Nastavitev nadomestnih slušalk AirPods ali etuija za polnjenje

Ko prejmeš nadomestno slušalko ali etui, upoštevaj ta navodila za ponovno uporabo slušalk AirPods.

Nastavitev slušalk AirPods

  1. Obe slušalki AirPods vstavi v etui za polnjenje.
  2. Odpri pokrovček in preveri lučko stanja. Utripati bi morala oranžno.
  3. Pritisni in za nekaj sekund pridrži gumb za nastavitev na zadnji strani etuija. Lučka stanja bi morala utripati belo.*
  4. V telefonu iPhone odpri začetni zaslon.
  5. Odpri etui, v katerem so slušalke AirPods, in jih pridrži ob telefonu iPhone. V telefonu iPhone se prikaže animacija za nastavitev.
  6. Tapni »Connect« (Poveži) in nato »Done« (Dokončano).

* Če lučka stanja še vedno utripa oranžno, priključi etui na napajanje, zapri pokrovček in počakaj 20 minut. Nato znova odpri pokrov ter pritisni in pridrži gumb za nastavitev za toliko časa, da lučka stanja zasveti belo.

Datum objave: