Brisanje vgrajenih aplikacij Apple v napravi iOS 12, iOS 13 ali iPadOS ali uri Apple Watch

S sistemi iOS 12, iOS 13 in iPadOS lahko iz naprave iPhone, iPad, iPod touch ali Apple Watch izbrišeš nekatere vgrajene aplikacije Apple.

Ko izbrišeš vdelano aplikacijo iz naprave, izbrišeš tudi vse povezane uporabniške podatke in konfiguracijske datoteke. S tem lahko vplivaš na stvari, kot so sorodne sistemske funkcije in informacije v napravi Apple Watch.

Vdelane aplikacije, ki jih lahko izbrišeš iz naprave

Če imaš sistem iOS 12, iOS 13 ali iPadOS 13, lahko iz naprave izbrišeš1 te aplikacije:

 • Activity (Dejavnost)
 • Apple Books4
 • Calculator (Kalkulator)
 • Calendar (Koledar)
 • Compass (Kompas)
 • Contacts (Stiki)2
 • FaceTime3
 • Files (Datoteke)
 • Find my Friends (Najdi moje prijatelje) (samo iOS 12)
 • Home (Začetni zaslon)
 • iTunes Store
 • Mail (Pošta),
 • Maps (Zemljevidi)4
 • Measure (Meritev)
 • Music (Glasba)4
 • News (Novice) (če je na voljo)
 • Notes (Zapiski)
 • Podcasts (Poddaje)4
 • Reminders (Opomniki)
 • Stocks (Delnice)
 • Tips (Nasveti)
 • TV (če je na voljo)
 • Videos (Videoposnetki)
 • Voice Memos (Glasovni zapiski)
 • aplikacijo Watch (Ura)5
 • Weather (Vreme)

 1. V sistemu iOS 10 lahko vdelane aplikacije odstraniš z začetnega zaslona v napravi, vendar pa jih ne moreš izbrisati. Oglej si ta članek za več informacij o vdelanih aplikacijah v iOS 10.
 2. Če izbrišeš aplikacijo Contacts (Stiki), bodo vsi podatki o stikih ostali v aplikaciji Phone (Telefon).
 3. Če izbrišeš aplikacijo FaceTime, lahko še vedno sprejemaš klice FaceTime v aplikacijah Contacts (Stiki) in Phone (Telefon).
 4. Če izbrišeš aplikacije Apple Books, Maps (Zemljevidi), Music (Glasba) ali Podcast (Poddaje), jih ne boš mogel uporabljati s CarPlay. Če izbrišeš aplikacijo Music (Glasba), ne boš mogel predvajati glasbene vsebine v njeni knjižnici z aplikacijami Apple ali aplikacijami drugih ponudnikov v avtomobilskih radiih ali stereo sprejemnikih.
 5. Če poskusiš izbrisati aplikacijo Watch (Ura) iz telefona iPhone, ki je seznanjen z uro Apple Watch, se prikaže opozorilo, da moraš pred izbrisom aplikacije preklicati seznanitev z uro Apple Watch.

 

Brisanje vdelane aplikacije iz naprave

 1. V napravi iOS ali iPadOS se dotakni aplikacije in jo pridrži.
 2. Tapni »Rearrange Apps« (Prerazporedi aplikacije).
 3. Tapni  v zgornjem levem kotu, da izbrišeš aplikacijo.
 4. Tapni »Delete« (Izbriši). Nato v telefonu iPhone X ali novejšem tapni »Done« (Končano). V telefonu iPhone 8 ali starejšem pa pritisni gumb »Home« (Domov).

Če uporabljaš Apple Watch, z izbrisom aplikacije iz telefona iPhone izbrišeš to aplikacijo tudi iz ure Apple Watch.

Obnovitev izbrisane vdelane aplikacije

 1. V napravi iOS ali iPadOS odpri trgovino App Store.
 2. Poišči aplikacijo. Obvezno moraš uporabiti točno ime aplikacije. Poišči pravilna imena vdelanih aplikacij.
 3. Tapni ,  da obnoviš aplikacijo.
 4. Počakaj, da se aplikacija obnovi, in jo nato zaženi na začetnem zaslonu.

Če uporabljaš Apple Watch, z obnovitvijo aplikacije v telefonu iPhone obnoviš to aplikacijo tudi v uri Apple Watch.

 

Kaj se zgodi, če izbrišeš vdelane aplikacije iz naprave

Z izbrisom vdelanih aplikacij iz naprave lahko vplivaš na druge funkcije sistema. Tukaj je nekaj primerov:

 • Če si s telefonom iPhone seznanil uro Apple Watch, z izbrisom aplikacije iz telefona iPhone izbrišeš to aplikacijo tudi z začetnega zaslona ure Apple Watch.
 • Če izbrišeš aplikacijo Podcasts (Poddaje) iz naprave, aplikacija Podcasts (Poddaje) ne bo na voljo za uporabo s CarPlay.
 • Če izbrišeš aplikacijo Stocks (Delnice) ali Weather (Vreme) iz naprave, informacije o delnicah in vremenu ne bodo na voljo na nobenem drugem mestu. Informacije o delnicah in vremenu na primer ne bodo prikazane v razdelku »Notification Center« (Središče za obvestila) v telefonu iPhone oziroma razdelku »Complications« (Težave) ali »Glances« (Hiter vpogled) v uri Apple Watch.
 • Če izbrišeš aplikacijo Calculator (Kalkulator), kalkulator ni prikazan v razdelku »Control Center« (Nadzorno središče).

Če želiš obnoviti onemogočeno funkcijo, lahko vdelane aplikacije znova dodaš v napravo.

 

Datum objave: