vloge in dovoljenja ter vidijo podatke obstoječih računov, kot so ime in izbrani predmeti. Po potrebi lahko tudi ponastavijo gesla in izvajajo revizije računov.

Upravljani računi Apple ID podpirajo sposobnost pooblaščenega šolskega osebja, da po presoji šole izvede revizijo računa učenca. Ta funkcija vzdržuje strog protokol, ki beleži vse revizije. Deluje tako, da na informacijskem portalu Apple School Manager družbe Apple skrbniku, upravitelju ali učitelju dodeli pravice do revizije. Revizijska dovoljenja potečejo po osmih urah. V času revizije revizor lahko dostopa do uporabnikove vsebine, shranjene v storitvi iCloud ali aplikacijah, ki shranjujejo podatke v iCloud. Revizor si lahko ogleda tudi podatke o napredku, zbrane v aplikaciji Schoolwork. Ko šola revidira račun, se dejanje zapiše in časovno ožigosa s poverilnicami revizorja, ki so prikazane skrbnikom in upraviteljem na portalu Apple School Manager. Po potrebi se starši lahko dogovorijo s šolskim vodstvom, da revidira račun svojega učenca.

V aplikaciji Schoolwork, imajo samo učenci in tisti učitelji, ki so navedeni kot učitelji predmetov, ki jih je učenec izbral – glede na seznam učencev šole na portalu Apple School Manager – dostop do podatkov o napredku učencev, samo če je šola na portalu Apple School Manager omogočila beleženje napredka učencev. Vsak učenec ima dostop le do svojih podatkov, vsak učitelj pa samo do podatkov o napredku učencev pri dejavnostih, ki so dodeljene določenemu predmetu, ki ga uči. 

Z aplikacijo Classroom, se naprave iPad učencev lahko uporabljajo le med predavanjem, ko se seja predavanja konča, pa se podatki ne shranijo. Učitelj in učenci morajo biti v neposredni bližini, vpisani v isto omrežje Wi-Fi in v aktivni seji predavanja. Učitelj ne more upravljati ali si ogledati naprav učencev zunaj predavanj. Da bi zagotovili preglednost, ko je za zaslon učenca v razredu aktivirana funkcija Screen View (Ogled zaslona), se na vrhu njegovega zaslona prikaže obvestilo, ki označuje, da si njegov zaslon nekdo ogleduje. Učenec lahko do podrobnostih o določenem učitelju, ki si ogleduje njegov zaslon, dostopa v napravi iPad pod možnostjo Settings (Nastavitve). Šole lahko funkcijo Screen View (Ogled zaslona) tudi onemogočijo, če želijo, da učitelji ne spremljajo zaslonov učencev.

Izbira staršev, da odstopijo od beleženja napredka učenca za svojega otroka

Starš lahko od šole zahteva, da onemogoči funkcije beleženja napredka v aplikaciji Schoolwork za vsa predavanja. Vsi predhodno zbrani podatki za tega učenca se izbrišejo. Učenec lahko po želji še vedno sodeluje v dejavnostih, dodeljenih v aplikaciji Schoolwork, vendar njegov napredek ne bo zabeležen.

Omejitve oglaševanja

Aplikacije za izobraževanje Apple, kot sta Classroom in Schoolwork, ne vsebujejo nobenih oglasov. Enako velja za naše aplikacije za ustvarjalnost in produktivnost, kot so Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie in GarageBand.

Nadzor družbe Apple »Limit Ad Tracking« je omogočen za vse upravljane račune Apple ID. S tem je zagotovljeno, da vsebinski oglasi, ki jih učenci vidijo med brskanjem po aplikaciji Apple News ali trgovini App Store z upravljanimi računi Apple ID, niso ciljno usmerjeni z uporabo njihovih podatkov.

Aplikacije iz kategorije Kids (Otroci) v trgovini App Store in aplikacije, ki uporabljajo ClassKit za poročanje o napredku učenca v aplikaciji Schoolwork, učencem ne smejo prikazovati oglasov na podlagi njihovega vedenja.

Pravni dogovori med šolo, družbo Apple in razvijalci aplikacij glede zbiranja in shranjevanja podatkov o učencih

Pogodba za Apple School Manager določa pogoje družbe Apple za zbiranje in shranjevanje podatkov o učencih, vključno z določili o zasebnosti podatkov za stranke v izobraževanju. V skladu s pogodbo Apple deluje kot obdelovalec podatkov, ki so ustvarjeni na portalu Apple School Manager in v aplikaciji Schoolwork. 

Medtem ko ima Apple stroge smernice za razvijalce aplikacij, ki se uporabljajo v šolah, bi morale šole v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti oceniti vse aplikacije, ki naj bi se uporabljale v učilnici, da zagotovijo skladnost s šolskimi pravilniki in zakonskimi obveznostmi.

V trgovini App Store družba Apple od razvijalcev aplikacij zahteva, da se strinjajo z določenimi smernicami, zasnovanimi za zaščito zasebnosti in varnosti uporabnika. Za vse razvijalce, ki ustvarjajo okvir za beleženje napredka učencev z aplikacijo Schoolwork, imenovan ClassKit, smo uvedli dodatne zahteve. Poleg svojih standardnih zahtev za objavo aplikacije v trgovini App Store od razvijalcev zahtevamo, da okvir ClassKit ustvarijo samo v primeru, da je njihova uporaba okvirja ClassKit zasnovana za zagotavljanje izobraževalnih storitev. V aplikaciji se ne smejo posluževati vedenjskega oglaševanja, prav tako pa morajo zagotoviti ustrezen pravilnik o zasebnosti, ki zajema celotno uporabo osebnih podatkov.

In čeprav lahko vsaka aplikacija, ki jo uporablja šola, ustvari podatke o napredku učencev, na primer rezultate preskusov znanja ali napredek pri branju, podatke z družbo Apple delijo le aplikacije z okvirjem ClassKit in samo za šole, ki so izrecno omogočile beleženje napredka učencev za svojo šolo. 

Razkritje podatkov o učencih tretjim osebam

Družba Apple podatkov o učencih ne bo nikoli prodala ali delila s tretjimi osebami za namene trženja ali oglaševanja. Profilov učencev ne ustvarjamo na podlagi njihovega spletnega vedenja, prav tako podatke o učencih zbiramo, uporabljamo ali razkrivamo izključno za zagotavljanje ustreznih izobraževalnih storitev. 

Aplikacije, ki poročajo o napredku učenca z aplikacijo Schoolwork, od družbe Apple ne dobijo dostopa do osebnih podatkov učenca. Podatki o napredku, ki jih ustvari sodelujoča aplikacija, denimo odgovori na vprašanja v preskusu znanja ali napredek pri branju poglavja v knjigi, so lahko v skupni rabi le z aplikacijo Schoolwork za dodeljene dejavnosti z našim novim okvirjem ClassKit in le če šola to omogoči. Ne glede na poročanje o napredku učencev v aplikaciji Schoolwork se lahko šole odločijo, da bodo razvijalcu posredovale podatke o učencih za nastavitev računov učencev za dostop do določenih aplikacij. 

Upoštevanje zakonov o zasebnosti učencev

Šole lahko uporabljajo funkcije in storitve Apple za izobraževanje v skladu s svojimi obveznostmi iz zakonov COPPA in FERPA v Združenih državah Amerike in drugih veljavnih zakonov o zasebnosti podatkov v državah, v katerih je Apple School Manager na voljo. 

Upravljani računi Apple ID lahko zahtevajo kopijo svojih podatkov, če jim to omogoči njihova organizacija na portalu Apple School Manager. Več informacij

Apple podatke iz upravljanih računov Apple ID ter storitev Apple School Manager, Schoolwork, iTunes U in iCloud shranjuje v varnih podatkovnih centrih, za katere veljajo strogi standardi in zahteve za shranjevanje podatkov. Naše certifikate ohranjamo v skladu s standardoma ISO 27001 in 27018 prek ključnih sistemov v obsegu, ki podpirajo ponudbe družbe Apple za izobraževalne ustanove.

Družba Apple je svojo zavezanost varovanju zasebnosti dodatno poudarila s podpisom izjave o zasebnosti učencev, ki sta jo uvedla forum Future of Privacy Forum (FPF) in združenje Software & Information Industry Association (SIIA).

Dodatne informacije za šole in starše

Preberi več o dodatnih virih družbe Apple in drugih organizacij. 

Upravljanje naprav učencev za šole

Šole lahko s programsko opremo za upravljanje mobilnih naprav (MDM) za šolske naprave ter naprave učencev, ki jih prinesejo v šolo, podprejo učno okolje in ohranijo osredotočenost učencev na učenje. MDM skrbnikom pomaga konfigurirati nastavitve in pravilnike v napravah za omrežni dostop, varno spletno vsebino, posodobitve programske opreme in še več, prav tako pa poenostavi pošiljanje aplikacij in knjig, ki jih učenci uporabljajo pri učenju.

Tako šola lahko zagotovi, da so naprave konfigurirane za najboljšo učno izkušnjo, varne za uporabo in brez motenj aplikacij in spletnih strani, ki jih šola ne odobri. 

Če je šola lastnik naprav učencev, se lahko nastavitve, omejitve in aplikacije za iPad in Mac konfigurirajo s programsko opremo MDM ali orodjem Apple Configurator, z nadzorovanjem naprav pa nastavitev ni mogoče odstraniti. Če učenec v šolo prinese svojo napravo, mora najprej privoliti v šolsko programsko opremo za upravljanje, šele nato je mogoče napravo upravljati. V tem primeru šola naprave nima v lasti, zato lahko nastavitve naprave MDM učenec ali starš kadar koli odstrani.

Ocenjevanje zasebnosti in varnosti aplikacij za učilnico

Pri izbiri aplikacij za uporabo v šoli je poleg izobraževalne vrednosti pomembno, da šole ocenijo, kako aplikacija, ki naj bi se uporabljala v učilnici, ravna s podatki o učencih.

Vsaka potencialna aplikacija bi morala imeti pravilnik o zasebnosti, ki preprosto in pregledno prikazuje, kako razvijalec obravnava naslednje vidike:

 • Opis vrst zbranih podatkov in v najboljšem primeru kakršnih koli ukrepov, ki se uporabljajo za zmanjšanje zbiranja podatkov. Aplikacija prazne bele table na primer morda ne potrebuje dostopa do uporabnikove lokacije, potrebuje pa ga aplikacija z zemljevidi.
 • Ali bodo kateri koli podatki shranjeni zunaj države ali regije izvora? Kako razvijalec zagotavlja, da so podatkovni centri varni in preprečujejo kršitve varstva podatkov? 
 • Ali so nekateri ali vsi podatki med hrambo šifrirani? Ali se podatki prenašajo s šifriranimi metodami, na primer HTTPS, kot zahteva varnost prenosa aplikacij družbe Apple?
 • Ali razvijalec podatke uporablja samo za izrecno izobraževalni namen aplikacije, na primer ne za oglaševanje ali ustvarjanje profilov?
 • Ali razvijalec deli podatke s tretjimi osebami? Za kateri namen?
 • Je razvijalec podpisal izjavo o zasebnosti učencev?

Viri šole za komuniciranje s starši o praksah glede zasebnosti in varnosti

Družba Apple je razvila Komunikacijski komplet, s katerim lahko vodstvo šole s celotno učno skupnostjo komunicira o svoji učni iniciativi z družbo Apple. Komplet vključuje predloge za prilagodljivo predstavitev Keynote, ki jih vodstvo lahko uporablja med sestanki s starši ali svetom šole za predstavitev zgodbe o svoji iniciativi, od vizije o učenju s tehnologijo do načrtovanja in izvajanja, ter o strategijah za varovanje učencev med uporabo tehnologije. 

Prav tako lahko šole razdelijo Vodnik o zasebnosti za starše ter tako staršem in skrbnikom pomagajo razumeti, kako Apple pomaga varovati zasebnost podatkov o učencih.

Možnosti staršev, da konfigurirajo napravo iPad in računalnik Mac za svojega otroka

Starši lahko z omejitvami, znanimi tudi kot starševski kontrolniki, blokirajo ali omejijo nekatere aplikacije in funkcije v napravah svojih otrok. Starši lahko na primer omejijo vsebino, denimo filme ali glasbo, glede na starostno razvrščanje, blokirajo nekatere aplikacije ali spletne strani in omejijo deljenje zasebnih podatkov, denimo otrokove lokacije. 

Šole pogosto uporabljajo konfiguracijske profile, ki lahko vklopijo podobne omejitve v skladu s šolsko tehnološko politiko. Če želiš izvedeti, ali ima tvoja naprava profil, odpri Settings (Nastavitve) > General (Splošno) > Profiles (Profili). Za več informacij se obrni na skrbnika ali osebo, ki je ustvarila profil.

Več o naših orodjih, s katerimi lahko starši izberejo, kaj lahko njihovi otroci počnejo s svojimi napravami, lahko preberete na naši strani Družine.

Viri, ki otrokom pomagajo, da postanejo dobri digitalni državljani 

Na voljo so številni viri, ki učencem pomagajo postati dobri digitalni državljani ter vodijo šole in starše. Common Sense Media na primer ponuja gradiva za starše in šole. Starši in njihovi učenci morajo pregledati tudi tehnološko politiko svoje šole glede sprejemljive uporabe, e-pošte, shranjevanja in polnjenja naprav, dostopa do vsebin in aplikacij in še več. 

V trgovini Apple Store se lahko udeležiš brezplačnih predavanj za otroke in starše, ki so del programa Today at Apple.

Common Sense Media ponuja program digitalnega državljanstva za šole.

Future Privacy Forum ponuja vodnik o zasebnosti podatkov o učencih za starše.

 

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: