Selitev v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) na portalu Apple School Manager in Apple Business Manager

Preden preselite račune v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige), preberite naslednje informacije.

Novosti

S funkcijo »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) na portalu Apple School Manager in Apple Business Manager lahko uporabljate naslednje funkcije:

Prenos nedodeljenih licenc

Souporaba licenc

  • Kupcem, ki imajo dostop do lokacije licenc, lahko omogočite souporabo licenc.

Poenostavljeno nakupovanje

  • Vsebino lahko pregledujete in kupite neposredno v razdelku »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) na portalu Apple School Manager in Apple Business Manager. Vse licence, kupljene za vaše lokacije ali prenesene nanje, si lahko ogledate na enem mestu. V nastavitvah lahko upravljate dobroimetje za program količinskega nakupa in posodobite podatke za obračunavanje.

Priprava organizacije na selitev v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige)

Pripravo na selitev opravite v skladu s spodnjimi informacijami.

Preverjanje podpore za upravljanje mobilnih naprav (MDM) za »Apps and Books« (Aplikacije in knjige)

Pred selitvijo se obrnite na ponudnika programske opreme za MDM in preverite, ali ta podpira nove funkcije v funkciji »Apps and Books« (Aplikacije in knjige).

Povabilo za kupce VPP

Če imate kupce z obstoječimi računi VPP, ki niso na portalu Apple School Manager ali Apple Business Manager, jih povabite, da se pridružijo vaši organizaciji pred selitvijo v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige).

Selitev samo enega kupca na lokacijo

Za najboljšo izkušnjo selitve preselite samo enega kupca na enolično lokacijo. To lahko storite na enega od teh načinov:

  • z omejitvijo dostopa do računa za portal Apple School Manager ali Apple Business Manager na ustrezno lokacijo za posameznega kupca,
  • z usmerjanjem posameznega uporabnika na določeno lokacijo, ki jo izbere.

Če se vsak kupec preseli na enolično lokacijo, se vse licence – dodeljene in nedodeljene – prenesejo v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige).

Če se dodeljene licence ne prenesejo

V primeru katerega od spodnjih pogojev se na želeno lokacijo prenesejo samo nedodeljene licence:

  • licence so kupljene ali prenesene na lokacijo, preden se kupec preseli na novo lokacijo;
  • nekdo prenese žeton lokacije, preden se prvi uporabnik preseli nanjo;
  • na lokaciji je ustvarjen nov upravitelj vsebine po tem, ko se drug uporabnik vključi v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige);
  • več kupcev se preseli na isto lokacijo.

Če se dodeljene licence ne prenesejo, ostanejo povezane s predhodnimi žetoni kupca, ki bi morali ostali naloženi v MDM z žetonom lokacije. Ko prekličete dodelitev aplikacije s predhodnega žetona, lahko licence prenesete na lokacijo v razdelku »Settings« (Nastavitve) > »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) na portalu Apple School Manager ali Apple Business Manager.

Začetna selitev

Vse licence, prenesene med selitvijo, se bodo povezale z žetonom nove lokacije, na katero bodo prenesene. Vse morebitne dodeljene licence, ki med selitvijo ne prenesejo, ostanejo povezane s predhodnim žetonom kupca. Vsi žetoni, s katerimi so povezane licence, morajo biti naloženi v MDM.

Žetoni na podlagi lokacije

Funkcija »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) uporablja žetone, ki temeljijo na lokaciji. Vse licence, kupljene za lokacijo ali prenesene nanjo, se povežejo z žetonom te lokacije.* Predhodni žetoni s portala VPP so žetoni, ki temeljijo na računu. Kupci lahko dostopajo do žetonov za vse svoje lokacije v razdelku »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) nastavitev portala Apple School Manager ali nastavitev portala Apple Business Manager. Žetone lokacij lahko v MDM naloži samo ena oseba. Ko so vse licence prenesene na lokacijo, predhodni žetoni niso več potrebni. 

Selitev vseh kupcev VPP

Ko ste pripravljeni na selitev v »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) na portalu Apple School Manager ali Apple Business Manager, mora selitev vseh kupcev potekati istočasno. Vsak kupec mora preseliti svoj račun. Selitev izvedite tako, da v razdelku »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) na portalu Apple School Manager ali Apple Business Manager kliknete »Get Started«·(Začetek) in izberete ustrezno lokacijo za selitev.

Ko so vsi kupci preseljeni, lahko v celoti izkoristite vse nove funkcije.

*Dodeljenih licenc za knjige ni mogoče prenesti in ostanejo dodeljene posameznemu uporabniku.

Datum objave: